Logo
25. aprill 2018
16 (1097)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Mets olgu prügivaba!

KRISTI PARRO,      11. aprill 2018

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) hinnangul ei näita riigimetsa toodava prügi kogus vähenemistrendi, kuigi tehakse laialdast teavitus- ja selgitustööd.

 

„Milles on peamine põhjus, et olmejäätmeid, vaatamata kohalike omavalitsuste korraldatud jäätmeveole, endiselt tuuakse metsa alla, vajab veel täiendavat uurimist. Mööbli ja ehitusjäätmete utiliseerimine prügilates tundub inimestele ilmselt lihtsalt liiga kallis ja keeruline olevat,“ nendib EMK peametsaülem Andres Sepp.

Mullu pidi RMK koristama enda hoole all olevast riigimetsast 281 tonni prügi – see töö läks maksma 92 000 eurot. Võrreldes varasema aastaga tuli prügi koristada ligi 35 tonni rohkem.

RMK-l on igasse maakonda leitud ettevõte, kes metsaalused puhtana hoiab. Peametsaülem tänab häid lepingupartnereid AS-i Ragn-Sells ja AS-i Eesti Keskkonnateenused, kes aitavad hoida metsi sellises seisus, et seal oleks kõigil inimestel tore käia; kahjuks ka metsa prügi toojatel.

 

Kõige hullem on olukord Harjumaal ja Ida-Virumaal – sealt pärineb üle poole koristatud prahist. Umbes 95% koristatust moodustavad olme- ja ehitusjäätmed; järgnevad ohtlikud jäätmed, klaas ja metall.

Metsa viiakse üha rohkem ka kilekottidesse pakitud lehe- ja riisumisprahti ning seda isegi siis, kui lähedal on jäätmejaamad, kus haljastusjäätmeid võetakse tasuta vastu. Endiselt on kõige rohkem prahti linnade lähiümbruses ning kasvab komme prügikott autost tee äärde tõsta või metsa alla visata.

 

RMK on prügistajate tabamiseks paigaldanud kõige problemaatilistesse kohtadesse prügikaamerad. Tänu  kaameratele saab prügistajatest teada anda kohalikule omavalitsusele või Keskkonnainspektsioonile.

RMK kui Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja kutsub kõiki valvsaid inimesi üles metsareostajaid teolt tabades pildistama, nende autonumbreid üles kirjutama ning edastama tõendusmaterjali keskkonnainspektsioonile (telefon 1313, e-post 1313@112.ee) või kohalikule omavalitsusele.

 

2016. aastal koristas RMK riigimetsast 247 tonni prügi, tööd läksid maksma 53 000 eurot. 2015. aastal, kui RMK sai enda valdusesse mitmeid seni reformimata riigimaatükke, kuhu oli kerkinud n-ö isetekkelisi prügimägesid, koristati metsast 572 tonni prügi.

 

KRISTI  PARRO,

RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja

 Viimati muudetud: 11.04.2018
Jaga |

Tagasi uudiste nimekirja

Nimi
E-mail