Logo
23. mai 2018
20 (1101)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Sellised mõtted ja tunded suure juubeli eel

ants  2017-04-19 09:22:21
Väga huvitav artikkel

tõdemus  2017-04-19 10:48:19
Eesti "rahvuslased" on loonud oma ajaloo käsitluse. Ajud on nii ära nüristatud, et eitatakse isegi Jüriöö Ülestõusu ja tema tähtsust, kaasa arvatud 80. aastate lõpu ja 90. aastate alguse vabadusvõitlust.Selle viimase võitluse hell koht neile on see, et näilised patrioodid olid tol korral enamuses põõsas ja varitsesid momenti, kuni tänased vihatud poliitikud olid musta töö ära teinud, et härrased saaks võimulauda istuda.

Kalluta aga  2017-04-19 12:15:08
Adelberti suur juubel saabub sügisel.

Sto let velikogo oktjabrja!

Mardus  2017-04-19 19:30:03
Adelbert on siin välja toonud, et mässu mahasurumisel osalesid ka eestlased ja liivlsed-lätlased - pikka aega üldist kajastamist mitteleidnud fakt. Et seda fakti mõista, selleks peame teadma tollaste sõjavägede ülesehitust mis tollasel Eesti- ja Liivimaal ei olnud päris ühene. Eestimaaks nimetatud osa kuulus Taani kuningale kes oli selle valitseda jätnud oma kohalikele vasallidele kus viimaseks astmeks olid talupoegadest vasallid, kuninga alamad. Talupoegadel lasus vajadust mööda ja vastavalt vasallisõltuvusele sõjaväekohustus oma varustusega. Siia kuulus eeskätt veel kuigipalju säilinud kunagine eesti eliitklass kes mõnes piirkonnas olid lihtrahva üle ikka veel teatud õigustega. Peame mõistma, et ülestõusu oli pea võimatu organiseeritult läbi viia ilma vastava eliidita - kari orjastatud talupoegi võivad küll "mahtrat" teha, ei enamat. Ei ole tõenäoline, et lihtne maaharijast talupoeg sai oma isandatest mööda minnes sidemeid luua mõne Vene vürsti või lausa Rootsi kuningaga. (Seekord läbi Soome) Neid poleks lihtsalt jutulegi võetud, rääkimata "plaanipidamisest" Siin pidi ilmtingimata oma osa mängima kõrgem seisus ja kujunenud situatsioonis said neiks olla vaid "eestlastest maaisandad" kelledest mõningad võisid vast olla nii "kõvad poisid" et resideerisid lausa Tallinnas. Tollased sõjaväed toetusid raskeltrelvastatud rüütliväele ja neid suuresti ületavatele n.ö. "abivägedele" mis kohalikuks kontekstis tähendas neidsamu kohalikke talupoegi. Taanlaste võimetus ülestõusu maha suruda seisneski selles, et nad jäid oma abivägedest ilma sest just need moodustasid mässajate peamise löögijõu aga ilma teatud toetuseta ei saanud rüütlid tulemuslikku lahingut lüüa. Ordus ei kehtinud otseselt vasalliseadus. Ordurüütlitel, ordu liikmetel ei olnud maid ega vara, ka vasallisõltlastena mitte, kõik kuulus läbi Paavsti "ordule kui seesugusele" Seega polnud ordualadel tekkinud "mõisavaldusi" ja talupoegadel oli asja mässata vaid otseselt ordu vastu mille ees oldi maksukohuslased, kuhu kuulus ka vajadusel sõjakäikudel osalemine. Kui teame, et Dreileben oli Venemaa sõjakäiguks väe kokku pannud, siis on täiesti tõepärane, et sinna kuulusid ka väga paljud ordualade eestlastest talupojad ja seega on loogiline arvata, et Jüriöö ülestõus sai maha surutud eestlastest, liivlastest ja lätlastest vägede kaasabil nagu seda tehti hiljem ka Saaremaal. Iseasi on Saksamaalt toodud vägedega, neil võisid omad "abiväed" kaasas olla.

