Logo
16. mai 2018
19 (1100)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Tallinlased on kodulinnaga väga rahul

16. veebruar 2017

Uuringu tulemused näitasid, et Tallinna elanike rahulolu oma elukeskkonnaga on väga kõrge, rõhutas linnapea ülesannetes abilinnapea Taavi Aas linnaelanike seas läbi viidud küsitluse tulemusi tutvustades, vahendab Raepress.

„Tallinna kui elukeskkonnaga on väga või pigem rahul 95% ning oma linnaosaga 93% linnaelanikest ja see trend on olnud aasta-aastalt kasvav,“ ütles Aas, viidates aastale 2006 kui see näitaja oli 69%. „Kõige enam on oma linnaosaga rahul Nõmme (98%) elanikud.“

Kõige enam on Tallinna elanikud rahul õhu puhtusega (85%), tänavanimede ja majanumbrite tähistusega (83%), haljasalade ja parkide seisukorraga (83%) ja ka nende piisavusega (82%) ning vibratsiooni tasemega (82%). Enim rahulolematust tekitavad aga avalikud tualettruumid - avalike tualettruumide seisukorra ja piisavusega haljasaladel ja parkides on rahul vaid 17% tallinlastest.

Samas iga neljas Tallinna elanik ütles, et ei tunne oma linnaosas millestki puudust, st kõik on olemas. Siiski tunnevad 14% tallinlastest oma linnaosas puudust ujulast, veekeskusest või saunast. „Mustamäel ja Põhja-Tallinnas oleme seda puudust juba likvideerima asunud – Akadeemia tee 30 kinnistule kerkib koostöös erasektoriga järgmiseks aasta lõpuks avaliku sauna ja ujulaga spordikompleks,“ ütles Aas. „Põhja-Tallinnas valmib aga juba sügiseks uus, kaasaegne ja moodne Sõle Spordikeskus - multifunktsionaalsesse spordirajatisse on muuhulgas kavandatud ka kaheksa 25-meetrise rajaga ujula ja lastebassein, lisaks kolme väljakuga pallimängusaal, üheksa rajaga vehklemissaal ja kaks väiksemat spordisaali. Ujula plaanime rajada ka Lasnamäele Tondiraba jäähalli naabrusse.“

Aas lisas, et Nõmme ja Haabersti linnaosa elanikud on saanud juba aastaid linnaujula mõnusid nautida ning väga suure külastatavusega on ka kesklinna, Nõmmele ja Lasnamäele rajatud avalikud saunad, soodne pesemisvõimalus on olemas ka Põhja-Tallinnas aadressil Tuulemaa tn 6.

Tallinlaste peamiseks liikumisviisiks on jätkuvalt ühistransport (47%) - igapäevaseid ühistranspordiga liiklejaid on enim Mustamäe (42%) ja Lasnamäe (41%) elanike hulgas. Samas on kasvanud auto kui peamise liikumisviisi osakaal (39%). Tallinna leibkondadest 74% omab vähemalt ühte töökorras sõiduautot. Kasvanud on ka kaht autot omavate leibkondade hulk - aasta varem 11%, nüüd 22%. Ühistranspordiga tööpäeval liiklejatest 59% ei pea tegema ühtegi ümberistumist, peamisse sihtkohta jõudmiseks peab aga tegema  vähemalt ühe ümberistumise 40% ühistranspordikasutajaist.

Küsitletuist kokku 86% hinnangul on ühistranspordi olukord aastaga samaks jäänud või paremaks muutunud, kusjuures ühiskaarti omab 95% tallinlastest. 28% vastanute hinnangul ühistranspordiga mingeid probleeme ei ole, siiski probleemideks loetakse sõidukite ebapuhtust (20%) ja liiga suurt täituvust (20%).

Tallinnas elanike majanduslik toimetulek on paranenud. Valdav osa (71%) elanikest ei ole viimase 12 kuu jooksul kogenud majanduslikke probleeme ning vähenenud on kõigi probleemide nimetamine. Kõige enam kogetud probleemidest on nimetatud piisava raha puudumine hädavajalikeks suuremateks väljaminekuteks (24%), kuigi võrreldes aastaga on ka selle probleemi nimetamine vähenenud märkimisväärselt.

Tallinna elanikest kõige suurem hulk (85%) sorteerib pidevalt pandiga kaetud pakendeid, pea samavõrra (82%) sorteeritakse pidevalt ka vanapaberit ja pappi. Kõige selgemalt on aastate lõikes kasvanud ohtlike jäätmete sorteerimine. Peamiseks mittesorteerimise põhjuseks nimetakse sorteeritud jäätmete liiga keerukat üleandmist - 49% elanikest, kes ei sorteeri mõnda liiki jäätmeid või ei tee seda pidevalt, põhjendab seda sellega, et puuduvad konteinerid või on need liiga kaugel. Tallinna elanikest 23% on kasutanud mõnda liiki sorteeritud jäätmete jaoks lähima vastuvõtupunkti või avaliku konteineri leidmiseks Tallinna veebikaarti. Tallinna elanikest 82% peab informatsiooni jäätmekäitluse kohta Tallinnas piisavaks.

Tallinna elanike suhtumine koristusaktsioonidesse on väga toetav ning elanikkonna kaasamist peab positiivseks 94% Tallinna linna elanikest.

Uuringu viis 2016. aasta sügisel Tallinna Linnakantselei tellimusel läbi sotsiaal- ja turu-uuringute firma Faktum & Ariko, peamiseks eesmärgiks oli saada ülevaade Tallinna elanike hinnangutest linna avalikele teenustele.

Küsitlus viidi läbi telefoniküsitlusena Tallinna elanike seas alates 15ndast eluaastast. Küsitluses osales 1500 vastajat. Valimi kujunemisel on arvesse võetud võimalikult sarnast struktuuri Tallinna elanikkonna proportsioonidele vanuse, soo, rahvuse ja linnaosade lõikes.

 Viimati muudetud: 16.02.2017
Jaga |

Tagasi uudiste nimekirja

Nimi
E-mail