Logo
23. mai 2018
20 (1101)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Helmut Hallemaa: Suudame Viljandis kavandatu teoks teha

AIVAR JARNE,      09. august 2017

Helmut Hallemaa (pildil) peab mitut ametit nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Ta on Riigikogu Keskfraktsiooni liige ja on valitud Viljandi linnavolikokku, kuhu kuulumine Riigikogus tööle asumisel küll peatus, on selle eelarve- ja arengukomisjoni liige ning juhib Keskerakonna Viljandimaa piirkonna ja Viljandi linna osakonna tööd. Nüüdsest on Hallemaa Keskerakonna kandidaat Viljandi linnapeaks.

 

 s981

Olete valimiste eel tulnud välja teesiga „Mõtleme koos! Läbi mõeldud. Tehtud!“. Kas Viljandis on kõik läbi mõeldud ja tehtud?

 

Selle teesi mõte on selles, et mõtleme kõik koos, koos linnarahvaga, ja seejärel viime kavandatu ka ellu. Oleme saatnud linlastele oma ajalehe kaudu küsimustiku, kus nad saavad vastata, mis on Viljandis lahendamist vajavad probleemid, mis on tehtud ja mida tuleb teha paremini.

Aktuaalseid probleeme Viljandis jagub. Viimase nelja aasta jooksul on olnud üksjagu segadust. Praegune Isamaa ja Res Publica Liidu ning Reformierakonna linnavalitsus ja koalitsioon on välja käinud palju plaane, seejärel aga need kohe muutnud või tühistanud. Taas tullakse välja uute suurte ideedega, ja kõik kordub, ringmäng jätkub.

Olgu selleks siis näiteks kasvõi päevakeskuse ümber toimunu. Viljandi vajab korralikku sotsiaalkeskust, ning linnavalitsusse kuuludes toetasime selle tulekut kesklinna.

Hiljem, opositsioonis olles, küsisin volikogus mitmeid kordi, mis saab sellest keskusest ja kuhu see tuleb. Linnapea korrutas kogu aeg, et see tuleb kesklinnast välja – Männimäele. Lõpuks otsustati see aga kiirkorras paigutada kultuurikohana rajatud Sakala keskusesse. Nii ei tohi linna valitseda. Asjad tuleb läbi mõelda, linnarahvaga ja huvigruppidega läbi rääkida. Ja siis, kui on koos ära otsustatud, ka ellu viia.

Probleemiks on seegi, et ei täideta kolme strateegilist dokumenti – arengukava, eelarvestrateegiat ja üldplaneeringut. Neid kirjutatakse tagantjärele lihtsalt ümber, kui asju juba hurraa-korras teisiti tehakse. Asjad tuleb aga korralikult läbi mõelda, kalkuleerida ning siis teoks teha.

 

Kuigi olete olnud opositsioonis, siis mida on Keskerakond suutnud Viljandis viimase nelja aasta jooksul ära teha?

 

Oleme kogu aeg seisnud linna iseseisva omavalitsuse ja tugeva maakonnakeskusena jätkamise eest. Meie erinevad püüdlused, tegevused, sammud on olnud tulemuslikud. 734-aastane hansalinn on ka tulevase nelja omavalitsusega maakonna iseseisev keskus.

Saavutasime tasuta bussisõidu eakatele, kuid kahjuks viisid IRL ja Reformierakond siin sisse arusaamatud piirangud. Oleme esitanud volikogus koolilastele tasuta sõitu võimaldava määruse eelnõu, see on menetluses.

Olime Männimäe tööstuspiirkonnas Reinu tee ja Reinu tee läbimurde ringteele rajamise idee väljakäija päris alguses ning hiljem tegev ehitamise juures. Korda on saanud hulk kõnniteid ja kergliiklusteid. Nüüd räägivad neist kõik. Sel alal peame aga edasi liikuma veelgi jõulisemalt.

Männimäe lastemänguväljak on laste poolt omaks võetud ja aktiivses kasutuses. Raha tuli Keskerakonna ja Reformierakonna nn katuserahadest, lisa linnalt. Hiie tänava männikut läbiv rolleriraja lõik sai valgustuse tänu meie saadikurühma aktiivsele ja nõudlikule tegevusele linnavolikogus. Meil on väga hea meel mitme korrusmaja välisilme uuenemisest ja energiasäästvamaks soojustamisest. Täname ja tunnustame selliseid korteriühistuid ja nende juhte.

 

Kas nüüd, kui Keskerakond on valitsuskoalitsioonis juhtpositsioonil ning olete ise Riigikogus koalitsiooni liige, on suudetud üle riigi oma plaane ellu viia?

 

Keskerakonnal on uues valitsuskoalitsioonis märkimisväärseid saavutusi. Eraldasime riigieelarvest raha kooli- ja lasteaiaõpetajate palga järkjärguliseks tuntavaks tõusuks. Muutsime märgatavalt lasterikaste perede toetussüsteemi.

Juba järgmisest aastast kolmekordistame maksuvaba tuluosa, millest võidab suurem osa Eesti inimesi. See tõuseb praeguselt 180 eurolt 500 eurole. Tervishoidu suunatakse järgmise viie aastaga kokku 300 miljonit lisaraha.

Tahame järk-järgult üle minna õiglasematele pensionidele. Lõpuks kaob see tööinimest narritav kolme tööaasta arvestamine ühe pensioniaastana. Keskerakond tagab pensionide kasvu keskmise palga kasvuga samas tempos. Põllumeestele otsustasime maksta ligi 20 miljoni euro ulatuses üleminekutoetusi ka oma riigi poolt.