Mardus  2017-04-19 19:54:55
Üks mõttemõlgutus jäi lisamata - eestlastest ülestõusnud tegid suure vea sellega, et pöördusid ühtlasi ka Kiriku vastu. (näit. Padise klooster) Katoliiklik kirik ja usk oli tollal üle riikide ühtlane ja Rootsi kuningas ei saanud kuidagi aktsepteerida Kiriku ründamist, tal oligi õigem taanduda ja "oma käed "seesinatsest Jumalat, usku rüvetavast rahvast puhtaks pesta"

Taevas appi!  2017-04-19 21:33:27
Väga hea, et "vanast eestiajast" pärit andmete abil avatakse tegelikku Eestimaal toimunud verist ajalugu, mis on nüüd Euroliidus püütud kuulutada peaaegu et mitteolnuks või vähemalt mingiks tühiseks kähmlemiseks, sest Jüriöö ülestõusu peaksime vist hoopiski häbenema, kuna see olevat ühele tublile EL-i liikmesmaale isegi aastasadade takka häbenemisväärne.

Arvo Adelbert  2017-04-19 23:32:04

Kogu iva sest, juba neljandat aastat jüripäeva peale s e a t u d
"veteranidepäevast", seisnebki just j u l t u m u s e s eestlase mälust kustutada see vastuhakk, mille korjasid üles balti-saksa ajaloouurijad huvist nende endi juurte vastu. Kes, mis aktiga ja millal kehtestas selle "veteranipäeva"? Uskuge, see on Ilvese mälestus meile, koostöös valitseva klikiga, kes Ilvese omal ajal vägivaldselt Kadriorgu upitasid.

Kalluta aga  2017-04-20 19:56:42
Veteranipäevas mingit salaplaani Jüriöö ülestõusu mälestuse kustutamiseks näha on ikka väga veider, et mitte öelda lollus.

Petrogradi 1917 aasta meeleavaldust ja Ratase Jaani kiriku sõnavõttu kajastati küll ja küll. See nagu oleks sellest vaikitud on autori pahatahtlik vale.

Postimees: goo.gl/FSBNPq
Delfi: goo.gl/99L7bO
ERR: goo.gl/Q0GyIa
Õhtuleht: goo.gl/8nonme

Kajastusi nn. peavoolumeedias nii, et tapab. Aga autor kirjutab pika hala kokku, et pole - varjatakse! Peale selle ajab jälle ka mingit vandenõuteooriat kokku, nagu ei julgetaks seda manifestatsiooni kuidagi tunnistada-tunnustada. Usun, et kui viitsid valetamise asemel netis veidi otsida, leiad ka selle Ratase kõne üles.

See, et too Liivimaa-Eestimaa rahvamatk autorile ei meeldinud, on vist küll autori enda probleem. Siit jälle mingeid vandenõusid otsida - autori järjekordne lollus.

Adelbertil on mingi haiglane ja pidev tung igal pool mingit venevastasust näha. Mis jätab pigem mulje ülipüüdlikust Venemaa ees pugemises. Ja mitte ainult siin artiklis vaid ka PM kommentaariumis.

Ja kirsiks tordil on "vabadusvõitleja" Adelberti ülivapper tegu - keskerakondliku valitsuse terroritingimustes avaldada tõde Jüriööst! IRW-IRW

  2017-04-21 03:17:42
Peetruse teine kiri 1:Tervitus
1 Siimeon Peetrus, Jeesuse Kristuse sulane ja apostel - neile,
kelle osaks on saanud meie omaga sama kallis usk meie Jumala ja
Päästja Jeesuse Kristuse õiguse läbi:
2 Armu ja rahu saagu teile rohkesti Jumala ja Jeesuse, meie Issanda
tundmise kaudu!

