Logo
21. märts 2018
11 (1092)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Tallinn ehitab seenioride maja ja teenuskodu

EHA VÕRK,      14. märts 2018

Tuntud laulusalmgi kinnitab, et „me kõik saame vanaks“. Tallinna linnavalitsus asus koostama seenioride eluasemeprogrammi, mille eesmärgiks on kindlustada elusügisesse jõudnud linnaelanikud jõukohase toetatud eluasemega.

 

Eakate arv Tallinnas kasvab nii nagu kogu riigis, ning seepärast oleme üha enam mõelnud ka vanemaealiste inimeste toetamisele. Aasta-aastalt oleme oma teenuseid laiendanud ja kaasajastanud. Tallinnas elab ligikaudu 100 000 inimest, kellel eluaastaid 60 ja enam. Arvestades linnaelanike vanuselist koosseisu on oluline toetada ka majanduslikult hästi toime tulevaid eakaid, kes soovivad sotsiaalselt suhelda ja aktiivselt ühiskonnaelus osaleda ehk aktiivset eluviisi säilitada.

Linna eluasemepoliitikas on alati arvestatud eakate vajadustega, ent eraldi programmi eakate toetamisele pole seni välja töötatud. Praegu elavad paljud eakad linna sotsiaalpindadel, näiteks Mustamäel Akadeemia teel, Lasnamäel Kivila tänavas. Hetkel rekonstrueerime maja Põhja-Tallinnas aadressil Paagi tn 10, kus on arvestatud liikumispuuetega inimeste ligipääsetavusega ning on ka teenused eakatele (häirenupp vastavalt vajadusele, hooldustöötaja, söökla, juuksuriteenus). Linnaeelarvest on rekonstrueerimiseks kavandatud ca 8 miljonit eurot, majja tuleb kokku 264 korterit.

 

Teenused eakatele

Seenioridele suunatud eluasemeprogrammi koostamine on vajalik, sest linn soovib eakatele pakkuda teenuseid, mis toetavad eakate inimeste perekonda ning soodustavad eaka toimetulekuvõimet. Eakate teenindamiseks mõeldud meetmete kavandamise aluseks tuleks aga arvesse võtta erinevate ametite, spetsialistide, erialaliitude teadmisi ning kogemusi, mis kogutaksegi kokku programmi raames.

Esimene Põhjamaade eeskujul loodav seenioridele mõeldud teenuskodu on plaanis ehitada Tallinna kesklinna Nafta 1a kinnistule ja erakapitali kaasates. Teenuskodus võiks olla hea ligipääsetavusega 1–2-toalised, köögi- jm tehnikaga sisustatud üürikorterid. Majas pakutaks mitmesuguseid teenuseid, mille eesmärgiks on säilitada ja edendada elanike füüsilist, vaimset ja sotsiaalset suutlikkust ning iseseisvat toimetulekut.

Lisaks korteritele peaks seenioride kodus olema ka raamatukogu- ja ühistegevusruum, eakatele jõukohased sportimisvõimalused, söökla või kohvik, ruumid tervishoiuteenuste pakkumiseks. Ühtlasi peab majas olema ööpäevaringne valveteenus/turvateenus koos häirenuputeenusega. Elanikele pakutaks ka mitmesuguseid tasulisi teenuseid: juuksur, maniküür, pediküür, saun, majapidamisteenused (koristamine, pesupesemine, toidu kojutoomine jms).

 

Seenioride maja

Seenioride eluasemeprogrammi elluviimise esimeses etapis kavatseb linn rajada Maleva tn 18 kinnistule sotsiaalmaja eakatele toimetulekutuge vajavatele linnaelanikele. Erinevus senistest sotsiaalmajadest olekski asjaolu, et sellesse majja leiavad kodu üksnes seeniorid. Sellesse sotsiaalmajja planeerime umbes 75 korterit, lisaks ühiskondlikud ruumid. Neis korterites peaksid ka ratastoolis elanikud saama iseseisvalt või minimaalse kõrvalise abiga toime tulla. Maja projekteerimist alustatakse juba tänavu ja maja valmib 2020. aasta maikuus. Majas hakkab olema pidevalt kaks hooldustöötajat. Uue energiasäästliku hoone ehitamise eelarve on 7,5 miljonit eurot. Loodame rahalist abi ka riigi üürikorterite programmist. Plaanide kohaselt peaks abi suuruseks kujunema 2,5 milj eurot. Maleva tn 18 seenioride majas kavandatav üür koos kõrvalkulude ning teenusega peab olema keskmist pensioni saavale inimesele taskukohane.

Seenioride eluasemeprogramm esitatakse linnavalitsusele hiljemalt 1. oktoobriks 2018. Programmis analüüsitakse võimalusi uute hoonete ehitamiseks ning nendes teenuste osutamist, lisaks pakutakse nii võimalikud asukohad kui ka rahastamisallikad.

 

EHA VÕRK, Tallinna abilinnapea

 Viimati muudetud: 14.03.2018
Jaga |

Tagasi uudiste nimekirja

Nimi
E-mail