Strateegia „Eesti 2035“ reformid selguvad novembriks

Vabariigi valitsuse istung. FOTO:SANDER ILVEST/SCANPIX

Valitsus kiitis heaks riigi strateegia „Eesti 2035“ loomise edasise ajakava, mille kohaselt selguvad vajalikud reformid selle aasta novembriks. Strateegia ise valmib 2020. aasta aprilliks pärast läbirääkimisi huvirühmade ja partneritega.

„Strateegia „Eesti 2035“ koostamine võtab üha selgemaid piirjooni ning suvekuudel, pärast läbirääkimisi kõikide tulevikulemõtlejate, ekspertide ja partneritega saavad selgemini paika meie riigi ning ühiskonna pikaajalised sihid,“ tõdes peaminister Jüri Ratas. „Peame üheskoos langetama otsuse, kuhu suunas järgmise 15 ja enama aasta arengus soovime liikuda. Kas fookuses on hoitud loodus, paindlik majandus, inimeste vajadusi arvestav taristu, innovatsioon või hoopis midagi viiendat,“ märkis peaminister. Ühisele arusaamisele jõudmiseks toimuvad seminarid veel lähinädalatel Eesti erinevates linnades.

„Strateegia loojatele on oma tulevikuootused teada andnud 14 000 eestimaalast, kes soovivad enim, et riik keskenduks inimeste turvalisusele, vabadusele ning loodushoiule,” lisas peaminister Ratas.

Arvamuskorje kestis selle aasta 22. aprillist kuni 10. maini ning selles rääkisid kaasa erineva elukoha, hariduse, vanusega inimesed. Sihtide seadmise aluseks on lisaks äsja lõppenud arvamuskorjele ekspertide koondatud globaalsed muutujad nagu kliimasoojenemine, muutused rahvastikus, tehnoloogia areng ning ka huvirühmade ja partneritega koondatud olulisemad Eesti riigi arenguvajadused.

2019. aasta keskel jätkub eelneva töö tulemuste alusel Eesti strateegiliste sihtide kokkuleppimine, nende saavutamiseks vajalike reformide ja rahastamisallikate väljaselgitamine. “Novembriks on eesmärk jõuda arusaamisele, milliseid reforme Eesti vajab ning milline on meie võimekus neid ellu viia,” rääkis peaminister.

Pikaajaline strateegia koostatakse aastani 2035 ning see hõlmab kõiki valdkondi ning suuremaid reforme ja investeeringuid, sealhulgas eurotoetuste uue perioodi rahakasutust. Strateegia „Eesti 2035“ valmib 2020. aasta alguses ning selle koostamist veavad Riigikantselei ja Rahandusministeerium.

