Logo
14. märts 2018
10 (1091)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Tallinnas jätkub töine suvi

Nii  2017-08-09 19:00:09
et Tammsaare pargis võetakse nüüd Aasa Taavi käsul valimisajaks kõik puud maha.

harry  2017-08-09 19:26:50
EFELASTELE2
Jumala elustavast armust
1 Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma
üleastumistes ja pattudes,
2 milles te varem käisite selle maailma ajastu viisil, vürsti
viisil,
kellel on meelevald õhus, vaimu viisil, kes nüüdki on tegev
sõnakuulmatute laste seas;
3 kelle seas ka meie kõik varem käisime oma lihalikes himudes, tehes
liha ja mõtete tahtmist mööda, ning me olime loomu poolest
viha lapsed nagu teisedki.
4 Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega
teinud elavaks oma suure armastuse pärast,
millega ta meid on armastanud,
5 kuigi me olime surnud üleastumistes
- armu läbi te olete päästetud! -,
6 ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud
taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses,
7 et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust helduses
meie vastu Kristuses Jeesuses.
8 Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist
enestest, vaid see on and Jumalalt -,
9 mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.
10 Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade
tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me
teeksime seda.

Kristuse ühendavast väest
11 Seepärast tuletage meelde, et teie, kes te varem olite loomu
poolest paganad ja keda ümberlõikamatuteks nimetasid need, keda
kutsuti ümberlõigatuteks ihu ümberlõikamise tõttu,
12 - teie olite tol ajal ilma Kristuseta, kaugel eemal Iisraeli
kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuselepingule, teil ei olnud
lootust ega Jumalat siin maailmas.
13 Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite
Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi.
14 Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja
lõhkunud maha vaheseina - see tähendab vaenu - oma ihu kaudu,
15 kui ta muutis kehtetuks käskude Seaduse, et luua
eneses need kaks üheksainsaks uueks inimeseks, tehes rahu,
16 ning et lepitada Jumalaga mõlemad ühesainsas ihus risti
kaudu, surmates risti peal vaenu.
17 Ta on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit rahust teile,
kaugelolijaile, ja rahu lähedalolijaile,
18 sest tema läbi on meil mõlemal ühesainsas Vaimus ligipääs Isa
juurde.
19 Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid
pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed,
20 ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille
nurgakiviks on Kristus Jeesus ise.
21 Tema, kelles kogu hoone kokkuliidetuna kasvab pühaks templiks Issandas
22 ja kelles teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks Vaimus.

harry  2017-08-09 19:26:55
EFELASTELE2
Jumala elustavast armust
1 Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma
üleastumistes ja pattudes,
2 milles te varem käisite selle maailma ajastu viisil, vürsti
viisil,
kellel on meelevald õhus, vaimu viisil, kes nüüdki on tegev
sõnakuulmatute laste seas;
3 kelle seas ka meie kõik varem käisime oma lihalikes himudes, tehes
liha ja mõtete tahtmist mööda, ning me olime loomu poolest
viha lapsed nagu teisedki.
4 Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega
teinud elavaks oma suure armastuse pärast,
millega ta meid on armastanud,
5 kuigi me olime surnud üleastumistes
- armu läbi te olete päästetud! -,
6 ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud
taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses,
7 et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust helduses
meie vastu Kristuses Jeesuses.
8 Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist
enestest, vaid see on and Jumalalt -,
9 mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.
10 Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade
tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me
teeksime seda.

Kristuse ühendavast väest
11 Seepärast tuletage meelde, et teie, kes te varem olite loomu
poolest paganad ja keda ümberlõikamatuteks nimetasid need, keda
kutsuti ümberlõigatuteks ihu ümberlõikamise tõttu,
12 - teie olite tol ajal ilma Kristuseta, kaugel eemal Iisraeli
kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuselepingule, teil ei olnud
lootust ega Jumalat siin maailmas.
13 Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite
Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi.
14 Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja
lõhkunud maha vaheseina - see tähendab vaenu - oma ihu kaudu,
15 kui ta muutis kehtetuks käskude Seaduse, et luua
eneses need kaks üheksainsaks uueks inimeseks, tehes rahu,
16 ning et lepitada Jumalaga mõlemad ühesainsas ihus risti
kaudu, surmates risti peal vaenu.
17 Ta on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit rahust teile,
kaugelolijaile, ja rahu lähedalolijaile,
18 sest tema läbi on meil mõlemal ühesainsas Vaimus ligipääs Isa
juurde.
19 Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid
pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed,
20 ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille
nurgakiviks on Kristus Jeesus ise.
21 Tema, kelles kogu hoone kokkuliidetuna kasvab pühaks templiks Issandas
22 ja kelles teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks Vaimus.

  2017-08-11 09:17:55
Mälupuudega simulandist puuslik annab "töist" suve paljudele kiirabibrigaadidele.

Nimi 
E-mail