Logo
21. märts 2018
11 (1092)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Segased lood Otepääl

MARE RAID,      11. oktoober 2017

Sadat päeva mulle ei antud, ja tänase seisuga tundub, et seda polnud vajagi. Spordis sõltub tulemus stardist. Mina startisin vallavalitsuse liikmena vallavanema ülesannetes tühjalt lehelt – sain tühja arvuti ja ametliku e-posti tühja konto.

 

See tähendas, et mul puudusid andmed eelneva kolme aasta asjaajamisest ja kirjavahetusest. Kiirelt tuli hakata tegutsema, et leida infot valdkondades, mis vajasid otsustamist ja lahendusi või millele küsiti vastuseid minult kui vallavanema ülesannetes ametnikult.

 

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programm

Rahastatavate projektide pingereas on linnakeskuse väljaarendamine 5.–6. kohal maksumusega 710 000 €, millest toetus 600 000; Lipukeskuse väljaarendamine kaasaegse ekspositsiooniga on 7. kohal maksumusega 472 000 €, millest toetus 400 000. Väljakuulutatud ideekonkursile kulutati 15 000 eurot. Valiti välja võitja, kellega edasi minna lahenduse detailsema disainimisega.

 

Heakord ja kommunaalmajandus

Kodanike rahulolematus heakorraga ning valdkonda juhtiva spetsialistiga jõudis minuni esimestel ametipäevadel. Soovides saada ülevaadet heakorrategevustest ja leida selgitust kriitikale, alustasin teenistuslikku järelevalvet. Et ühel osapoolel ehk vastutajal oleks võimalik tõendada tehtut ja teisel osapoolel seda tunnistada või ümber lükata. Kahjuks käsitlesin töötajat ametnikuna, sest usaldasin juriidilist sekretäri. Teenistuslik järelevalve on tänaseks tühistatud. Juriidiline sekretär võttis juriidiliselt ebakorrektse dokumendi väljastamise järgselt töövõimetuslehe. Kahjuks ei selgitanud kommunaalteenistuse juhataja mulle kui oma otsesele juhile lihtsas küsimuste-vastuste vormis, miks heakorratöid pole tehtud piisava hoolsusega. Töötaja võttis töövõimetuslehe, selle asemel et tõendada enda hoolsust ning asjatundlikkust tööülesannete täitmisel.

Tänaseks on tööülesanded jagatud ning heakorratööd käivitatud objektidel, mis vajasid sekkumist: bussiootepaviljonide heakord, võsa- ja muruniitmine, ohtlike puude langetamine, valgustus jms.

 

Kool ja valimised

Haridus- ja Teadusministeeriumist laekus kiri, kus juhiti tähelepanu vajadusele erilise hoolsusega järgida kooli ja valimiste lahusust.

Valla raamatupidamisest uurisin, kas erakondadele on esitatud arveid haridusasutustes olevate ruumide rendiks. Otepää Gümnaasiumilt oli ruume rentinud Reformierakond. Kuna arvetel renditingimused (aeg, ruumi nimi, kogus) ei kajastunud piisava täpsusega, siis oli mul koolipidaja esindajana õigus ja kohustus pöörduda selgituste saamiseks koolijuhi poole. Koolijuhi vastus oli, et pöördugu ma Reformierakonna poole. Koolijuht vastutab koolis toimuva eest. Kahjuks pidas koolijuht paremaks lihtsate selgituste andmise asemel võtta töövõimetusleht. Ja seda ajal, mil kool tähistab 110. sünnipäeva, ja käisid ettevalmistustööd pidustusteks. Juubeliaktusel 3. oktoobril oli direktor õnneks tervenenud ja ametikohuseid täitmas.

 

SA Otepää Tervisekeskus

Sihtasutus on asutatud Otepää vallavalitsuse poolt ja vallavalitsus on määranud nõukogu liikmed. Tänaseks on selgunud, et sihtasutuse nõukogu liikmete ja juhatuse esimehe Andres Arikese poolt on asutatud uus sihtasutus – Otepää Tervis SA. Otepää Tervis SA-l on oma koduleht ja oma teenuste hinnakiri, aga kontaktid (aadress, telefon, e-post) on ühised Otepää Tervisekeskusega. Mõlemat sihtasutust juhib Arike.

Äriregistri andmetel on Otepää Tervisekeskuse SA põhitegevuseks vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus. 2017 II kvartalis tasus ettevõte riiklikke makse 32 234.61 EUR, tööjõumakse 35 082.06 EUR, töötajate arv oli 30.06.2017 seisuga 43.

Samas  on  äriregistri  andmetel  Otepää  Tervis  SA  põhitegevuseks hooldusraviasutuste  tegevus.  2017  II  kvartalis  tasus  ettevõte riiklikke makse 1 406.04 EUR, tööjõumakse 1 489.73 EUR, töötajate arv oli 30.06.2017 seisuga 7.

Otepää vallavalitsusel on õigus teostada järelevalvet enda poolt asutatud Otepää Tervisekeskuse üle, mis moodustati elanike paremaks teenindamiseks tervishoiu valdkonnas. Kui Otepää Tervisekeskus rendib ruume teisele juriidilisele isikule, siis peavad selleks olema kokkulepped, ja see peab kajastuma ka raamatupidamises. Täna on ebaselge, kellele „kuuluvad metsas käbid“ ehk millist kasu saab Otepää vald ja vallaelanik sellest, et Andres Arike on koos nõukogu liikmetega asutanud dubleeriva sihtasutuse seitsme töötajaga. Avaldus järelevalve teostamiseks on esitatud õigusorganitele. Minul on kohustus informeerida, mitte kohut mõista.

 

Kohaliku omavalitsuse teenistuses ja ametites on kõigil kohustus lähtuda seadustest ning tagada piirkonna elanike parim teenindamine ja läbipaistvus asjaajamises. Lähtumata sellest, kas valimised on juba toimunud või seisavad alles ees. Lähtumata sellest, kas meil on aega neli aastat või poolteist kuud.

 

MARE RAID,

vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes

 Viimati muudetud: 19.03.2018
Jaga |

Tagasi uudiste nimekirja

Nimi
E-mail