Logo
23. mai 2018
20 (1101)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Valitsus otsustas algatada strateegia „Eesti 2035“ loomise

09. märts 2018

Valitsus otsustas algatada strateegia „Eesti 2035“ loomise, mille käigus lepitakse kokku riigi peamised arengueesmärgid ning vähendatakse arengukavade hulka ja bürokraatiat.

Peaminister Jüri Ratase sõnul peavad riigi eesmärgid olema arusaadavad ning nende täitmine mõõdetav. „Eestis on kitsaskohti, mille lahendamine võtab aega ning vajab ressursse. Me peame välja selgitama meie riigi põhilised pikaajalised arenguvajadused, leppima kokku eesmärgid ning planeerima vahendeid ka rohkem kui neljaks aastaks. Samal ajal peame hoolitsema selle eest, et riiklik bürokraatia väheneks ning nii igale elanikule, ministeeriumile kui ka ettevõttele oleks maksimaalselt arusaadav, millises suunas me liigume. Selleks peavad riigi fookused olema hoomatavad ning planeerimisdokumentide hulk mõistlik,“ ütles peaminister Ratas.

Valitsus otsustas, et „Eesti 2035“ üks eesmärk peab olema ka valitsuse tasandi arengukavade hulga kärpimine ning selle koostamisel peab pidama silmas, et bürokraatia hulk väheneks. Strateegia tegemise käigus peab vähendama ka arengukavade koostamise, ellu viimise ja aruandlusega seotud töömahtu.

„Eesti 2035“ koostamise eesmärk on korraldada riigi strateegilist planeerimist senisest tõhusamalt, paremini ja läbipaistvamalt. Praeguse plaani järgi 2020. aasta kevadel vastu võetav strateegia peab andma järgmise 15 aasta lõikes selge arusaama, millised on riigi peamised eesmärgid kõigis suuremates valdkondades – mida tahame saavutada ning milliseid probleeme peame juba ennetavalt adresseerima. Samuti teeb see riigi pikaajalised arengueesmärgid ja tegevused kodanikule paremini hoomatavaks.

15-aastane perspektiiv lubab pidada silmas ka pikaajalisi trende ning vähendada eri strateegiate ja arengukavade hulka ning sellest tulenevat killustatust. Suur osa kehtivaid arengukavasid lõppeb aastal 2020 ning on oluline, et nende lühiajalisemate jätkustrateegiate planeerimisel arvestataks Eesti pikalisi arenguvajadusi ning eesmärke.

Riigikantselei strateegiadirektori Henry Kattago kinnitusel on strateegia „Eesti 2035“ koostamine laiapõhjalist kaasamist ning põhjalikku analüüsi kätkev protsess. „Sisuliselt algatatakse Eesti konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ jätkustrateegia koostamine, mille üheks osaks on seekord ka ELi struktuurivahendite järgmise perioodi planeerimine. See tähendab protsessi, mille käigus konsulteeritakse sotsiaalpartnerite, poliitikute, ametnike ja ekspertidega. Täpsem tegevus- ja kaasamisplaan valmib maiks, kui seda tutvustatakse taas valitsusele,“ selgitas Kattago.

Strateegia „Eesti 2035“ koostamise, elluviimise ja värskendamise eest vastutab Riigikantselei koostöös Rahandusministeeriumiga.  Seda hakatakse vaatama üle iga-aastaselt, mis lubab võtta arvesse ka välistrendide mõju ning reageerida muutustele operatiivselt ja paindlikult, et toetada Vabariigi Valitsuse eesmärkide saavutamist.

Kokku lepitud ajakava kohaselt jõuab lõplik „Eesti 2035“ valitsusse kinnitamiseks 2020. aasta aprillis, enne mida esitatakse see arvamuse avaldamiseks ja arutamiseks ka Riigikogule.

 

Taust

·         Aastal 2020 lõppevad riigis ligi pooled valdkondlikud arengukavad, mistõttu ministeeriumides algab laiaulatuslik jätkustrateegiate koostamine. „Eesti 2035“ aitab vältida valdkondlike arengustrateegiate killustatust ja ennetada võimalikku ebakõla, sest selles lepitakse kokku valdkondadeülesed eesmärgid ja ülesanded.

·         Aastal 2020 lõpeb valdkondade ülene konkurentsivõime kava „Eesti 2020“, mis vajab jätkustrateegiat, mille rolli hakkab täitma „Eesti 2035“.

·         Aastal 2020 lõpeb Euroopa Liidu käesolev finantsperiood ning 2021 algab järgmine, mille vahendeid aitab „Eesti 2035“ paremini jaotada. „Eesti 2035“ strateegiaga koos valmivad ka uued Euroopa Liidu poliitika põhisuunad, mis lõimitakse kõnealusesse strateegiasse.

·         Alates aastast 2020 minnakse riigis üle tegevuspõhisele eelarvestamisele, mille eduka rakendumise eeldus on riigi rahanduse ja strateegilise planeerimise raamistiku konsolideerimine.

 Viimati muudetud: 09.03.2018
Jaga |

Tagasi uudiste nimekirja

Nimi
E-mail