Logo
16. mai 2018
19 (1100)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Linnaosad toetavad kodanikuühiskonda

LAURI LAATS,      06. detsember 2017

Linnaosavalitsuste rolli üle on peetud palju vaidlusi. On arutatud ka linnaosavalitsuste kaotamist, ning aastate eest moodustati Tallinna linnavalitsuse juurde isegi komisjon, mis pidi välja töötama kava, kuidas linnaosavalitsuste ülesanded ametitele üle anda.

 

Õnneks jäi plaan teostamata, sest õige pea selgus, et linnaosavalitsustel on ülesanne, mida ükski amet ei suuda üle võtta – võimekus suhelda vahetult elanikega. Kodanikuühiskonna arenedes on linnaosavalitsuste osa pealinna elu suunamisel kasvanud, kuna neil on parim võimalus piirkonna vajaduste kaardistamiseks ning elanike ja kodanikeühendustega viljaka dialoogi pidamiseks. Sellest johtuvalt võiks täna arutleda pigem teemal, kuidas linnaosavalitsuste potentsiaali veelgi paremini ära kasutada; milliseid ülesandeid ja õigusi linnaosadele juurde anda ning kuidas lisaks Positiivse Tallinna programmile veelgi paremini kasutada sünergiat, mis tekib linnaosavalitsuste ja elanike vahetust dialoogist.

 

Uusasumite elanikud vajavad äratust

Kui Tallinna pikema ajalooga linnaosades tegutseb arvukalt asumiseltse ning teisi aktiivseid elanikke koondavaid ühendusi, siis eelmise sajandi teises pooles kerkinud Mustamäe, Väike-Õismäe ja Lasnamäe on jäänud selles osas suhteliselt passiivseks. Osaliselt täidavad asumiseltside aset elanikke oma spetsiifilises valdkonnas esindavad korteriühistud, ent tõsine puudus on just laiemale identiteedile ning ühiste väärtuste jagamisele toetuvatest ühendustest. Kui vaadata, millist positiivset mõju avaldavad Kesklinnas Uue-Maailma, Vanalinna, Kadrioru või Kassisaba seltsid ning Mustamäe naaberlinnaosas tubli ja tegus Nõmme selts, siis jääb üle üksnes kadestada. Mustamäel seisab suurem seltsidesse koondumine alles ees.

Asumiseltside, huviühenduste ja probleemrühmade ellukutsumine ning toetamine on Mustamäel üheks suurimaks väljakutseks, ent sellega tuleb tegelda, kuna praegu jääb aktiivsete mustamäelaste soov kodukoha asjades kaasa rääkida tihti väljundita. Seltside moodustumiseks on vaja paari asjasthuvitatut, kes läbi Facebooki suudaksid luua toimiva kogukonnaesinduse, mille tegevus ajajooksul laieneks. Linnaosavalitsus saab omalt poolt algatusrühma igati toetada, eraldades vajadusel vahendeid ning andes kasutada ruume.

 

Noorte hääl peab kostma

Äärmiselt oluline on linnaosa koostöö Mustamäe noortega. Mustamäel on pealinna linnaosade vanim elanikkond, ning kui soovime vananemist peatada, siis elamumajanduslike, ettevõtlust toetavate ja linnaruumiliste meetmete kõrval on oluline noortesõbraliku kaasava õhkkonna loomine

Mustamäe noored on tegusad. Koolide õpilasesindused räägivad õpilaste probleemide lahendamisel julgelt kaasa. Aeg on see energia linnaosa tasandile suunata ning alustada noortega tihedamat koostööd.

Avatud noortekeskuse senistest tegevustest on jäänud kõigi noorte kaasamiseks ilmselgelt väheks, ning siin tuleb noorsootöötajatel leida uusi võimalusi. Noorsootöö keskendub probleemsetele ja hüperaktiivsetele ning valdav enamik noortest jääb seetõttu piisava tähelepanuta. Selline praktika peab muutuma. Ei tohi piirduda üksnes käitumisprobleemidega noorte kaasamisega. Enamik meie noori on õpihimulised, andekad, leidlikud isiksused, kes väärivad, et neile rohkem tähelepanu pöörataks ning et nende hääl jõuaks otsustajateni, kes nii linna kui ka riigi tasandil suunavad noorsoopoliitika kujundamist. Sellega tahame edaspidi tõsiselt tegelda.

 

Uued väljakutsed, loov lähenemine

Käesolev sajand on kodanikuühiskonna ning kogukonnamõtte kiire arengu aeg. Intelligent Community Forum’i poolt 7 intelligentsema kogukonna hulka valitud Tallinn peab saama kodanikuühiskonna ja omavalitsuse koostöö alal teenäitajaks. Et rongist mitte maha jääda, tuleb meil lisaks Positiivse Tallinna programmile kasutada kõiki muid võimalusi elanike kaasamiseks.

Linnaosavalitsused on selles arengus kesksel kohal ning võimaldamaks neil oma tööd tulemuslikumalt teha, tuleb luua kõik võimalused, alates suurema sõnaõiguse andmisest linnaeelarve ettevalmistamisel kuni ladusama suhtlemiseni linnaametitega.

Omavalitsuse roll kasvab koos kodanikuühiskonnaga, ning me peame valmis olema uuteks väljakutseteks.

 

LAURI LAATS,

Mustamäe linnaosa vanem

 Viimati muudetud: 06.12.2017
Jaga |

Tagasi uudiste nimekirja

Nimi
E-mail