Logo
14. märts 2018
10 (1091)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

1905. aasta revolutsiooni mälestusmärk sai uue koha

harry  2017-08-09 19:26:21
EFELASTELE1
Tervitus
1 Paulus, Jumala tahtmisel Kristuse Jeesuse apostel - pühadele,
kes on Efesoses, ja usklikele Kristuses Jeesuses:
2 Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt
Kristuselt!

Hümn Kristuse ülistuseks
3 Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse
Kristuse Isa,
kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku
õnnistusega Kristuses;
4 nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne
maailma rajamist
olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses,
5 meid ette määrates lapseõiguse osalisteks Jeesuse
Kristuse kaudu enese juurde
oma tahtmise heameelt mööda,
6 tema armu kirkuse kiituseks,
mille ta meile on kinkinud selles Armastatus.
7 Temas on meil lunastus tema vere läbi,
üleastumiste andekssaamine tema armu rikkust mööda,
8 millega ta meid on ülirikkalikuks teinud kõiges
tarkuses ja arukuses,
9 tema on teatanud meile oma tahtmise saladuse
oma hea nõu kohaselt,
mille ta Kristuses oli kavandanud
10 aegade täiuse korraldamiseks,
et Kristuses võtta kokku kõik,
mis on taevas ja mis on maa peal.
11 Temas oleme ka meie saanud liisuosa
ettemääratult kõiges toimivat kavandamist mööda
tema tahtmise nõu järgi,
12 et me oleksime tema kirkuse kiituseks,
kes me varem oleme lootnud Kristusele.
13 Temas olete ka teie sellest ajast peale,
mil te saite kuulda tõe sõna,
oma pääste evangeeliumi;
ja kelles teiegi, saanud usklikuks,
olete kinnitatud tõotatud Püha Vaimu pitseriga; selle Vaimu,
14 kes on meie pärandi tagatis
omandi lunastamiseni -
tema kirkuse kiituseks.

Palve usulise tarkuse saamiseks
15 Seepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust Issandasse
Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu,
16 ei lakka tänamast teie eest, teid oma palvetes meenutades,
17 et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile
annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel,
18 valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline
lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus
pühade sees
19 ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume
tema tugevuse jõu mõjul.
20 See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas
surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas,
21 kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja
ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid
ka tulevasel ajastul,
22 ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade
üle peaks kogudusele,
23 kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges.

  2017-08-10 22:48:47
http://www.charmingrussia.ru/2013/12/blog-post_17.html

Au õigetele, häbi lõhkujatele!  2017-08-11 10:42:45
Kõige tähtsam on see, et 1905. a. revolutsiooni mälestusmärk alles jääks ja tuletaks meile meelde, et praegusaegsed lammutajad ja likvidaatorid pole tollastest mässajatest-mõisapõletajatest targemad.

Keiser, usk ja Isamaa?  2017-08-11 14:52:40
Hoopistükkis on kahtlane kas tänased valitsejad on toonastest targamad. Rahval oli kõriauguni valitsevast korrast villand. 1905. aasta eelrevolutsiooniks andis põhjust tsarismi kanapime rahva ignoreerimine ja rahutuste verine mahasurumine "Näit. Leena veresaun) Elu käivat mööda spiraali - kas tänaseks oleme jõudnud samasse, "spiraalil" vaid kõrgemasse tasemesse?

  2017-08-12 14:27:07
Aastal 1953 saabus Eesti sotsiaalkindlustusminister Dimitri Kuzminile Moskvast kiri:
"Saadame teile Vene Föderatsiooni tähtsusega personaalpensionäri seltsimees Konstantin Pätsi pidamisele Eestis."
Kuzmin oli rabatud ja uuris siis, mille eest seltsimees Konstantin Pätsile personaalpension oli määratud.
Ja sai teada, et personaalpension oli määratud 1905. aasta revolutsioonist aktiivse osavõtu eest - mida ta tegelikult ka tegi.
Kui poleks puhkenud sõda, oleks K. Pätsi autasustatud Lenini ordeniga. V. Molotovi poolt olid vajalikud ettevalmistused juba tehtud.
Päts ja Stalin olid samaaegselt aastal 1910 Peterburi Krestõ vanglas.
Päts oli ajalehe "Teataja" vastutava toimetajana avaldanud aastal 1905 sotsiaaldemokraatlikus vaimus üleskutseid, mille eest ta algselt koguni surma mõisteti ja oli sunnitud välismaale põgenema nagu paljud bolševike juhidki. Stalin oli vahistatud kui Peterburi bolševike ajalehe "Pravda" toimetaja.
http://vapsid.weebly.com/paumltsi-diktatuur.html

Nimi 
E-mail