Logo
25. aprill 2018
16 (1097)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Noorte manifestist

laps mängib kaleidoskoobiga ja vanemad julgustavad  2018-01-10 13:53:45
Kui eestimaalased suvatseksid märgata teisi elusolendeid ja nendega arvestada,hoolivalt suhtuda ja nende eest seista,mitte iga grupp aint enese eest,võiks millestki ehk asjagi saada...Oma nina ette vahtimine on tunnelnägemine /psyhhol.väljend mõistmisvõime äärmise piiratuse kohta

  2018-01-16 20:21:11
Pauluse esimene kiri Timoteosele 3:5 Sest kui keegi ei oska juhatada oma peret, kuidas ta võib kanda
hoolt Jumala koguduse eest?
6 Ta ärgu olgu ka vastpöördunu, et ta ei läheks upsakaks ega
langeks sama süü sisse kui kurat.
7 Tal peab olema hea tunnistus ka neilt, kes on väljaspool kogudust,
et ta ei langeks hurjutamise alla ega kuradi silmusesse.

8 Niisamuti peavad abilised olema väärikad, kes ei ole
kahekeelsed, kes ei tarvita liialt veini, kes ei ole liigkasuvõtjad,
9 vaid kellel usu saladus on puhtas südametunnistuses.
10 Neidki aga katsutagu enne läbi ja seejärel nad asugu teenima,
kui on laitmatud.
11 Niisamuti olgu naised väärikad, mitte keelepeksjad,
vaid kained, ustavad kõigis asjus.
12 Abilised olgu ühenaisemehed, kes lapsi ja oma peret hästi juhatavad.
13 Sest kes hästi peavad oma ametit, saavad tunnustuse ja
rohkesti julgust usus Kristusesse Jeesusesse.

Nimi 
E-mail