Logo
14. märts 2018
10 (1091)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Jõgeva rahvakohtumise ettepanekud

AIVAR JARNE,      07. märts 2018

1. märtsil toimunud Jõgeva rahvakohtumisel osalesid põllumajanduse, turismi, puidutööstuse, mööblitööstuse, kaubanduse ja vahendustegevuse, veterinaaria, ehituse ja kommunaalmajanduse alal tegutsevad ettevõtjad. Neid innustavad Jõgevamaal jätkama missioonitunne, perekondlik järjepidevus ja kodukanditunne.

 

 

Jõgeva ettevõtjate ühisettepanekud:

 1. Ettevõtja kui nimetus vajab paremat väärtustamist. Ettevõtja vastutus peab laienema ka riigi ja kolmandas sektoris toimetavatele ettevõtjatele – kõik, kes midagi teevad, on ettevõtjad, ja hoolimata erinevatest finantseerimisvõimalustest peavad ettevõtjad oma tegude eest ka vastutama.

 2. Kodumaise tooraine baasil valmistatud toiduainetele rakendada vähendatud käibemaks (5% – Läti näide).

 3. Jätkata Euroopa Liidu kõikide põllumajandustoetuste ühtlustamise nõudmist.

 4. Toetame nn. kahe Eesti ideed piirkondlike arengutoetuste jagamisel – regionaalareng Põhja-Eestis ja Tallinnast lõuna pool on erinevad.

 5. Toimivaid süsteeme ei tohi arutult ja põhjendamatult lõhkuda. Asendused ei tööta ja pole lõpuni läbi mõeldud – volitatud veterinaararsti süsteemi lõhkumine, haldusreform.

 6. Uute lahenduste juures professionaalide abi parem kasutamine. Kontoriametnik ei tea „põllul“  toimiva süsteemi eripärasusi ja -vajadusi.

 7. Bürokraatia segab; paisunud bürokratism ei aita arengule kaasa.

 8. Kvaliteetse tööjõu puudus kasvab – lahenduseks on parem kutsekoolide võrgustik koos praktikakohtadega ja hea elukeskkonnaga piirkondades.

 9. Maapiirkondadesse suunatud riigiametid peaks mehitama hoopis kohapealsetest sädeinimestest professionaalidega, kes mõistavad piirkondlikke eripärasid ja vajadusi.

 10. Riiklik frantsiis.

 11. Kohapealne kaalutusõigus.

 12. KOV otsustusõiguste laiendamine.

 13. Vabaneda tuleb nn õpitud abituse sündroomist – piirkonnas on palju täisjõus töötuid, kes ei kavatsegi tööle minna. Sellised „abivajajad“ demotiveerivad kogu elanikkonda ja raiskavad raha.

 14. Elamufondi kaasajastamine, mille eesmärgiks noorte paigalejäämine ja tagasitulek.

 15. Jõgeva linn – Tartu magala – olgu turvaline, rahulik ja ilus väärtustatud elukeskkond. Ettevõtjad on valmis sellesse panustama; vajalik on ka KOV parem nägemus ja initsiatiiv.Viimati muudetud: 07.03.2018
Jaga |

Tagasi uudiste nimekirja

Nimi
E-mail