Logo
23. mai 2018
20 (1101)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Tarmo Tamm: maaelu saab toetust enam kui 40 miljonit eurot

  2017-04-20 15:57:00
Johannese evangeelium3

Jeesus kõneleb Nikodeemosega
1 Aga variseride hulgas oli inimene nimega Nikodeemos, üks juutide ülemaid.
2 Ta tuli ühel ööl Jeesuse juurde ja ütles talle: „Rabi, me teame,
et sa oled Jumala juurest tulnud Õpetaja, sest keegi ei suudaks teha
neid tunnustähti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal.”
3 Jeesus vastas talle: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei
sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki.”
4 Nikodeemos ütles talle: „Kuidas saab inimene sündida, kui ta on
vana? Ega ta saa ju minna tagasi oma ema üska ja teist korda
sündida?”
5 Jeesus vastas: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni
veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki.
6 Lihast sündinu on liha, ja Vaimust sündinu on vaim.
7 Ära imesta, et ma sulle ütlen: Te peate sündima ülalt!
8 Tuul puhub, kuhu ta tahab, ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea,
kust ta tuleb ja kuhu läheb. Niisamuti on kõigiga, kes on sündinud
Vaimust.”
9 Nikodeemos kostis: „Kuidas see on võimalik?”
10 Jeesus vastas talle: „Sina oled Iisraeli õpetaja, ja ei tea seda?
11 Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, meie räägime, mida teame, ja
tunnistame, mida oleme näinud, ja ometi ei võta teie meie tunnistust
vastu.
12 Te ei usu mind juba siis, kui ma räägin maistest asjadest,
kuidas te usuksite siis, kui ma teile räägiksin taevaseid asju?”
13 Ja ometi ei ole keegi läinud üles taevasse peale Inimese Poja,
kes on tulnud taevast alla.
14 Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab
ülendatama Inimese Poeg,
15 et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu.
16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma
ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et
tal oleks igavene elu.
17 Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut
mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks.
18 Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu,
selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala
ainusündinud Poja nimesse.
19 Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga
inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad.
20 Igaüks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse
juurde, et ta tegusid ei paljastataks.
21 Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid
avalikuks, sest need on tehtud Jumalas.

Nimi 
E-mail