Logo
21. märts 2018
11 (1092)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Snelli tiik sai puhtamaks

Mõtlen  2017-08-08 15:02:19
õudusega sellele nn rekonstrueerimisele. Sest kuni Aasa Taavi on saemees, siis kõik puud saetakse maha.
Aasa Taavile EI!

harry  2017-08-09 19:29:44
EFELASTELE6
Kodukorrast
1 Lapsed, olge kuulekad oma vanemaile Issandas, sest see on õige!
2 „Austa oma isa ja ema,” see on esimene käsusõna tõotusega,
3 „et su käsi käiks hästi ja sa elaksid kaua maa peal!”
4 Ja teie, isad, ärge ärritage oma lapsi vihale, vaid kasvatage
neid juhatamise ja manitsemisega Issanda tahte järgi!

5 Orjad, olge oma maistele isandatele kuulekad nagu Kristusele
kartuse ja värinaga siiras südames,
6 mitte silmapetteks otsekui inimeste ees lipitsemiseks, vaid nagu
Kristuse sulased, kes kõigest hingest teevad Jumala tahtmist,
7 teenides heal meelel otsekui Issandat ja mitte nagu inimesi,
8 teades, et igaüks, kui ta on teinud midagi head, saab selle eest
tasu Issanda käest, olgu ta ori või vaba.
9 Ja teie, isandad, tehke sedasama neile ning jätke maha
ähvardamine, teades, et nii neil kui teil on Isand taevas ning tema
juures ei ole mingit erapoolikust.

Vaimulikust varustusest
10 Viimaks veel: saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus!
11 Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi
salanõude vastu!
12 Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid
meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse
maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.
13 Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te
suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik
teinud.
14 Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu
seljas õiguse soomusrüü
15 ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit
rahust!
16 Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada
kõik kurja põlevad nooled!
17 Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna!
18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest
19 ja minugi eest, et mulle antaks arukust, kui ma avan suu,
julgelt teada anda evangeeliumi saladust,
20 mille käskjalana ma olengi ahelais, et ma selles julgust saades
hakkaksin rääkima nii, nagu ma pean.

Lõppsõna
21 Et teiegi saaksite teada, kuidas mu käsi käib ja mida ma teen,
siis jutustab seda teile Tühhikos, armas vend ja ustav abiline Issandas.
22 Ma saadan tema teie juurde just sellepärast, et te saaksite
teada, kuidas on lugu meiega, ja et ta julgustaks teie südameid.

23 Rahu vendadele ja armastust koos usuga Jumalalt Isalt ja
Issandalt Jeesuselt Kristuselt!
24 Arm olgu nende kõikidega, kes armastavad meie Issandat Jeesust
Kristust kadumatuses!

  2017-08-12 07:37:25
.....ja saagu neid palju,nagu kihulasi.....

Nimi 
E-mail