Logo
21. märts 2018
11 (1092)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Viljandi rahvakohtumise ettepanekud

AIVAR JARNE,      07. märts 2018

Viljandis, Sakala Keskuses 27. veebruaril toimunud Keskerakonna kohtumine kohalike inimestega sarjast „101 rahvakohtumist“ tõi hulgaliselt erinevaid ettepanekuid mitmest valdkonnast. Et neid esitasid erinevad laudkonnad, kus osales ligikaudu 60 inimest, siis olgu need ka siinkohal esitatud. Lõpetuseks mõned üksikettepanekud.

  

Haridus

Lasteaia kohamaks on liialt kõrge; lisaks võiks olla söök (vähemalt hommikusöök) tasuta. Põhikooli õppetöö seostada rohkem ettevalmistustega eluks, vaja läheb elulisi ülesandeid ja praktikat. Pooldame kodutööde vähendamist. Õppetöö ei tohi kesta üle 6–7 tunni (koos kodutööga). Rohkem propageerida raamatute lugemist. Ei pooldata erivajadustega laste suunamist tavakoolidesse ja tavaklassidesse. Riik peab kindlustama kõrgkoolilõpetajale töö ning õpetatavad erialad tuleb viia vastavusse turunõuetega. Õppelaenu võiks kustutada pärast 3–5-aastast Eestis töötamist.

 

Regionaalpoliitika

Rahapuudusel suletakse koole, kuid väikekoolid tuleks säilitada. Suuremad maanteed tuleb ehitada neljarealisteks. Diiselautode sissevedu tuleb piirata. Vabastada alla 8-tonnised veoautod teemaksust. Miks pensioni eest ei saa hoolekodukohta? Viljandis puudub veekeskus. Väljarännanud töölised võiksid tulla Eestisse tagasi.

 

Ühistransport

Tasuta ühistransport on maakonnaliinidel ülioluline, seda tuleks rakendada ka maakonnakeskustes ja linnades. Arendada bussiliinivõrku, arvestades kohalikke elanikke. Ühistranspordi töögraafikud peaksid arvestama rohkem varahommikuste ja hilisõhtuste tööaegadega. Ühistranspordil tuleb arvestada kindlaksmääratud nõudepeatustega. Teatud liinidel tuleb arvestada sõitjate arvust lähtuvalt bussi suurusega.

 

Sotsiaalpoliitika

Vanurite sotsiaalhoolde vallas peab riik või kohalik omavalitsus tasuma vahe, kui hooldekodutasud ületavad hooldatava pensioni. On vaja ühekordset 20-protsendist pensionitõusu, sest iga-aastane 5–6-protsendine tõus ei rahulda. Üksielavate pensionäride toetamise asemel viia sisse lesepension. Koduhooldus võiks olla paremini tasustatud.

 

Tööhõivepoliitika

Luua regionaalsed maksuerisused ja erimajanduspiirkonnad. Noortele peredele tasuta korter, sõltuvalt laste arvust. Saneerida EAS. Alustavale ettevõttele vähendada sotsiaalmaksu. 10-lapselisele perele kinkida riigi poolt maja. Mitte maksustada pensione. Osalise tööajaga töötajate sotsiaalmaks muuta proportsionaalseks. Kutsehariduse erialad viia vastavusse tegelike vajadustega. Tööjõuvähesuse üks probleeme on elamispinna puudumine; seda lahendaks elamuprogramm. Eestis töötatud aja eest võtta pensioniarvestuses kasutusele lisakoefitsient.

 

Kodanikuühiskond

Seada ühised eesmärgid, tegevused ja väärtused ning tegutseda nende nimel. Kaasata kogukonna töösse võimalikult palju maaühinguid (inimesi). Puudub ühine tegevuskeskus (tõmbekeskus), ning seepärast peab olema päevakeskus. Kaasata ühingute töösse rohkem inimesi teistest rahvustest. Hoiame elus vanu kultuuritraditsioone, oma esivanemate kultuuripärandit. Kogukonna või ühingu tegutsemiseks on vaja nii materiaalset kui ka rahalist toetust (ruumide üür, juhendajate tasu, transport).

 

Üksikettepanekud

Riigikogul tuleb otsustada investeeringud piirkondade ja kohalike omavalitsuste kultuuri-, spordi-, vabaaja- ja sotsiaalobjektide rajamiseks. Piirkonnad ja omavalitsused osalevad kaasrahastusega. Investeeringu maht sõltub elanike arvust ja arengutasemest.

Suunata rohkem Euroopa struktuurivahendeid Viljandi tänavate remondiks. Enam toetada huviringe. Valitsuseliikmed võiksid rohkem rahvaga kohtuda.

 Viimati muudetud: 07.03.2018
Jaga |

Tagasi uudiste nimekirja

Nimi
E-mail