 

Millised muudatused mõjutavad rohkem kohalikku elu?

 

Selles valdkonnas on muidugi tähtis omavalitsusreform omavalitsuste tugevdamiseks ja Eestimaa tasakaalustatud arengu tagamiseks. Omavalitsused saavad tagasi neilt alates 2009. aastast ära võetud tulubaasi. Viljandi linn on selle ajaga kaotanud pea 50 miljonit krooni, peaaegu 3,5 miljonit eurot. Selle rahaga oleks saanud teha väga palju olulisi asju. Meie anname omavalitsustele tagasi neilt ära võetud tulubaasi. See on omavalitsuste ja kohalike elanike suhtes aastaid tehtud ebaõigluse ja ülekohtu heastamine.

 

Kuidas on haldusreform mõjutamas Viljandi edasist arengut?

 

Oleme olnud ühed eestvedajad selles, et Viljandi kui vana hansalinn säiliks iseseisvana. Viljandi maakonda jääb reformi järel neli haldusüksust. Uute suurte omavalitsuste vahel tekivad hoopis uued võimalused tihedamaks koostööks.

 

Nüüd hakkavad pihta haldusreformi sisulisemad asjad. Uutele kohalikele omavalitsustele antakse üle terve hulk ülesandeid, ning seejuures uue ja suurema tulubaasiga. Nii muutub arendustegevus ühiselt suunatavaks. Ühistransporti hakkavad korraldama omavalitsuste moodustatud ühistranspordikeskused, seda koostöös riigi maanteeametiga. Vajadusel saab moodustada ühiseid ameteid ning tugevdada koostööd omavalitsuste liidus. Kui mõned on viimast nimetanud vahel isegi „linnapeade ja vallavanemate klubiks“, siis nüüd hakkab see olema tõsine töine organ. Igal juhul läbikäimine tiheneb ning otsuste tähtsus tõuseb. 

 

Kuidas paremini kaasata linlasi otsustes kaasa rääkima?

 

Inimesi tuleb senisest rohkem ja sisuliselt kaasata, ka linna arengu kavandamisse. Võimalusteks on inimeste ja kogukondade konkreetsed ettepanekud kaasava eelarve käigus, sellest lähtuv taristuobjektide tegemise aegade korrigeerimine, ideede korje. Oluline on näha, planeerida ja arendada linna ühtse tervikuna, seostatult.

Meie linn peab arenema kogukondade ja linnaosade Viljandina. Asumite, tinglike linnaosade ja kogukondade arendamine tuleb tõsta au sisse. Tinglikult väikesed asjad kogu linna jaoks on ometi suured asjad asumite inimeste jaoks.

 

Mida Keskerakonna valimisprogrammi kohaselt tuleks Viljandis ära teha?

 

Kindlasti on üheks eesmärgiks, et kõik viljandlased saaksid bussiga tasuta sõita.

Tulevikus on see vajalik ja reaalne ka kõigile maakonna inimestele. See tuleb korraldada ja rahastada kõigi omavalitsuste koostöös.

Linlastele on kindlasti oluline võimalikult parem toimetulek eluga, paremad ja taskukohasemad liikumisvõimalused. Viljandi linn vajab korralikku, tänapäevast ja kaasaegset sotsiaalkeskust. Väga tähtsaks peame tasuta lasteaiatoitu nii Viljandis kui ka kogu riigis, alustame vähemalt ühest toidukorrast – hommikusöögist. Seame sisse 50-eurose eakate pensionilisa juubilaridele (65, 70, 75 jne).

Oluline on iga töökoht, selleks ettevõtjatele võimalikult lihtsate reeglite kehtestamine, soodsate ettevõtlustingimuste loomine, tööstusalade tugitaristu jätkuv arendamine Ravila, Puidu ja Vabriku tänaval ning Männimäe ja Reinu teel.

Rajame Männimäe ribapargi. Renoveerime linna põhimagistraale. Kavandame kergliiklusteede, jalg-, jalgratta- ja kõnniteede korrastamist, renoveerimist ja ehitamist oluliselt suuremas mahus, Valuoja orus, Reinu teel, mujal. Pikemas perspektiivis arendame neid ja seome nad linnas ja ümber linna kergliiklusteede terviklikuks võrgustikuks nn. Viljandi Elu Ringina.

 

Kuidas Keskerakonna Viljandi piirkond valimistele vastu läheb?

 

Viljandis teeme seda konstruktiivsest opositsioonist tulles, osades valdades ka võimul olles. Linnavolikogus oleme olnud väga aktiivsed. Me ei välista koostööd kellegagi. Teeme erakondadele ja nimekirjadele ettepaneku kohtuda, et sõnastada võimalikud ühised teemad.

Piirkonda kuulub üle 600 inimese ning meie liikmeskond on väga stabiilne. Keskerakonna nimekirjas kandideerib Viljandi linnavolikogusse üle selle koosseisu jagu tublisid viljandlasi, kelle südameasjaks on Viljandi areng ja tulevik. Meil on meeskond, kellega kavandatu teoks teha.

 

Küsis Aivar Jarne

 

[esiletõste]  Meie linn peab arenema kogukondade ja linnaosade Viljandina. Asumite, tinglike linnaosade ja kogukondade arendamine tuleb tõsta au sisse.Viimati muudetud: 09.08.2017
Jaga |

Tagasi uudiste nimekirja

Nimi
E-mail