Logo
23. mai 2018
20 (1101)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Võru ettevõtlus on edukalt arenemas

ANDRES VISNAPUU,      09. august 2017

Keskerakonna eesmärk on jätkata Võru linnale kuuluvate ettevõtete edukat arengut.

 

Võrule kuulub kaks äriettevõtet; mõlemat juhivad Keskerakonna fraktsiooni liikmed. Võru Vesi AS tegeleb vee- ja kanalisatsiooniteenuste pakkumisega ning Taristuhaldus OÜ linna valgustuse ja haljastusega. 2013. aasta valimised tõid muutusi Võru linnale kuuluvate ettevõtete juhtimisse. Mõlemat ettevõtet asusid juhtima Keskerakonna nimekirjas kandideerinud mehed, kel mõlemal väga suur juhtimiskogemus. Oluline on, et mõlemad ettevõtted on teinud väga suure arenguhüppe.

Taristuhaldus OÜ sai esialgu loodud tänavavalgustuse projekti elluviimiseks. Kui asusin jaanuaris 2014 selle ettevõtte etteotsa, oli projekt veel väga algusjärgus. Keskkonna Investeeringute Keskus (KIK) oli hirmul, et Võru projekt ei edene. Tänu heale koostööle kõikide partneritega, kes olid selle projektiga seotud, sai Võru suures osas uue, väga kaasaegse tänavavalgustuse. Kuigi riigihangete tulemusena alustas linn ehitust kõige viimasena, andsid esimesed lambid valgust just Võrus. Suur heameel on selle üle, et KIK tunnistas projekti valmimisel 2015. aasta oktoobris, et Võru projekt oli kõige paremini juhitud. Kokku investeeriti 2,13 miljonit eurot, kus linnapoolne rahastus moodustas 10%. Samas on edasi ehitatud uusi valgusteid kohtadesse, kus tänavavalgustus varem üldse puudus.

2014. aasta lõpul hakkas ettevõte osutama linnale ka haljastusteenust, mida varem osutas eraettevõtja. Sellega seonduvalt tõusis tunduvalt teenuse kvaliteet, kvantiteet ja tulemuslikkus. Kõvasti on paranenud tehniline tase, tööjõud on kinnistunud, eriolukordadele reageeritakse kiiresti – need komponendid olid varasemalt linnakodanike jaoks väga suureks probleemiks.

 

Piirkonna suurim vee-ettevõte

 AS Võru Vesi kuulutas oktoobris 2014, et tema lähiaastate eesmärgiks on jõuda Eesti suurimate vee-ettevõtete perre. Nüüd, ligi kolm aastat hiljem, võib tõdeda, et eesmärk on saavutatud ning on tõesti suudetud tõusta Eestis tosinkonna suuremate hulka, olles Kagu-Eesti suurim regionaalne vee-ettevõte. Ainult kolme viimase aasta jooksul on opereeritavate kohalike omavalitsuste arv kasvanud kolmelt kaheksani ja omanike arv on tõusnud kahelt nelja omavalitsuseni, põhiomanikuks on endiselt Võru linn. Eesti vee-ettevõtete seas paistab AS Võru Vesi eelkõige silma julgete uuenduste sisseviimise poolest.

AS Võru Vesi on eeskujuks lausa kolmes valdkonnas:

1) Eestis kõige aktiivsemalt laienev vee-ettevõte – tänu sellele on viimase kolme aastaga käive kasvanud ca 30%;

2) saadud on kõige rohkem toetusi erinevatele vee- ja kanalisatsiooniprojektidele;

3) esirinnas ollakse mehhaaniliste arvestite väljavahetamisel kaugloetavate ultraheliarvestite vastu (Võrus juba üle 90%).

 

Viimastel aastatel on suudetud tõsta avariidele reageerimise kiirust ja toimimise tõhusust. Kõik meetmed, mida AS Võru Vesi meeskond on ette võtnud või võtmas, on kantud eesmärgist, et ettevõte töötaks võimalikult efektiivselt. Võrreldes 2015. aastaga on töötajate arv vähenenud 27-lt 20-le, samas ettevõtte käive on kasvanud 30%, opereeritav territoorium on kordades suurenenud ning opereeritavate objektide arv on kasvanud 2300 objektilt 3100-ni.

Muudatuste elluviimisel on lähtutud mastaabiefektist tekkivast majanduslikust efektiivsusest. Teisiti polekski see võimalik, sest vanaviisi jätkates oleks vee-ettevõte ammu maksejõuetu. On märkimisväärne, et AS Võru Vesi teenusehinnad ei ole muutunud alates 2010. aastast, kui kehtis veel Eesti kroon.Samal ajal on Eesti keskmine veeteenuse hind seitsme aasta jooksul tõusnud ligi 30%. Viimase kolme aasta jooksul on tööjõukulude osakaal kogukuludes vähenenud 47%-lt 40%-ni ehk siis: uus juhtkond langetas 2016. aastal võrreldes 2013. aastaga tööjõukulusid 13%. Ettevõttes on oluliselt vähendatud juhtimiskulusid, nõukogu lihtliikmete osas isegi  56%.

 

Pakkudes parimat

2010. aastal Võrus kehtestatud veeteenuse hind (vesi + kanalisatsioon) 2,74 €/m3 oli tollal Eesti kõrgeim. Sellest lähtuvalt maksis linnaelanik sissetulekuga võrreldes kõige kõrgemat veeteenuse hinda Eestis. Kui 2010. aastal veeteenuse osakaal leibkonna keskmisest netosissetulekust moodustas Võrus 2,12% (Eesti keskmine 1,56%), siis 2016. aastal oli see 1,26% leibkonna netosissetulekust. 

 

Mõlema ettevõtte pakutavate teenustega on meie kliendid rahul. Tugevate juhtkondadega ja professionaalsete töötajatega ettevõtete tööst suurim kasusaaja on Võru linn, kuid eelkõige ikkagi Võru elanikud. Oleme valmis jätkama linna ettevõte arendamist sama vastutustundlikult ja alati meie elanikele parimat pakkudes!

 

ANDRES VISNAPUU,

Võru linnavolikogu esimees, Keskerakonna liige

 

[fotoallkiri]      ETTEVÕTLUSVEDUR: Keskerakonna eesmärk on jätkata Võru linnale kuuluvate ettevõtete edukat arengut. Fotol Võru lastefestival. Foto: Võru linnavalitsuses FacebookViimati muudetud: 09.08.2017
Jaga |

Tagasi uudiste nimekirja

Nimi
E-mail