Logo
21. märts 2018
11 (1092)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Gümnaasiumisse vaid heade hinnetega

Kindlasti  2017-09-13 07:54:29
on vaja lävendit, kuid see tuleb kehtestada kõikidele keskadele ühtselt ning testi alusel. Põhika keskmine hinne kõigub suurel määral ning 3,75 palli võiv ühes koolis vasttaa 3,0-le, teise 4,25-le.
On ju õpsid nagunii surve all, et läbi tuleb vedada kõik, ikka näitajate nimel. Muidu oled sitt õps ja sinu koht pole koolis. Kuid tehke näiteks aprillis ette teatamata 9ndatele klassidele tasemetöö - kolmandik kukub raudselt läbi!
Just harimatusministeerium oma harimatusministritega on süüdi selles, et meie haridustase mandub. Mailis on minister juba 3. korda, miks ta pole midagi teinud? Muidu ju keskbande pidevalt kekkab, et teised lubavad, meie situme.
Kui aga mõni testi läbi ei teegi, siis peab talle jääma õigus sama korrata aasta hiljem. Inimene võib ju ka ise õppida. Lapsed on erinevas eas ka väga erinevad õppimisvõimes ja -tahtes.
Tänapäeva keska pole eraldi enam mingi väärtus, enam sellega kohta kontorisse ei saa. Seega tuleks keskad ühendada ülikoolidega, et õpilased harjuks sujuvalt iseõppimisega valdkonniti ning valmistuks ette ülikooliõpinguiks. Kui inimene pole suuteline ise õpppima, siis ei tule tast ka mingit teadlast. Teadusvälised erialad aga tuleks kõrgkoolides ja ülikoolides ümber nimetada kutseõppeks, olenemata pikemast õpinguajast.

maali maalt  2017-09-13 09:06:49
Tegelikult ma ei pea seda lapse hindamist numbrite keeles õigeks. Tuleb siiski lähtuda sellest, mida laps ise tahab ja mis suundumused tal on. Harilikult on nii, et põhikoolis on alati paremate õpitulemustega tüdrukud, sest nad on selles eas kohusetundlikumad. Poistel on aga niipalju igasuguseid huvisid, et neil ei jätku aega sammu pidada tublide tüdrukutega.
Vanaemana olen kuulnud ja jälginud meie riigi õppeprogrammi, mis on tegelikult väga raske. Lapselaps väga tihti räägib, et pooled nende klassist käivad psühholoogi juures ja neil on koolistress. On juhtunud, et mõni laps on enne kontrolltööd paanikas ja lausa minestanud.
Mul on omal näide pojast ja tütrest. Poeg lõpetas põhikooli vaevalt 3,2 ja läks edasi G.Otsa kooli. Pärast seda sai ta edukalt sisse TRÜ, hiljem veel EBS ja täiendas ennast veel Brüsselis. Tütar küll lõpetas edukalt keskkooli, aga keeldus edasi minemast ülikooli, sest ei näinud endal perspektiivi ühelgi ülikoolis õpetataval alal.
Alati tuleb lähtuda ikka inimesest, mitte numbritest, millega me selekteerime liiga vara välja potentsiaalseid tegijad.
Meid on vähe ja peame hoidma igat inimest.

Numbrid  2017-09-13 10:34:29
ehk arvud on vajalikud hetke olukorrast arusaamiseks. Kui neid poleks, siis vanem ei tea, millisel tasemel ta laps on. Kas jääb milleski maha, mida on veel vaja ja kuidas õppida. Kui jätta kõik lapse otsustada, siis tulevadki välja riigikogu ja ministeeriumide tasemega ametnikud. Üks viga teise otsa ja muudkui parandavad ja parandavad.

n.77  2017-09-13 12:18:12
Vaidlen nats numbrite vastu,algkl.poleks küll vaja numbreid.Mina saaks ka sõnadest aru.(e.rahuldav,rahuldav,hea,v.hea)See 2++ja 3-- ei ole midagi rohkem arusaadav,need numbrid käivad rohkem"ajudele"lastele.Meil oli õps tehnikumis"panen teile kolm(3) julguse-eest,et tulite kontroll-tööd tegema".(s.o.õhtukool) 2.kl. matiõpsi ülessanne sa1X5A2.Ei saanudki ",juhtvale-kohale",ainult autojuhiks 45a.ja OT-5 enim1000v.

Einstein  2017-09-13 12:27:35
No sellise tarkusega ei saa meil Einsteine iküll tekkida.Sel mehel oli nimelt gümnaasiumis ja ülikoolis suuri raskusi matemaatikaga.
Gümnaasiumi peaksid ikka kõik läbi8 tegema ja seejärel kokaks või puusepaks minema kui süda lustib,siis mõistust ja silmaringi suts rohkem.Kodanikule väega oluline.

