Logo
16. mai 2018
19 (1100)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Omavalitsuskogu infopäevad pakuvad omavalitsusjuhtidele kohtumist üle Eesti

ANNELI OTT,      06. detsember 2017

Keskerakonna Omavalitsuskogu toetab kohalike omavalitsuste volikogude ning linna- ja vallavalitsuste liikmeid nende töös ning ühiste probleemide kaardistamisel ja lahendamisel. Samuti on Omavalitsuskogu liikmed need, kellega koos saame välja töötada sisukaid ideid KOV-ide probleemide lahendamiseks 2019. aasta kevadel toimuvate Riigikogu valimiste programmis.

 

Selleks et Keskerakonna omavalitsusjuhid oleksid oma töös edukad ning meie liikmete panus kohaliku elu edendamisse professionaalne, korraldame tulemuslikus koostöös valitsuse ja Riigikoguga erakonna Omavalitsuskogu infopäevi järjepidevalt kogu järgmisel aastal.

Näiteks võtsid 18. novembril Põltsamaal toimunud infopäevast osa omavalitsuste töötajad üle kogu Eesti. Koos olid vastvalitud linnapead ja vallavanemad, volikogude esimehed ning liikmed. Osalejaid tervitas ning tänas valimistel tehtud töö eest Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas. Ta soovis kõigile jõudu ja sihikindlust eesootavas töös.

Seekordse infopäeva peamisteks teemadeks olid lõpulejõudnud haldusreform ning riigireformi hetkeseis. Arutleti selle üle, kuidas liikuda edasi, millistele teemadele omavalitsused lähiajal kõige enam tähelepanu peavad pöörama, millised on Eesti Linnade Liidu ja Maaomavalitsuste Liidu liitumisega kokku lepitud eesmärgid.

Erakonna peasekretär Mihhail Korb tutvustas Keskerakonna eesmärke järgmiseks aastaks.

Riigihalduse minister Jaak Aab selgitas maavalitsuste likvideerimise käigus tekkivaid muudatusi ning omavalitsuste rolli uues haldusreformi järgses olukorras. Riigikogu lõpetas maavalitsuste tegevuse ja kehtestas omavalitsuste ühisametite moodustamise regulatsiooni, mis aitab kaasa omavalitsuste koostööle. Seoses suuremahulise reformiga on omavalitsusjuhtidel mitmeid küsimusi avalike funktsioonide jaotuse ning rahastamise kohta. Minister tutvustas riigireformi kava, mis sõnastab reformi aluspõhimõtted ja plaanitavad tegevused valitsuse mandaadi lõppemiseni 2019. aastal.

Maavalitsuste tegevus lõpetatakse alates 1. jaanuarist 2018 ning kohalikud ülesanded antakse üle omavalitsustele ning riiklikud ülesanded ministeeriumidele ja olemasolevatele ametitele. Kohalike omavalitsuste tulubaas kasvab 2018. aastal 30 miljoni euro võrra. Samuti on otsustatud suurendada kohalike omavalitsuste finantsautonoomiat ja anda neile koos rahastusega uusi ülesandeid. Eesmärk on suurendada omavalitsuste otsustusõigust ja vastutust kohaliku elu korraldamisel, et omavalitsused saaksid terviklikumalt planeerida piirkonna arengut ja pakkuda elanikele paremaid avalikke teenuseid.

 

Toimunud infopäev näitas, et selliste kohtumiste korraldamine on vajalik, sest huvi nende vastu on suur. Mul on hea meel, et meie erakonnas on üle Eesti väga palju kogenud ning omavalitsuste tegevust põhjalikult tundvaid inimesi, kelle osalusel oleme oma ideede elluviimisel kindlasti edukad.

2019. aastal ootavad meid ees Riigikogu valimised, mis tähendab suuremat vastutust ka Omavalitsuskogule seismaks omavalitsuste õiguste eest, vastavate küsimuste tõstatamisel ning valimisteks valmistumisel. Infopäevad on kindlasti üks võimalus, kuidas neid teemasid võimalikult laia auditooriumiga ühiselt arutleda ning ettepanekuid vastu võtta.

Omalt poolt soovin tänada kõiki, kes leidsid võimaluse infopäeval osalemiseks, ning soovin kõigile edu omavalitsuste vastutusrikkas töös meie linnades ja valdades.

 

ANNELI OTT,

Keskerakonna Omavalitsuskogu esimees

 

 Viimati muudetud: 06.12.2017
Jaga |

Tagasi uudiste nimekirja

Nimi
E-mail