Ratas: üksmeel aitab Euroopal koroonaviirusest jagu saada

Foto: Raigo Pajula/Riigikantselei

Peaminister Jüri Ratas rõhutas eile õhtul telekonverentsil Euroopa Liidu liikmesriikide juhtide ja ELi institutsioonide esindajatega kõneldes, et üksmeel ja koostöö aitavad liikmesriikidel koroonaviirusest jagu saada.

ELi riigipead ja valitsusjuhid arutasid Ülemkogu eesistuja Charles Micheli juhtimisel ühenduse välispiiri kaitset koroonaviiruse COVID-19 leviku tõkestamiseks, koostööd sisepiiridel, meditsiinivarustuse ühishankeid, teadus- ja arendustegevust vaktsiini leidmiseks ning viirusekriisi põhjustatud majandusmõjude leevendamist. Peaminister Jüri Ratas andis ülevaate Eesti tegevustest koroonaviiruse leviku tõkestamisel.

Rääkides kontrolli kehtestamisest ELi sise- ja välispiiril, et viiruse levikut piirata, rõhutas peaminister Jüri Ratas, et inimestele peab olema tagatud takistamatu läbipääs, kui nad soovivad oma päritoluriiki naasta. „Tegutseme ühes Eesti välisteenistusega, et Eesti inimesed saaksid ruttu koju,“ sõnas peaminister.

“Euroopa siseturu üks olulisemaid aluseid – kaupade vaba liikumine – peab säilima ka praegusel väga keerulisel ajal. Peame ühiselt tegema kõik, et kaubanduse toimimisse ei tekiks piiridel takistusi. Meie jaoks on olukord kriitiline näiteks Poola piiril. Samuti on praegu eriti oluline, et piirikontrollidest pääseksid vabalt läbi veokid, mis veavad ravimeid, meditsiiniseadmeid ning toidu- ja esmatarbekaupu,“ lausus peaminister Ratas.

ELi riikide juhid andsid heakskiidu Euroopa Komisjon poolt liikmesriikidele esitatud piirimeetmeid käsitlevale suunisele, mis keskendub sellele, kuidas hallata piire nii, et vähendada ohtu inimeste tervisele, kuid tagada kaupade ja esmatähtsate teenuste kättesaadavus. Sellega kehtestatakse esialgu 30-päevane piirang mittevajalikule reisimisele Euroopa Liitu ning ELi mitte kuuluvatesse Schengeni ruumi riikidesse. ELi välispiiril kolmandate riikide kodanike reisimisele piirangute kehtestamise ja nende rakendamise peavad tagama liikmesriigid.

ELi liikmesriikide juhid arutasid veel võimalusi viiruse leviku mõju leevendamist Euroopa majandusele. “Peame kõikide liikmesriikidega oma kodanike, tööandjate ja ettevõtjate kaitseks ühiselt tegutsema ning kaitsma ka euroala stabiilsust,” ütles Ratas. Selleks on Euroopa Komisjon juba alustanud mitmete meetmetega, näiteks pakkunud eurorahade kasutamise paindlikkust.

Euroopa Komisjoni pakutud 37 miljardi euro ulatuses veel kasutusele võtmata struktuurivahendite kasutamine kriisi mõjude leevendamiseks tähendab Eestis võimalust planeerida majandusmeetmete jaoks umbkaudu 295 miljonit. Eestile on tähtis ka see, et struktuurivahenditest oleks võimalik toetada tervishoidu ning kriisi mõjude leevendamiseks väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid, ning tööturgu, muu hulgas vältida suuri koondamisi ja sissetulekute kadu.

Järgmistel nädalatel toimuvad liikmesriikide riigijuhtide ja ELi institutsioonide nõupidamised videokonverentsi formaadis.

Kohtumisel osalesid Euroopa Liidu 27 liikmesriigi riigipead ja valitsusjuhid, Ülemkogu eesistuja Charles Michel, Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde, Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell ning eurorühma juht Mario Centeno.

1 Kommentaar
  1. Mina 1 aasta ago
    Reply

    küll mingit üksmeelt ei näe. Kõik tegutsevad omapäi nagu piss pähe lööb. Kõik eri ajal ja eri põhjusel. Ei mingit kooskõlastatust. Olen kindel et isegi ühtseid kirstu mõttmeid pole Brüsselis välja töötatud.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.