Kesknädal

2 kommentaari
 1. harry 1 tund ago
  Reply

  Saalomoni Tarkuseraamat«
  7
  Iisrael ei teeni ebajumalaid
  151 Aga sina, meie Jumal, oled hea, aus ja
  pikameelne ning valitsed kõike halastusega.
  2 Sest kui me ka pattu teeme,
  oleme ometi sinu omad, tundes sinu väge.
  Meie aga ei taha pattu teha,
  teades, et meid arvatakse sinu omaks.
  3 Sest arusaamine sinust on täielik õigeksmõistmine,
  ja sinu väe tundmine on surematuse juur.
  4 Sest meid ei ole eksitanud
  inimeste kurikaval leiutis
  ega maalija viljatu vaev:
  kirevate värvidega määritud kuju,
  5 mille nägemine äratab rumala himu,
  nõnda et hakatakse ihaldama
  surnud kuju hingetut olemust.
  6 Kurja armastajad
  ja tühise lootuse väärilised
  on niihästi nende valmistajad
  kui ka ihaldajad ja austajad.
  Rumalad ebajumalakuju valmistajad
  7 Sest ka potissepp sõtkub suure vaevaga pehmet savi
  ja vormib iga riista meie tarbeks.
  Ent samast savist vormib ta niihästi astjad,
  mis määratud puhtaiks toimetusiks,
  kui ka vastupidiseiks – kõik selsamal viisil.
  Aga milleks igaüht neist tarvis on,
  otsustab potissepp.
  8 Ja kurjasti kasutatud vaevaga
  vormib ta samast savist võimetu jumala,
  tema, kes ise äsja on maamullast sündinud
  ja peagi läheb jälle sinna, millest ta on võetud,
  kui laenuks antud hing tagasi nõutakse.
  9 Temale ei teegi muret see, et ta peab hääbuma,
  ega see, et temal on üürike elu,
  vaid ta võistleb hõbe- ja kullasseppadega,
  matkib vasevalajaid ja loeb enesele auks,
  et ta pettekujusid valmistab.
  10 Tema süda on tuhk
  ja tema lootus on mullast tühisem,
  tema elu on vähem väärt kui savi,
  11 sellepärast et ta ei tunne seda,
  kes tema on loonud,
  kes on temasse puhunud teovõimsa hinge
  ja sisendanud elava vaimu,
  12 vaid ta arvab, et meie elu on mäng,
  ja meie olemine kasutoov turupäev.
  „Sest,” nii ta ütleb,
  „on ometi vaja kasu saada, kas või kurjast.”
  13 Seesugune teab ju ise paremini kui kõik muud,
  et ta pattu teeb,
  valmistades muldsest ainest
  hapraid riistu ja nikerdatud kujusid.
  Iisraeli rõhujate rumalus: ebajumalateenistus
  14 Aga nad kõik on rumalamad
  ja haletsusväärsemad kui lapse hing,
  need sinu rahva vaenlased,
  kes teda on rõhunud.
  15 Sest nad on pidanud jumalaiks
  kõiki paganlikke ebajumalakujusid,
  millel ei ole silmi nägemiseks,
  ei ninasõõrmeid õhu hingamiseks,
  ei kõrvu kuulmiseks,
  ei kätel sõrmi kompamiseks;
  ja nende jalad ei kõlba kõndimiseks.
  16 Sest need on inimese tehtud,
  vaimu laenukssaanu on need kujundanud.
  Aga ükski inimene ei suuda ometi valmistada Jumalat,
  kui see ka oleks ainult tema enesega sarnane.
  17 Kui surelik saab ta ju oma ülekohtuste kätega
  valmistada ainult surnut.
  Sest tema ise on ometi parem kui need, keda ta austab:
  tema ise ju elab, need aga mitte.
  18 Nad koguni austavad vastikuid loomi,
  kes teistega võrreldes on oma rumaluse tõttu veel armetumad.
  19 Kes ei ole ka nii ilusad, et nad meeldiksid,
  nagu muidu loomi nähes sünnib.
  Ei, need on jäänud ilma
  Jumala heakskiidust ja õnnistusest.

 2. Iga 3 päeva ago
  Reply

  asja ei saa ainult 15-ks aastatks ette kavandada. Nt ainuüksi metsasaagimine peab olema ette teada 80 aastat ja see peab pidevalt aastakaupa kaasas käima. Praegu on aga nii, et kui nn “omanikul” lööb kusi pähe, siis laseb kohe oma 30-aastase metsasalu maha võtta. Aga peaks olema nii, et erinevate puuliikide järgi peaks olema kõikide lankide saagimisküpsus ette teada kuni 80 aastat, mõnel liigil 30…40 aastat. Välja jääb sellest haige ja murtud mets.
  Siis oleks kõigil teada, et see hektar läheb maha alates aastast 2072, too 2063 jne. Eraldi on arvel need metsad, mis on pargid ja mida keegi ei taha, sest soistel aladel pole nad majanduslikult tulusad. Teede kõrval peavad olema pidevalt kitsad salud või hekid, neid aegamisi osaliselt vahetades.
  Võsaga oleks vabam lugu, juba mõne aastaga on nad saagimisküpsed ja uuenevad ruttu.
  Samuti saaks pikema aja peale kavandada ka põlevkivikaevandamise vähendamise, nt 2020 10 miljonit, edasi kuni 2 miljonini igal aastal pool miljonit tonni vähem. 2 miljonit on vajalik teabe ja oskuse säilitamiseks ning peatseks keemiatöötluseks, sest tuul, päike, lained, puit, turvas tulevad nagunii kiirkorras asemele. Klikk ei tohi vaid takistusi teha ega oma puukenergiat rahva rahaga tehislikult ülal pidada.
  On veel paljugi valdkondi, mida saaks pikema aja peale ette kavandada, kuid üks kindel tähtaeg rikub kõik ära.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.