Üleskutse pühale elule
3 Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja
vagaduseks, tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud omaenese
kirkuse ja väärikusega.
4 Sel viisil on meile kingitud kõige kallimad ja suuremad tõotused,
et te nende kaudu võiksite põgeneda kaduvusest, mis
valitseb maailmas himude tõttu, ja saada jumaliku loomuse osaliseks.
5 Just seepärast te peategi olema kõigiti valmis arendama oma usus
voorust, vooruses tunnetust,
6 tunnetuses kasinust, kasinuses kannatlikkust,
kannatlikkuses vagadust,
7 vagaduses vennalikkust, vennalikkuses armastust,
8 sest kui teil seda kõike on, ja veel rikkalikult, siis te ei jää
laisaks ega viljatuks meie Issanda Jeesuse Kristuse tundmises;
9 kuid kellel seda pole, on pime ja lühinägelik; ta on unustanud,
et on puhastatud oma endistest pattudest.
10 Seepärast, vennad, olge veelgi innukamad kindlustama oma
kutsumist ja äravalimist, sest kui te seda teete, ei väärata te iial.
11 Sest nõnda võimaldatakse teile takistamatu sissepääs meie
Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse igavesse kuningriiki.

leng "mõtleb"  2017-04-21 08:49:04
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/lenk-savisaare-tervis-on-kohtu-alla-minemiseks-liiga-halb-aga-linna-juhtimiseks-piisavalt-hea?id=77936426

Magnus  2017-04-21 11:06:01
Tavapärases õeluses esinev 'Kalluta aga' ei taha uskuda, et veteranipäev peab hakkama kustutama rahva mälust Jüriöö ülestõusu. Ka nõukaajal tehti N.Liidus seda, et "nõukogulike tähtpäevadega" perestroikatada rahvuslikku mälu. (Nt mardipäevale kleebiti külge miilitsapäev.) Ka ristiusustamisel kasutati sama võtet - rahvuslikele pühadele lisati religioosne manuline.

Kiitkem Adelberti "ülivaprat tegu" - "keskerakondliku valitsuse terroritingimustes avaldada tõde Jüriööst"! Vaid väga rumalad võivad siinkohal irvitada... Tänu Adelberdi algatusele on avanenud lugejail põgus võimalus süveneda Jüriöö ülestõusu sündmustesse ja taustadesse. Sest kui Eestis ilmutati euroajaloolaste poolt puhtaks kasitud raamat Eesti ajaloost, pahandas paljusid see, et mitmeid olulisi seiku Eesti ajaloos oli neohistoristlikus vaimus "uudetud", sest Eesti ajalugu osutus (ka baltisakslaste abiga) liiga eestilikuks, kuid nüüdses Euroliidu rahvusriikide "tasandamises" püütakse järgida uusi allasuruvaid suuniseid, mida jagatakse tumesinist tähelippu lehvitades.

Kalluta aga  2017-04-21 13:49:06
Magnus 2017-04-21 11:06:01

Jah muidugi, ikka-ikka, veteranipäev on ikka selleks, et kustutada rahva mälestust Jüriööst! Ja EV aastal 2017 on sama salakaval ja alatu orjariik nagu NSVL! Ja EV aastal 2017 sõdib hirmsasti Jüriööga! IRW-IRW Järgmine "keenjuss" välja ilmunud...

Kas see, et Adelbert siin ühte 1926 aasta artiklit - ühte nägemust Jüriöö ülestõusust paljude hulgas - kopeerib on sinu arvates mingi rahva eest varjatud absoluutse tõe lagedaletoomine või? Tõe mida siis nagu keskerakondlik valitsus püüab kuidagi rahva eest varjata või? Koomikud!

Ma ei saa aru miks inimene peab selliseid ignorantseid lollusi kirjutama, nagu Magnus ja enne seda Adelbert? Kas teil on peas mingi paralleelreaalsus, millel pole tegelikkusega mingit pistmist? Või on tegemist vanusest tingitud vaimse tervise iseärasustega?

Kalluta aga  2017-04-21 13:55:45
Kes tahab selle Dreilebeni artikliga täies mahus tutvuda, siis palun, netis see leksikon täies mahus avalikuks lugemiseks üleval.

http://www2.kirmus.ee/grafo/index.php?ID=105

Ja täielik ime, polegi eriluba vaja erifondi raamatute lugemiseks!!!!

Kalluta aga  2017-04-21 14:04:04
Sellistele Magnuse ja Adelberti sarnastele tüüpidele on omane eesti riiki vihata, kõik mida siin tehakse - tehakse valesti, kõik on halvasti, iga asja tehakse kindlasti mingi varjatud tagamõttega, igal pool on vandenõud.

