Logo
21. märts 2018
11 (1092)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Taavi Pukk: kurb, et kinoprojekti rünnatakse

  2017-08-10 17:40:01
Valimisreklaamina võidakse hakata käsitama mis tahes üllitist või üritust - see on kindel mis kindel.

Samuti kui 5x4 m formaadis kandidaadiportreed võivad hakata Tallinna "ehtima", kuid neid ei arvataks valimisreklaamiks. JOKK!

Enne  2017-08-10 18:12:40
iga uut näitamist kuulutage kõva häälega, et selle on pakkunud vaatamiseks Juske Jaak. Siis ta vähemalt ei mölise.

Issanda ori Harry  2017-08-12 07:53:20
ajsuytt wieufh kkj utdt tet56rk ood jjhs td bc6tr hd, wwi jd4 jxnh oos6 jus. aaujd cb5j kks mn, wooi kdiy56 kkdy2 iigct, dnhg. asoiuy ewi cbtgv 8dtr kkid, xxbg shd.
ksju6 ctg oii uyd5, bcyh mmu, asku. dusjyh oobvy u8tr kkn, zewm cpo jjnh kj3v, asoin jert6 juy7 xxc.

tõega näkku  2017-08-12 10:46:59
Juske isiklike huvide ja uulude pärast, kes kandideerib Põhja Tallinnas, peavad vanurid jääma ilma lubatust.Eestis on kujunenud olukord, et kui vastasrinne midagi teeb, siis seostatakse seda valimistega.Nii on ka Tallinnas aastate jooksul praeguse linnavalitsuse poolt tehtuga.

  2017-08-14 11:47:30
Küsimus härra Pukile. Miks nende vanurite vaba aja eest ei hoolitsetu kaks aastat tagasi? Või nad ei tahtnud siis kino klubis aega veeta? Aga enne valimisi ju hea seal istuda ja maailma asju arutada. Sa Puki tohman vaata peeglisse enne kui hakkad valimistest rääkima.


Kas  2017-08-14 12:51:53
sa siis ei tea, et Pukk HOOLIB?

harry  2017-08-14 18:18:25
filipastele4
Kristuses hinnatakse väärtused ümber
1 Niisiis, mu armsad ja igatsetud vennad, minu rõõm ja aupärg,
püsige nõnda Issandas, armsad!

Kristlase rõõmsast elust
2 Euodiat ma keelitan ja Süntühhet ma keelitan mõtlema ühtmoodi Issandas.
3 Jah, ma palun ka sind, aus teekaaslane, võta oma hoolde need
naised, kes on võidelnud evangeeliumi eest koos minu, Kleemensi ja mu
teiste kaastöölistega, kelle nimed on eluraamatus.

4 Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad!
5 Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal!
6 Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges
Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises.
7 Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie
südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.

8 Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne,
mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui
miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage!
9 Mida te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult,
seda tehke, ning rahu Jumal on siis teiega.

Apostli tänu abi eest
10 Väga suureks rõõmuks Issandas oli mulle see, et te viimaks
jälle virgusite mõtlema minule; sest teie olete ju mõelnud, aga teil
polnud sobivat juhust.
11 Ma ei ütle seda puuduse pärast, kuna ma olen õppinud olema rahul
sellega, mis mul on.
12 Oskan elada kehvalt ja oskan elada ka jõukalt, olen
kõigega ja kõigi oludega tuttav: nii kõhtu täis sööma kui nälgima,
elama nii jõukuses kui puuduses.
13 Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.
14 Ometi, te tegite hästi, et võtsite osa minu kitsikusest.
15 Teie, filiplased, ju teate, et evangeeliumi kuulutamise alguses,
kui ma Makedooniast lahkusin, ei olnud ükski kogudus peale teie andmise ja
võtmise arvestamisel minuga osaduses,
16 sest teie saatsite minu vajadusteks abi ka Tessaloonikasse
rohkem kui ühe korra.
17 See pole nii, et ma otsin andi, vaid ma otsin vilja, mis
kasvatab teiepoolset arvet.
18 Mul on nüüd kõike ja küllaga! Mu käed said täis, kui ma
Epafroditoselt võtsin vastu teiepoolse anni hea lõhnana, soodsa
ohvrina, mis on Jumalale meelepärane.
19 Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda
kirkusega Kristuses Jeesuses.
20 Aga Jumalale ja meie Isale olgu kirkus igavesest ajast
igavesti! Aamen.

Lõputervitus
21 Tervitage kõiki pühasid Kristuses Jeesuses! Teid tervitavad minuga
olevad vennad.
22 Teid tervitavad kõik pühad, eriti aga need, kes on keisri kojast.
23 Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga!

  2017-08-15 07:50:13
Kuulge kas sellele debiilikule Harrile magusat suppi ei saaks kuidagi keeta ja sisse sööta? Enda mögaga juba ammu ära tüüdanud! Või teha armu pauk?

Stakan K.Butõlkin  2017-08-17 15:21:35
Üsna absurdne olukord: poliitiline linnavalitsus ei tohi teha poliitikat?
Kui on koalitsioonivalitsus-siis on poliitikategemine ok sest see on pisut anonüümsem ja arusaamatum-kes siis ikkagi tegi?Aga kui on kellelgi ainuvõim -siis on paha lugu-kõik saavad aimu kes tegi ?
Arusaadav , et konkreetseid tegevusi on võimalik seostada konkreetse erakonnaga ja see on reklaam ja propaganda erakonnale. Aga mis siis? Mis seal halba on kui inimesed saavad teada -kes nende huvide eest seisab ja teevad valimistel adekvaatse otsuse?
Hullem on kui mõni erakond ehib end võõraste sulgedega nt:
Minu arust on Tarandipoiste(kes vist ei kuulu SDP-sse?) tegevus ERJK-s , Europarlamendis (kusiganes samuti valimisreklaam(iseasi kas positiivne või hoois negatiivne)samaaegselt SDP -le sest Tarandi nime on tema isa
Andres Tarand kujundanud SDP sünonüümiks.
Kas Tarandipoiss ei laienda poliitreklaami mõistet absurdini?
Kas mitte ei ole kujunenud olukorra absurdsus tingitud sellest, et linnaametnikele jagavad korraldusi mitte apoliitiline kantsler või linnadirektor vaid poliitilised figuurid:aselinnapead, linnaosavanemad ja linnapea?
Miks mitte kehtestada süsteem kus nn. poliitikat tehakse valdavalt siiski volikogus ja linnapea ametiraha kannab volikogu esimees( nagu Soomes)ning täitevametis oleksid poliitika vahetust protsessist eemalasuvad ametnikud. Praegu on iga linnapea või tema asetäitjate ning linnaosavanemate nn. päevakäsk käsitletav poliitilisena.

Nimi 
E-mail