Logo
14. märts 2018
10 (1091)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Keskerakonna volikogu vaatas tulevikku

AIVAR JARNE,      07. märts 2018

Laupäeval, 3. märtsil Kohtla-Järvel koos olnud Keskerakonna volikogu võttis vastu avalduse, milles öeldakse, et erakorraline pensionitõus on hädavajalik ning kutsutakse üles leidma selleks poliitilist konsensust. Samuti kutsutakse üles lihtsustatud korras andma kodakondsus Eesti Vabariigile lojaalsetele nn halli passi omanikele, et lõpetada Eesti inimeste jagamine kodakondsuse ja rahvuse alusel. Neil teemadel kõneles volikogus ka Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas.

 

Jüri Ratas rõhutas: Keskerakond läheb Riigikogu valimisi võitma.

Nende valimiste üks põhiteemasid on väärikas pensionipõlv, milleks läheb vaja erakorralist pensionitõusu. Ta rääkis, et eakate heaolu on järgmiste valimiste üks põhiteema. „Erakorraline pensionitõus on hädavajalik, sest peame enam hindama meie riiki hoidnud ja üles ehitanud põlvkondade panust. Me ei tohi unustada, et ilma tänaste eakateta ei seisaks me täna siin, vabas Eesti riigis,“ märkis ta. Samamoodi tuleb leida vajalikud lahendused omastehoolduse ja hooldekodude küsimustes.

Ratas nentis, et kriitikute sõnul pole erakorraline pensionitõus riigile jõukohane, kuid see vastuväide ei vasta tõele. „Loomulikult see on jõukohane. Küsimus pole kunagi ainult rahas; küsimus on alati eeskätt tahtmises,“ lausus ta.

Samuti rääkis Keskerakonna esimees sellest, et „meie–nemad“-mõtteviis peaks ajalukku kaduma. „Riigi roll on hoida ja väärtustada iga Eestimaa inimest, sõltumata tema soost, vanusest, emakeelest või elukohast,“ rõhutas ta. Ratas kutsus poliitikuid üles lõpetama aastakümneid kasutatud küünilist ja madalat poliitrelva – nn vene kaarti. „Igal asjal on piir – tänavu peab see lõppema. Eesti riik ja rahvas on liiga väärtuslikud, et neid juubeliaastal taas lõhkuda vastandamise ja valedega.“

Ratas kinnitas ka, et minnes järgmisi Riigikogu valimisi võitma, töötab Keskerakond oma sügiseseks kongressiks välja uue programmi, sest senine on püsinud muutumatuna alates 2005. aastast. Programmi uuendamise töörühma veab Riigikogu liige Aadu Must. Riigikogu valimisteks valmiva valimisplatvormi töörühma koordineerib peaministri büroo juhataja Tanel Kiik.

Lisaks töötab Keskerakond välja pikaajalise strateegia „Eesti visioon 2040“, kuhu pannakse kirja suuremad sihid, mis järgmise kahe kümnendi jooksul tulevad saavutada. Seda töörühma juhib erakonna aseesimees, majandus- ja taristuminister Kadri Simson, kes volikogus rääkis ka majanduse teemadel, üksikasjalikumalt peatudes maakondades eeloleval suvel algaval tasuta ühistranspordil.

 

Dogmad on murtud

Volikogu võttis vastu poliitilise avalduse, kus tõstis esile, et 15 kuud ametis olnud valitsus on murdnud mitmeid aastaid valitsenud dogmasid, näiteks maksusüsteemi muudatuste suhtes.Õiglasem maksusüsteem jätab sellest aastast alates rohkem raha kätte madalat ja keskmist palka teenivatele inimestele ning sisetarbimise tõusu kaudu elavdab majanduskasvu. „Kui soovime muuta maksusüsteemi ühtlasi lihtsamaks ja veelgi õiglasemaks, tuleb kehtestada Keskerakonna pakutud klassikaline astmeline tulumaks.“

Volikogu andis ka teistele erakondadele selged vastused Eesti elu olulistes küsimustes. „Keskerakond on rääkinud erakorralise pensionitõusu vajadusest, et tuua vaesuspiirist välja inimesed, kes on aastakümneid töötanud meie riigi ja siin elavate inimeste heaks. Kas leiame selleks poliitilise konsensuse? Kui ei, siis kas meie oponendid on valmis eakatele otsa vaatama ja ütlema, et riigi tänutunne piirdub vaid iga-aastase pensioniindekseerimisega. Erakorraline pensionitõus on hädavajalik!“ seisab avalduses.

Avalduses kutsutakse ka üles enam panustama eesti keele arengusse ja õpetamisse. „Kas arvatakse, et lihtsad ning mehhaanilised lahendused parandavad keeleõpet ja integratsiooni? Meie oleme veendunud, et eesti keele õppesse peab rohkem ja senisest hoopis arukamalt panustama.“

 

Volikogu leidis samuti, et aastakümnete eest välja antud nn hallid passid pole enam ammu „ajutine lahendus“ ning valmis ollakse näitama kümnetele tuhandetele määratlemata kodakondsusega inimestele, kes on Eestis pikalt elanud, töötanud ja perekonna loonud, et nad võetakse soovi korral vastu Eesti Vabariigi lojaalseteks kodanikeks lihtsustatud korras. Kõiki erakondi kutsutakse üles pakkuma lahendusi, kuidas viimaks lõpetada Eesti inimeste jagamine kodakondsuse ja rahvuse alusel. „Siin elavatest inimestest ei saa jääda rääkimagi viisil „meie“ ja „nemad“. Selle asemel, et jagada inimesi, peaksime kõik tundma muret, kuidas muuta meie ühiskond sidusamaks ning kasvatada Eesti rahva sündimust.“

Keskerakonna volikogu tegi kõigile erakondadele ettepaneku lähtuda 2019. aasta Riigikogu valimiste kampaanias Eesti parimatest huvidest ja elanikelt saadud tagasisidest. „Soovime, et valimiskampaania kannaks parimate lahenduste leidmise, mitte aga poliitiliste rünnakute vaimu. See on Eesti Vabariigi juubeliaastal ainuõige suund."

Volikogu juht, Riigikogu Keskfraktsiooni esimees Kersti Sarapuu ütles Kesknädalale volikogu istungit kokku võttes, et see oli väga töine, konstruktiivne ja tulevikku vaatav. Tehtud otsused soovitakse nüüd erakonna kohalikele organisatsioonidele tõhusamalt edasi anda, et valimisplatvorm, programm ja tulevikuvisioonid paremini läbi arutada ning sõnastada.

Volikogu koguneb enne Keskerakonna sügisest kongressi veel kahel korral – jaanipäeva eel ning enne kongressi.

AIVAR JARNEViimati muudetud: 07.03.2018
Jaga |

Tagasi uudiste nimekirja

Nimi
E-mail