Sellistele tüüpidele on omane ka Venemaa ees lömitamine ja ilma seebita pugemine - ükskõik mida Venemaa ka ei teeks - koogutatakse ikka orjalikult ja tehakse oma riiki maha.

hea seegi  2017-04-21 20:29:34
et need aadalperdisugused on sent surmale võlgu ja seda jura, mida seniilsuses veel üllitavad, trükitakse vaid selles sopalehes ja seegi ei lähe mitte kellelegi korda

  2017-04-22 01:16:06
Miks püütakse Eestist hooliva vana põlvkonna vastu üles ässitada eestlaste nooremat põlvkonda, kes on oma rahva vaimsest pärandist kaugenenud või eemale kistud? Põlvkonniti lõhestatud rahvust on hõlpsam murendada, olematuks muuta.

Kalluta aga  2017-04-22 11:10:08
2017-04-22 01:16:06
Eks räägi oma süüdistus lahti - kes seda teeb ja kuidas seda tehakse?

Kui sa aga pead Adelberti lollusi mingiks "vaimseks pärandiks", siis sellega irvitad sa ise vanema põlvkonna tegeliku vaimse pärandi üle!

  2017-04-22 12:56:17
www.saksakevad.ee
www.facebook.com/saksakevad.

  2017-04-22 12:56:58
http://www.jyrioopark.ee/index.php?id=10543
Mäss algas Harjus 1343. aasta jüriööl, levides kiirelt. Eestlased toimetasid kiirelt, võrdlemisi hästi korraldatuna. Esimesena rünnati Padise kloostrit. Edasi suundus 10’000-14’000 meheline eesti vabadusvägi Revali suunas. Diplomaatilised käskjalad saadeti liitlaste juurde Pihkva ja Leetu ning mujale sündmuste õigeks valgustamiseks. Erilised kiirkäskjalad saadeti Soome Turu ja Viiburi vogtide juurde, et kiirustada abivägede tulekut. Rootslastega oli toetamise kokkulepe saavutatud juba varem.

Edasine eesti vabadusliikumise tegevuskava nägi ette kahe koondumispunkti moodustamist. Esimene ja peamine koondumispunkt oli Revali all, kuhu pidid liituma Soome-Rootsi abijõud Viiburist ja Turust. Teine mässu vägede koondumispunkt oli Haapsalu, see oli hästi avatud Rootsi abivägedele ning kontakti loomiseks saarlastega. Lõuna-Eestis oli koondumispunktiks Otepää, kuhu oodati ka abijõude Pihkvast.

  2017-04-22 12:58:00
Tegelik Jüriöö ülestõusu eesmärk oli vabaneda sakslaste Liiwi ordu ja taanlaste võimu alt ja liituda Põhjalaga.
Ülestõusu juhid kartsid, et eestlaste väest ei pruugi esimesest šokist üle saanud sakslaste ja taanlaste ühisjõudude vastu piisata. Seetõttu saatsid nad saadikud Rootsi võimu all olevasse Soome Turu ja Viiburi foogtide juurde teadaandega, et kõik sakslased Harjumaal on ära tapetud. Lisaks andsid nad foogtidele teada, et eestlased on Tallinna ümber piiranud, kuid nad on nõus linna Rootsi kuningale üle andma, kui viimane sõjalist abi saadab. Seda kuuldes lubasid foogtid väe koguda ja sellega Eestisse purjetada.
Rootslased-soomlased jäid aga hiljaks...

1943. aastal tähistasid eestlased Jüriöö ülestõusu 600-ndat aastapäeva väga erinevalt.
Eesti Direktoraadis tähistati seda prof Jüri Uluotsa eestvedamisel kui võitlust Vene vallutajate vastu. Toodi näitena ära 40 juhtumit, mil Vene poolt eestlaste alasid rünnati.
Eesti Laskurkorpus tähistas Jüriöö ülestõusu aastapäeva aga lähtuvalt sakslaste permanentsest "Drang nach Ostenist" ja sellele vastuhakust.

1 | 2 | Järgmine

Nimi 
E-mail