Logo
23. mai 2018
20 (1101)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Taavi Aas: Linn toetas maalingute ideed, kuid mitte seaduserikkumist

Seega  2017-09-14 13:24:46
tuleb olemasolev maaling maha pesta, siis uus tellimus teha, taas 15000 eraldada ning uus maaling lasta teha.
Kas nii nüüd lähebki, et kui mingi hoone püstitatakse ebaseaduslikult, siis rikkur ei saa seda enam välja osta ja hoone lammutatakse maha? Miks pole seda seni tehtud?
Ja Aasa Taavikesele meenutamiseks, et ka hiidremmelgas saeti maha ebaseaduslikult, sest raieluba ei näinud sellise puu langetamist üldse ettegi. Kas nüüd Taavike läheb ja istutab sqamasuure remmelga vanasse kohta tagasi, et siis see seaduslikult taas maha saagida?
Kuule Taavi, sa oled ikka üks tõeline ...

Kalluta aga  2017-09-14 15:49:03
Mul on ka mingid megaideed. Köhi aga pappi, Aas!

Naeruväärne vale Aasa poolt. Kas Tallinn käib niisama lahkelt sellise summa välja lihtsalt idee tasemel projektile? Normaalses maailmas eraldatakse raha ikka põhjaliku projekti alusel, aga Tallinna vürstiriigis loobitakse niisama vasakule-paremale.

Sellise asja nimi on kuritegelik hoolimatus või ka lihtsalt rahade kantimine. Ja näitab ilmekalt, et Tallinna volikogu keskerakondlik enamus on ikka täielik mõtlemisvõimetu kummitempel.

Loodame, et see korruptantide pesa õnnestub peale kohalikke valimisi laiali peksta.

Ja Aas ise kukub veel seaduserikkumist õigustama!

harry  2017-09-14 21:44:54
Issanda päeva tulemisest
1 Mu armsad, see on nüüd juba teine kiri, mille ma teile kirjutan.
Mõlemas ma virgutan meenutamise kaudu teie selget mõistust,
2 et te mäletaksite sõnu, mida pühad prohvetid enne on rääkinud,
ning Issanda ja Päästja käsku teie apostlitelt.
3 Seda teadke esmalt, et viimseil päevil tuleb pilkesõnadega pilkajaid,
kes käivad iseenese himude järgi
4 ja ütlevad: „Kus on tema tulemise tõotus? Sest pärast seda, kui
isad on läinud magama, on jäänud kõik nõnda nagu loomise algusest
peale.”
5 Aga seda väites jääb neil kahe silma vahele, et muiste olid
olemas taevad ja veest tuli maa, mis püsis koos vee läbi Jumala sõna
jõul,
6 mille läbi tookordne maailm hukkus veeuputuses.
7 Aga praegusi taevaid ja maad, mis on säilitatud sellesama sõna
jõul, hoitakse tule jaoks jumalakartmatute inimeste kohtu ja
hukatuse päevaks.

8 Aga selle juures, mu armsad, ärgu jäägu teie eest varjule, et Issanda
juures on üks päev nagu tuhat aastat ja tuhat aastat nagu üks päev.
9 Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda
viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha,
et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele.

10 Aga Issanda päev tuleb nagu varas. Siis hukkuvad taevad raginal,
algained lagunevad lõõmates ning maad ja tema tegusid ei leita enam.
11 Kui see kõik nõnda laguneb - missugused siis peate olema teie
pühas eluviisis ja jumalakartuses,
12 oodates ja kiirendades Jumala päeva tulemist, mil
taevad põledes lagunevad ja algained lõõmates ära sulavad.
13 Meie ootame aga tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus
elab õigus.

Lõpumanitsus
14 Seepärast, mu armsad, olge seda oodates toimekad, et teid
leitaks tema ees veatuina ja laitmatuina rahus.
15 Ja meie Issanda pikka meelt pidage päästeks, nõnda kui ka meie
armas vend Paulus teile on kirjutanud temale antud tarkust mööda.
16 Sama ütleb ta kõikides kirjades, kus ta räägib neist asjust. Nendes on
küll mõndagi raskesti mõistetavat, mida õppimata ja kõikuvad inimesed
väänavad nagu muidki raamatuid iseendale hukatuseks.

