Eesti noorte heaks investeeritakse enam kui 5 miljonit eurot

8. oktoober 2019

Eesti üld- ja kutseharidusse ning noorsootöösse investeeritakse lähiaastatel Eesti ning Euroopa Majanduspiirkonna riikide Norra, Islandi ja Liechtensteini koostöös 5,2 miljonit eurot.

„Toetuse abil saame luua paremad tingimused noortele: kavas on välja töötada nutikaid lahendusi noorte paremaks kaasamiseks ning luua lisavõimalusi poolelijäänud haridustee jätkamiseks ja tuge karjäärivalikute tegemiseks. Samuti saavad kohalikud omavalitsused toetust, et aidata vältida noorte väljalangemist haridussüsteemist,“ sõnas minister Mailis Reps. „Mul on hea meel, et koos rahvusvaheliste partneritega saame Eestis elu noorte heaks paremaks teha,“ lisas ta.

Kutseõppeasutused saavad taotleda toetust kutsevaliku õppekava rakendamiseks, et toetada noori, kes on kooli pooleli jätnud ega tööta ning vajavad elukutse või edasise õpitee valikul abi. Toetuse abiga saab tagada sujuvaid üleminekuid ühelt haridustasemelt teistele ja tõsta teadlikkust tööturule sisenemiseks. Kutsevaliku õppekavad keskenduvad õpilaste võtmepädevuste arendamistele ja oma tugevuste tundmaõppimisele, et hõlpsamini teha teadlik karjäärivalik. Õppekavad on individualiseeritud ning tuginevad iga õppija võimetele ja vajadustele.

Tegevused on osa programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“, mida viivad Eestis ellu koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga veel Sotsiaalministeerium, Justiitsministeerium ja Kultuuriministeerium. Lisaks investeeringutele üld- ja kutseharidusse ning noorsootöösse toetatakse programmi raames ka muuhulgas kohalikku arengut ja kultuuripärandi säilitamist. Programm viiakse ellu koos Norra partneritega. Toetuste taotlemiseks kuulutatakse välja avatud taotlusvoorud.

Programmi maht on 21,1 miljonit eurot, millest 10,6 miljonit moodustab Euroopa Majanduspiirkonna toetus, 7,4 miljonit eurot Norra Kuningriigi toetus ning 3,2 miljonit eurot Eesti panus. Programmi tegevused käivituvad täies mahus 2020. aasta alguses ning kestavad kuni 2024. aasta keskpaigani. Projektide taotlusvoore aitab läbi viia riigi tugiteenuste keskus.

Kõigi programmi raames kavandatud tegevustega saab tutvuda veebilehel: https://www.sm.ee/et/norra-toetused-2014-2021

1 Kommentaar
  1. Larry Fox 8 kuud ago
    Reply

    Kas olete proovinud pankadelt laene hankida ilma eduta? Vajad kiirelt võlgadest vabanemiseks raha? Kas vajate raha oma ettevõtte laiendamiseks või asutamiseks? Hankige laenu Ühendkuningriigi ühest juhtivamast laenufirmast. Lisateabe saamiseks võtke ühendust whatsapp kaudu: +14092051142 või e-posti aadressil: larryfox2017@gmail.com

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.