Logo
16. mai 2018
19 (1100)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Ratas valitsuse ELi poliitika aastakõnes: eesistumine on muutnud nii Eestit kui Euroopat

harry  2017-12-05 12:43:46
kolosastele1Tervitus
1 Paulus, Jumala tahtmisel Kristuse Jeesuse apostel, ja vend
Timoteos - pühadele, kes on Kolossas, ustavatele vendadele Kristuses:
2 Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt [ja meie Issandalt
Jeesuselt Kristuselt]!

Tänu ja palve koguduse eest
3 Me täname Jumalat ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa alati,
kui me teie eest palvetame,
4 sest me oleme kuulnud teie usust Kristusesse Jeesusesse ja
armastusest kõigi pühade vastu
5 lootuse pärast, mis teile on tallele pandud taevas. Sellest
lootusest te olete juba kuulnud evangeeliumi tõesõnas,
6 mis on tulnud teie juurde, nõnda nagu see kogu maailmas on vilja
kandmas ja kasvamas. Nii on see ka teie seas sellest päevast peale,
mil te kuulsite ja tõeliselt ära tundsite Jumala armu;
7 nõnda nagu te olete õppinud Epafrase, meie armsa kaassulase
käest, kes on ustav Kristuse teener teie heaks.
8 See ongi tema, kes meile on teatanud teie armastusest Vaimus.

9 Seepärast ei ole ka meie, sellest päevast peale kui me seda
kuulsime, lakanud teie eest palvetamast ega palumast, et teid
täidetaks tema tahtmise tundmisega kogu tarkuses ja vaimulikus mõistmises,
10 et te käiksite Issanda vääriliselt talle kõigiti meeldida
püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises
11 ning saaksite vägevaks kogu väega tema kirkuse tugevust mööda
kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks, rõõmuga
12 tänades Isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa saama pühade
pärandist valguse riigis,
13 kes meid on kiskunud välja pimeduse meelevallast ja asetanud
oma armsa Poja kuningriiki,
14 kelles meil on lunastus, pattude andeksandmine.


Hümn Kristusele
15 Tema on nähtamatu Jumala kuju,
kogu loodu esmasündinu,
16 sest tema läbi on loodud kõik,
mis on taevais ja maa peal,
mis on nähtav ja nähtamatu,
olgu troonid või ülemused,
olgu valitsused või meelevallad -
kõik on loodud tema läbi ja tema poole.
17 Tema ise on enne kõike
ja kõik püsib koos temas
18 ja ta on oma ihu, koguduse pea.
Tema on algus, esmasündinu surnuist,
et ta kõiges saaks esimeseks.
19 Sest Jumalal on olnud hea meel
lasta kogu täiusel temas elada
20 ja lepitada tema läbi enesega kõik,
niihästi maapealsed kui taevalised,
tehes rahu tema ristivere läbi.

Õhutus jääda kindlaks
21 Ka teid, kes te varem olite Jumalast võõrdunud ja oma mõtlemise
poolest tema vaenlased oma kurjade tegudega,
22 on Kristus lepitanud nüüd oma lihalikus ihus surma läbi,
et teid seada pühadena ja veatutena ja laitmatutena Jumala palge ette,

  2017-12-05 14:38:21
aga päriselt- KUIDAS TEIE EESITUMINE ON EUROOPAT MÕJUTANUD ?? Mitte ainus inimene sellest ei tea paraku- hakkavad need peaministri luulud äkki pähe lööma Jüri ? Alles see oli kui Taavi Rõivasest parimat müügimeest polnud Euroopas jne

Ikka tunbub, et vaid 1 aastaga võim lõi pähe uuesti kesikul.

Lea  2017-12-05 19:49:09
Ratas paneb EL-u elu kaima. Seni otsiti peamiselt Venemaa vastaseid sanktsioone ja võeti kontrollimatult vastu põgenikke, aga NATO-t ei saadetud korda looma riikidesse, kust tulid põgenikud. Brüsselis vaadatakse rahulikult pealt, kuidas nii vaene riik nagu meie valmistub olematuks sõjaks jne. Nüüd paistab, et tulevad ka mõned positiivsed tulemused tänu Ratase tegutsemisele.

to harry  2017-12-05 21:58:58
Vana-aasta ärasaatmine algab Krampuse pidustustega!
https://en.wikipedia.org/wiki/Krampus

Larry   2017-12-06 08:27:02
Nagu Jeesus kuulutas Gäteborgi lennujaama VIP saali tualettruumis - Maa on lapik.

elmar  2017-12-06 13:31:50
Mõlemad solgiaugud , üks suur , teine väike.

Nimi 
E-mail