Üsna  2017-09-13 14:07:54
ruttu saab laps aru arvreast, et 2 on suurem kui 1 jne. Siis on arvud alati näitlikumad. Ka pärast USAlt tähtede kerjamist oli vaja arvutada keskmine, siis käis see Tallinna ülikoolis nõnda: tähed teisendati arvudeks, arvutati keskmine ja siis teisendati tähdeteks tagasi. Milleks sellist lollust levitada?
Edasi lasti E ja F-igagi, aga enne olid veel A, B, C ja D ehk läbi lasti ka 1 ja 0-ga. See ongi meie tänane mandumise tase.

Magnus  2017-09-14 12:49:54
Hinnetega kauplemine (s.t paremate õpitulemuste taotlemine) võib võtta päris koletud mõõtmed. Kuna sellealane tegevus võib paisuda laialdaseks korruptsiooniks, on karta ka nn korruptsioonivastaste organite aktiviseerumist ja "korruptsioonisõja" väga räiget politiseerimist. Häda koolidirektoritele ja õppealajuhajatele, kelle kabinettidesse pannakse üles "õilsusmikrid" ja "taevalikud silmad"! Olenevalt oludest võivad kogutud materjali baasil kujuneda nii kohtuasjad kui ka administratiivsed kohtumõistmised. Häda vahelejääjatele!

n.77  2017-09-14 15:47:55
Üsna ruttu õpiks laps ära numbrid,kui hakkaks hindama 1-100-ni?Võiks veel %-des arvestada,oleks isegi %-de arvestus selge?Hinne 4=75%jne.Naabripoisi-käest küsisin(2.kl.)kuidas koolis läheb,"2-ed,kolmed ja mõni neli ka"ja ei mingit "kartust" arvude ees?Magnus,hoiatab ädade- eest.Meil oli veerandi hinne"arvestatud".(tehnikum õ-kool)Eks numbritega on lihtsam kirjutada ja keskmist arvutada."lahes oli keskmiselt vesi põlvini aga uppujaid oli pärispalju"?

ehk ometi aitaks.....  2017-09-15 05:39:31
...sellest lõputust eksperimenteerimisest,inimeste lahtritesse paigutamisest,inimeste saatuste üle otsustamisest,seega Jumala mängimisest. Viimane aeg on kehtestada seaduseandjatele (otsuste tegijate,kellede "otsustest",seaduste paranduste parandustest) LÄVENDID,et hariduseta,piisava harituseta empaatiatundeta (võim võimu pärast-rahanumbrid silme ees keerlemas) karjeristid,parteisõdurid ei saaks otsustada tuhandete saatuste üle. Lapsed on gümnaasiumiea alguseks veel täiesti teadmatuses (üksikud erandid) oma eelistustes elukutse valikus,nemad paneb see kesik siis paika,rikkudes kümnetel ja sadadel võib-olla terve elu,kes annab talle selleks õiguse. Igal noorel inimesel on kooliaeg enda leidmiste tee,eksib,mõtleb ümber,katsetab, ta teeb need otsused ise ja ka vastutab ise. Aga selline numbriline "paikapanemine" on noore inimese elutee vägisi lahterdamine,aga no mida ongi ühest punasest venestajast tahta. Kommunistid on alati inimesi oma tahtmise järgi nagu malenuppe "paika pannud". MItte midagi ei muutu!

Liigseid  2017-09-15 11:16:55
arve pole hindamisel vaja, sest keegi ei suuda tundelisel hindamisel eristada 37% ja 39%. See oleks võimalik vaid kindla alusega testis, kus on teada, et selle õige eest saad 12p, tolle eest aga 9p jne. Kasutasin koolis seda ise ning väga edukalt, ükski õpilane ei vaidlustanud tulemusi, sest kõig oli 1:1 kõigile selge.
Tegelikult aga oli juba ENSV-s kirju hindeastmestik:
5 (mõnel eputisel isegi 5+)
5-
4 (siin millegipärast + ja - ei kasutatud, või üliharva)
3+
3
3-
2 (samuti + ja - polnud)
1 (näitas tegemata jätmist, kuigi see oleks pidanud olema 0)
0 ma ei mäleta, et oleks ette tulnud.
Seega vahemikus 5...2 oli tervelt 7 astet. Hinnata oleks siis saanud arvudega 0 (ülivilets nagu riigikogulase vaimne tase)...6 (ülihea nagu Edgari nupp).

  2017-09-15 14:58:57
maalikese keskmine hinne küll üle 1 ei olnud. Nii lolli eite on ikka üsna raske leida veel. Ravoile ka näed ei lähe, muudkui luuletab siin kesknädalas edasi üks debiilne kommentaar teise järgi. jU TA EI SAA TOIDUABI NAGU MILJON INIMEST MEIL SAAB JA iq PEALE MÕJUB SEE TÜHI KÕHT KINDLASTI. irw

n.77  2017-09-19 13:23:19
Eks hindepanemine oleneb palju õpetajast?"ei taha sulle 2-te panna,panen 3 miinusega".Autokoolis oli ainult õigevastus,vale siis uuesti õpid.Mõtlesin lihtsalt,et algklassides.Kogemus on ½a.tööõptust.(puudub pedah.)

Nimi 
E-mail