17 Mu armsad, et te nüüd seda ette teate, siis olge valvsad, et
teid ei kistaks kaasa kõlbluseta inimeste eksitustega ja te ei langeks
ära oma kindlalt aluselt.
18 Kasvage meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse armus ja
tundmises! Tema päralt olgu kirkus nüüd ja igaviku päevil! Aamen.

maali maalt  2017-09-17 09:47:11
T.Aas ei ole kindlameelne poliitik. Ühel päeval kiidab Sultsi tegevuse heaks ja laseb tal Linnahalli seltskonnas edasi istuda. Nii, kui kisa meedias suuremaks läks, hakkas ka Aas värisema ja viskas Sultsi välja. Savisaar oleks Aasa asemel oma sõnadele kindlaks jäänud ja poleks lasknud meedial ennast mõjutada.

Mari  2017-09-18 12:51:08
Imestan seda Linnahalli ümber ülespuhutud mulli . Aastaid on see Muinsuskaitse objekt olnud vandaalide, seinasodijate, rõvetsejate lemmiklava. Isegi sealt möödaminnes tekkis paha tunne. Ja ei olnud kuulda ei proteste ei ettekirjutusi Muinsuskaitse ametilt, ei ühtki piuksu muinsusobjekti kaitseks. Ja nüüd kui leidus üks grupp aktiivseid loomingulisi inimesi, kes otsustas selle rõveduse kunstiga kinni katta, ärkas üles talveunest Muinsuskaitse amet ja pani oma partei-bürokraatia võimu nüri nuiaga tegijatele otse lagipähe. Kõik parteikesed taunisid ja tegid kära ilma asjasse süvenemata ja ajuhallimassi kasutamata – ai-ai ai seadus t on rikutud, Sults tegi endale valimisreklaami! Kui kunst ei vasta seadusele ei ole see kunst - ütleb Muinsuskaitse tõemonopol. Kunst tuleb kohe maha pesta. Sults tehti peaaegu et kurjategijaks. Maalingutes ei olnud vihjetki ei Sultsile ei KE-le. Pealegi pidi see sein minema rekonstrueerimise käigus nagunii väljavahetamiseks . Samal ajal kui Linnahalli autor Raine Karp , meie kunsti ja muinsuskaitse ekspert Jüri Kuuskemaa , kunsti asjatundja Linnar Priimägi kiitsid selle heaks . TV3 küsitluse järgi kiitsid 89% tallinlastest selle heaks ! Nagu ütles Linnar Priimägi seadus ei saa olla eesmärk omaette , seadus peab teenima mingit kõrgemat eesmärki. Arukas lahend oleks olnud maalingud alles jätta ja Sultsile teha trahv ilma loata tegutsemise eest. Antud juhul parandati märkimisväärselt Tallinna kuvandit meie mereväravates ja samuti EV 100 auks. Aga parteibürokraatia , parteipoliitiline kadedus ja ärategemise iha lasi nii kunstnike loomingu kui linlaste raha lihtsalt korstnasse. Minge sinna pori halli seina äärde ja tehke endast selfisid, „rahvaesindajad“ . Kas olete nüüd uhked?

n.77  2017-09-19 10:21:57
Mari, hea lugu kui midagi head teed on sul 10(kümme) kontrolli kohe kukil ja veel Tallinnas.

  2017-09-19 18:05:14
aga kunagi vaagijad ja maalid peksid ekstaasis peaga vastu maad ja kiitsid taevani Edgarit kes hoonele uue omaniku leidis. Mäletan hästi nende kahe debiiliku kiitvaid oode savipaksu suunas, et mees tegi asja ära.

reede  2017-09-20 14:20:54
Et siis Sultsi poiss lasi Taavikesele Linnahalli katuselt märjukest krae vahele Algul oli meeldivalt soe aga siis hakkas haisema

Nimi 
E-mail