Logo
23. mai 2018
20 (1101)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Teadmatus Suurbritannia poliitikas

Jane  2017-07-12 07:50:45
Ma ei tea, kas on mõtet muretseda Suurbritannia tuleviku pärast. Riik sai vabaks ja otsustab ise mis talle kasuks tuleb. El saab sellest kahju, mitte Suurbritannia, tõeline demokraatlik riik, kus küsitakse rahva arvamust.Arvan, et nii mõnigi riik teeks sama, kui rahvas otsustaks. Norra on hea näide iseseisvusest. Pole seal ka kuulda olnud islamistide tapatalgutest. Eks me saame EL-ust ka kasu raha näol, kuid eks me maksame ka sinna, aitame teisi riike, earaldame raha NATO-le jne. Aga me oleme elatustaseme poolest üks viimastest ja vaesus aina kasvab, vähemalt siiani kasvas, nüüd ehk on tekkinud valguskiir tänu keskerakondlikule valitsusele. EL-us oleku ajal pole ju enamuse elu paremaks läinud, meil on siiani imeväikesed pensionid ja abirahad, meditsiiniline abi on kättesaamatu paljudele. majanduselu oli kaua seisakus jne. Muidugi olid selles süüdi eelmised valitsused, aga kuidas oli abiks EL ja mida teevad meie saadikud Brüsselis teades, et meie elatustase on viimaste hulgas. Igatahes , kui saime ühest liidust vabaks, tekkis lootus paremale elule ja kõik läkski ülesmäge, saime oma raha ja vabaduse otsustada ise oma tegevust rahva parema elu nimel. Aga see lootus kustus Reformi tagatoa tegelaste valede otsuste tõttu. tähelepanu ei pööratud inimeste heaolu saavutamisele, vaid hääli saadi laimu, hirmutamise, vassimise ja vihavaenu õhutamise abil venelaste vastu. Töötulemusi ju polnud, kuidas mee elatustase muidu nii kehv oleks. Seega mina ei leia, et EL-us olles midagi oleks meil paremuse poole läinud. Inimeste vaesumine on jätkund. Elatustase näitabki, kui edukas on riik.

harry  2017-07-12 08:10:06
roomlastele6
6 Mida me siis ütleme? Kas teeme muudkui pattu, et armu oleks rohkesti? 2 Kindlasti mitte! Kuna me oleme patule surnud,+ kuidas me siis saame enam patust elu elada?+ 3 Kas te ei tea, et me kõik, kes oleme ristitud, et kuuluda ühte Kristus Jeesusega,*+ oleme ka ristitud, et saada samasuguse surma osaliseks nagu tema*?+ 4 Seega on meid tema surmasse ristimise kaudu ka maetud koos temaga,+ et nii nagu Kristus äratati surnuist üles Isa võrreldamatu väega, võiksime meiegi elada uut elu.+ 5 Kui me oleme surnud samasugust surma nagu tema,+ saame ka samasuguse ülesäratamise nagu tema, ja nõnda me kuulume temaga ühte.+ 6 Me teame, et meie vana isiksus löödi postile koos temaga,+ et meie patune keha ei valitseks meie üle+ ja me poleks enam patu orjad.+ 7 Sellele, kes on surnud, on patud andeks antud.
8 Kui me oleme surnud koos Kristusega, siis usume, et hakkame ka elama koos temaga. 9 Me teame, et nüüd, kus Kristus on surnuist üles äratatud,+ ta enam ei sure,+ surmal ei ole enam tema üle võimu. 10 Ta suri selleks, et kõrvaldada patt ühe korraga ja alatiseks,+ ja ta elab selleks, et täita Jumala tahet. 11 Olgu teil siis selline suhtumine, et te olete surnud patule ja elate Jumala tahte täitmiseks, sest te olete Kristus Jeesuse jüngrid.+
12 Seepärast ärge laske patul enam valitseda kuningana oma surelikus kehas,+ nii et rahuldaksite oma keha himusid. 13 Ärge ka andke oma keha patu käsutusse tegema ülekohut, vaid andke oma keha Jumala käsutusse tegema õigust, kuna te mõistate, et te olite surnud, aga nüüd elate.+ 14 Patt ei tohi olla teie isand, kuna te pole seaduse all,+ vaid armu all.+
15 Mida sellest siis järeldada? Kas võime teha pattu, kuna me ei ole seaduse, vaid armu all?+ Kindlasti mitte! 16 Te ju teate, et kui teist saavad kellegi kuulekad orjad, siis te olete tema orjad seetõttu, et te kuuletute talle:+ te olete kas patu orjad+ ja surete+ või kuulekuse orjad ja saate õigeks. 17 Kuid tänu olgu Jumalale, et kuigi te olite kord patu orjad, olete saanud südamest kuulekaks õpetusele, mille hoolde teid on antud. 18 Jah, kuna teid vabastati patu käest,+ siis olete saanud õiguse orjadeks.+ 19 Ma räägin viisil, mida on lihtne mõista, kuna te olete nõrgad oma patuse loomuse tõttu. Nagu te andsite oma keha rüveduse ja seadusetuse orjaks, et teha seadusetuid tegusid, nii andke oma keha nüüd õiguse orjaks, et teha pühasid tegusid.+ 20 Sest kui te olite patu orjad, siis ei olnud teie isandaks õigus.

