Logo
21. märts 2018
11 (1092)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Botaanikaaed kutsub ravim- ja mürktaimede näitusele

Siis  2017-08-09 18:57:40
saab ka kellelegi mürki kokku segada.

harry  2017-08-09 19:24:26
Pauluse kiri galaatlastele «
6
Üleskutse laitmatuks eluks
1 Vennad, kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumiselt, siis
teie, vaimusaanud, parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides
ennast, et te ise ei satuks kiusatusse.
2 Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust.
3 Sest kui keegi arvab enese midagi olevat, olemata aga midagi,
see petab iseennast.
4 Aga igaüks katsugu läbi oma töö ja siis ta võib kiidelda üksi
iseendas, mitte teistele,
5 sest igaühel on kanda oma koorem.

6 Aga see, keda õpetatakse sõnaga, jagagu kõike head õpetajale.
7 Ärge eksige: Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene
iganes külvab, seda ta ka lõikab.
8 Kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust
loomusest kaduvust, kes
aga Vaimule külvab, see lõikab Vaimust igavest elu.
9 Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me
enne ära ei nõrke!
10 Niisiis, kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele,
eriti aga usukaaslastele!

Lõppsõna
11 Vaadake, kui suurte tähtedega olen ma teile kirjutanud oma käega!
12 Kõik, kes iganes tahavad olla heas kuulsuses inimeste seas,
sunnivad teid ümberlõikamisele üksnes selleks, et neid Kristuse
risti pärast taga ei kiusataks.
13 Sest ka ümberlõigatud ise ei pea Seadust, kuid nad
tahavad teie ümberlõikamist, et nad teie ihu üle saaksid kiidelda.
14 Aga mulle olgu olemata, et ma kiitleksin muu kui meie Issanda
Jeesuse Kristuse risti üle, mille läbi maailm on minule risti löödud ja
mina maailmale.
15 Sest ei ümberlõikamine ega ümberlõikamatus ole midagi,
vaid uus loodu.
16 Ja kõigile, kes seda juhtnööri mööda käivad, neile olgu rahu ja
halastus, ja ka Jumala Iisraelile!

17 Viimaks veel, ärgu tehku keegi mulle vaeva, sest ma kannan
Jeesuse vermeid oma ihu küljes.

18 Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga, vennad! Aamen.

  2017-08-10 16:12:15
See, mida siin "harry" nime all tehakse, on kõige ilmselgem IT-terror. Kurat võtaks, kaua võib!?

Nimi 
E-mail