Logo
23. mai 2018
20 (1101)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Ettevaatust, Uber!

AIVAR JARNE,      17. mai 2017

Täna on Riigikogus teisel lugemisel nn Uberi seadus. Uberi juhid võrdsustataks selle seaduse abil enam-vähem taksojuhtidega, Uberi teenuse kasutajatest aga saaks taksoteenuse kasutajad. Infoühiskonna teenustest ja kokkuleppevedudest on saamas transporditeenus, mida vahendatakse mobiili äpiga.

 

Kui Riigikogu võtab pärast tänast teist lugemist veel aega, et lasta Uberi seadusel settida ning mõelda, kui palju vabadust Tallinna taksoturul Uberile ja Taxifyle jätta, siis Euroopa Kohus on meie parlamendi eest otsust varsti ära tegemas.

Nimelt vahendas 11. mail ERR, et Euroopa Kohus on andmas Uberile samasugust transporditeenust pakkuva transpordifirma staatust nagu ülejäänud taksofirmadele. Euroopa Kohtu kohtujuristi hinnangul, mis võib peagi saada ametlikuks kohtuotsuseks, ei ole transpordifirma Uber vaid juhte ja reisijaid vahendav platvorm. Tegemist on transpordivaldkonna teenusega, mistõttu võib Uberit kohustada hankima transporditeenuse litsentse ja tegevuslube.

Uberi teenus on kohtujuristi hinnangul tellimuse alusel toimuva linnatranspordi täieliku süsteemi korraldamise ja juhtimise teenus. Lisaks ei paku Uber kohtujuristi sõnul autojagamisteenust, kuna reisijad valivad sihtkoha ja juhid saavad tasu summas, mis kaugelt ületab lihtsat kulude hüvitamist.

 Arvestades asjaolu, et transporditeenus on majanduslikult teenuse põhielement, samas kui nutitelefonirakenduse abil reisijate juhtidega kokkuviimise teenus on teisejärguline, tegi kohtujurist Euroopa Kohtule ettepaneku kvalifitseerida Uber teenuseks transpordi valdkonnas. Sellest lähtuvalt kehtivad Uberi pakutavale teenusele samad nõuded, mis muudele transporditeenustele.

 

Kokkuleppeline taksoteenus

Uberi eelnõu üle on Eestis vaieldud juba üle aasta. Paljud poliitikud ja digimajanduse eksperdid on pidanud edulooks isegi juba Uberi eelnõuga tegelemist, samal ajal kui näiteks mitmes Euroopa riigis on Uberi tegevus illegaalne.

Ka poliitikute kõnepruugis on raskesti mõistetav kokkuleppeteenus asendumas taksoteenusega. Majanduskomisjoni liige Erki Savisaar teatas 4. mail, et kõigile taksoteenuse pakkujatele kehtestatakse võrdsed miinimumnõuded. Savisaare sõnul on peamiseks eesmärgiks anda kokkuleppevedusid teostavatele ettevõtetele seaduslik raamistik. „Praegu kehtiva seaduse järgi ei tohiks ilma taksomeetri ja plafoonita teenust osutada,“ märkis Savisaar, kes lisas, et sisuliselt pakuvad sellised teenusepakkujad nagu näiteks Uber ja Taxify hetkel illegaalset teenust ning politsei võiks neile trahvi teha.

Savisaar avaldas siiski lootust, et uuest seadusest võidavad kõik. „Ühest küljest traditsioonilised taksod, kellele lähevad nõuded lihtsamaks: kaovad sõidupiirkonnad ning lubade menetlemisaeg lüheneb,“ ütles ta. Samas saavad Savisaare sõnul kokkuleppesõite pakkuvad taksojuhid seadusliku aluse. „Kõige olulisem võit on tarbijal, kellel on suurem valik seaduslikke teenusepakkujaid.“

Riigikogu majanduskomisjoni aseesimehe Toomas Kivimägi hinnangul on Eesti juurde saamas üht edulugu – avatust uutele ärimudelitele. „Suurimad võitjad on kliendid, kuivõrd taksoteenuse turule lisandub uusi tegijaid, mis on olulisim eeldus paremale teenusele ja soodsamale hinnale,“ teatas ta eelmisel nädalal pärast majanduskomisjoni istungit Riigikogu pressiteenistuse vahendusel.

Kivimägi sõnul on saavutatud mõistlik tasakaal kokkuleppevedude ja tänaste taksoteenuse osutajate vahel. „See tähendab küll mõningast üleregulatsiooni infoühiskonna teenuse osas, ent võrdse kohtlemise printsiipi ja kokkuleppevedude legaliseerimise eesmärki silmas pidades on saavutatud kompromiss väga hea,“ ütles ta.

Eelnõus võrdsustatakse taksoveoteenusele ja kokkuleppeveole ettenähtud loanõuded. See tähendab, et ka kokkuleppeveo osutamiseks on vajalik taksoveoluba, teenindajakaart ja sõidukikaart. Ehk siis Uberi juhil peavad igasugused taksoload olema, taksomeetrit ja plafooni aga mitte.

 

Ärandamine või heategu

Riigikogu proovib praegu Uberi seadusega rahuldada nii taksoettevõtteid kui ka kokkuleppevedajaid, nii juhte kui ka reisijaid – rajada kiriku keset küla. Lõpuks on otsustajateks ikka sõitjad, kellele peab uus seadustatud teenus olema samamoodi mugav, lihtne ja odav kui varem. Nõudluse ja pakkumise lahendamiseks leiavad sõitjad oma tee, sõltumata sellest, kas riik seda reguleerib või mitte.

 

Kunagises nõukogude-aegses Eldar Rjazanovi komöödias „Ettevaatust, auto!“ elas peategelane kaksikelu, ärandades autosid ning müües need hiljem maha, andes raha aga seejärel heategevuseks. Praegu võib minna samamoodi. Autod ärandatakse ja neist saavad hea eesmärgi nimel taksod. Autoomanikel ja Uberi juhtidel ei jää muud üle kui käsi laiutada, nagu filmis.

 

AIVAR JARNE, Kesknädal

[fotoallkiri]  UBER MUUTUB TAKSOKS: Uber on muutumas sõidujagajast plafoonita taksoks, nagu pildil olev Uberi auto Moskva tänavatel.

 Viimati muudetud: 17.05.2017
Jaga |

Tagasi uudiste nimekirja

Nimi
E-mail