  2017-07-12 14:18:49
http://kolokolrussia.ru/novosti/v-velikobritanii-vperve-oformili-brak-dva-geyamusulmanina

  2017-07-12 18:23:05
http://hasid.livejournal.com/1960524.html
Irboska Klubi prognoosidest.

  2017-07-12 19:43:40
Brexit ja Euroopa ühendamise variandid

http://hasid.livejournal.com/1880083.html
Spenglerist mõjutatud inglase Arnold Toynbee ja sakslaste Mitteleuroopa variandid.

  2017-07-12 22:30:39
http://politikus.ru/events/96736-boris-dzhonson-o-finansovyh-pretenziyah-bryusselya-evrosoyuz-mozhet-idti-nasvistyvaya.html

Inglise välisminister vilistas EU rahanõuete peale.

reede  2017-07-13 15:40:19
Brexitiga on nagu on aga suurem häda on EL Siin ei suudeta kuidagi võtta selgeid sihte kuidas edasi liikuda vaid lastakse vanal rasval edasi kuni ühel päeval jälle kriis kohal Aina selgemaks saab et praegune juhtkamp liitu edasi ei vii

  2017-07-13 19:13:05
http://arvamus.postimees.ee/4177037/hardo-pajula-tuleviku-ajaloolased-kirjutavad-et-lobjaka-laane-tagasirullimine-algas-sel-aastal?_ga=2.74920789.651273632.1498315520-306378047.1409497078

Pärast Solženitsõni «Gulagi arhipelaagi» ei leidnud isegi Prantsuse vasakintellektuaalid enam endas marksismi kaitseks jõudu. Nad jätsid lõplikult hüvasti lootusega, et töölisklass kord kodanluse kukutab, ja andsid 1970. aastatel Marxi õpetusele uue vormi. Kui varem räägiti majanduslikust võimust, siis nüüd sai see mõiste tunduvalt avarama sisu. Doktriin ise jäi aga laias laastus muutumatuks: ühiskond on rõhujate ja rõhutute vaheline antagonistlik nullsummamäng.
Nüüd ei oldud aga rõhutud enam mitte töölisena, vaid soo, seksuaalse sättumuse, nahavärvi jne pärast. Ainulises keskendumises võimule kui inimese põhilisele liikumapanevale jõule avaldub aga neomarksistlike postmodernistide veel üks sisemine vasturääkivus. Pidades kõige kurja allikaks domineerimist, tahavad nad vähemasti sõnades maailma võimust kui sellisest vabastada. Ent seda arulagedalt utopistlikku eesmärki on võimalik ellu viia vaid täielikku võimu omades ja seda nad marksistidena tegelikult ka taotlevad ning sellest siin õigupärast jutt käibki.

  2017-07-16 22:03:48
http://www.ohtuleht.ee/816871/niiditombajate-eesmark-on-mikrokiibistatud-ja-idioodistatud-elanikkond-

  2017-07-17 13:24:36
http://m.ohtuleht.ee/763754/man-unitedi-vastase-direktor-manchesteris-naeb-suudlevad-mehi-see-on-patupesa

Manchester on räpane linn täis kodutuid, joodikuid ja tänavatel suudlevaid mehi.

  2017-07-17 22:37:05
http://www.ohtuleht.ee/817068/saksa-poliitikud-nimetasid-oma-briti-kolleegide-kaitumist-brexiti-suhtes-habivaarseks

HARRY  2017-07-18 18:45:46
1kiri tessaloniklastele5
Issanda päevaks valmistumisest
1 Aegade ja tundide kohta, vennad, ei ole aga vaja teile kirjutada,
2 sest te teate täpselt, et Issanda päev tuleb just nii nagu varas
öösel.
3 Kui öeldakse: „Nüüd on rahu ja kindel olek”, siis langeb äkiline
hukatus nende peale nagu sünnitusvalud lapseootel naise peale, ja nad ei
pääse pakku.
4 Teie aga, vennad, ei ole pimeduses, nii et see päev saaks
teid tabada nagu varas.
5 Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päeva lapsed. Meie ei ole öö
ega pimeduse lapsed.
6 Niisiis, ärgem magagem nagu teised, vaid olgem ärkvel ja kained,
7 sest magajad magavad öösel ja joomarid on joobnud öösel.
8 Aga meie, kes me oleme päeva lapsed, olgem kained, rõivastatud usu
ja armastuse kaitserüüga ning päästelootuse kiivriga,
9 sest Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste
saamiseks meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi,
10 kes meie eest on surnud, et meie, kas me oleme ärkvel või
magame, üheskoos temaga elaksime.
11 Seepärast julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist, nagu te
seda teetegi!

Nõuandeid koguduse eluks
12 Ent me palume teid, vennad, tunnustada neid, kes teie seas
tööd teevad ja teid Issandas juhatavad ning noomivad,
13 ja pidada neist armastuses üliväga lugu nende töö pärast. Hoidke
omavahel rahu!
14 Meie aga manitseme teid, vennad: noomige korratuid, julgustage
pelglikke, aidake nõrku, olge pika meelega kõikide vastu!
15 Vaadake, et keegi teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid taotlege
alati head üksteisele ja kõikidele!

16 Rõõmustage alati,

17 palvetage lakkamatult,

18 tänage kõige eest - sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses
Kristuses!

19 Ärge kustutage Vaimu,

20 ärge põlastage prohvetiandi,

21 katsuge läbi kõik, pidage kinni heast,

22 hoiduge igasuguse kurja eest!

Lõputervitused
23 Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja
hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse
Kristuse tulemiseks!
24 Ustav on see, kes teid kutsub; küll tema teebki seda.

25 Vennad, palvetage meie eest!

26 Tervitage kõiki vendi püha suudlusega!
27 Ma vannutan teid Issanda nimel, et see kiri loetaks ette
kõikidele vendadele!

28 Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teiega!

HARRY  2017-07-18 18:45:48
1kiri tessaloniklastele5
Issanda päevaks valmistumisest
1 Aegade ja tundide kohta, vennad, ei ole aga vaja teile kirjutada,
2 sest te teate täpselt, et Issanda päev tuleb just nii nagu varas
öösel.
3 Kui öeldakse: „Nüüd on rahu ja kindel olek”, siis langeb äkiline
hukatus nende peale nagu sünnitusvalud lapseootel naise peale, ja nad ei
pääse pakku.
4 Teie aga, vennad, ei ole pimeduses, nii et see päev saaks
teid tabada nagu varas.
5 Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päeva lapsed. Meie ei ole öö
ega pimeduse lapsed.
6 Niisiis, ärgem magagem nagu teised, vaid olgem ärkvel ja kained,
7 sest magajad magavad öösel ja joomarid on joobnud öösel.
8 Aga meie, kes me oleme päeva lapsed, olgem kained, rõivastatud usu
ja armastuse kaitserüüga ning päästelootuse kiivriga,
9 sest Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste
saamiseks meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi,
10 kes meie eest on surnud, et meie, kas me oleme ärkvel või
magame, üheskoos temaga elaksime.
11 Seepärast julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist, nagu te
seda teetegi!

Nõuandeid koguduse eluks
12 Ent me palume teid, vennad, tunnustada neid, kes teie seas
tööd teevad ja teid Issandas juhatavad ning noomivad,
13 ja pidada neist armastuses üliväga lugu nende töö pärast. Hoidke
omavahel rahu!
14 Meie aga manitseme teid, vennad: noomige korratuid, julgustage
pelglikke, aidake nõrku, olge pika meelega kõikide vastu!
15 Vaadake, et keegi teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid taotlege
alati head üksteisele ja kõikidele!

16 Rõõmustage alati,

17 palvetage lakkamatult,

18 tänage kõige eest - sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses
Kristuses!

19 Ärge kustutage Vaimu,

20 ärge põlastage prohvetiandi,

21 katsuge läbi kõik, pidage kinni heast,

22 hoiduge igasuguse kurja eest!

Lõputervitused
23 Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja
hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse
Kristuse tulemiseks!
24 Ustav on see, kes teid kutsub; küll tema teebki seda.

25 Vennad, palvetage meie eest!

26 Tervitage kõiki vendi püha suudlusega!
27 Ma vannutan teid Issanda nimel, et see kiri loetaks ette
kõikidele vendadele!

28 Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teiega!

HARRY  2017-07-18 18:45:49
1kiri tessaloniklastele5
Issanda päevaks valmistumisest
1 Aegade ja tundide kohta, vennad, ei ole aga vaja teile kirjutada,
2 sest te teate täpselt, et Issanda päev tuleb just nii nagu varas
öösel.
3 Kui öeldakse: „Nüüd on rahu ja kindel olek”, siis langeb äkiline
hukatus nende peale nagu sünnitusvalud lapseootel naise peale, ja nad ei
pääse pakku.
4 Teie aga, vennad, ei ole pimeduses, nii et see päev saaks
teid tabada nagu varas.
5 Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päeva lapsed. Meie ei ole öö
ega pimeduse lapsed.
6 Niisiis, ärgem magagem nagu teised, vaid olgem ärkvel ja kained,
7 sest magajad magavad öösel ja joomarid on joobnud öösel.
8 Aga meie, kes me oleme päeva lapsed, olgem kained, rõivastatud usu
ja armastuse kaitserüüga ning päästelootuse kiivriga,
9 sest Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste
saamiseks meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi,
10 kes meie eest on surnud, et meie, kas me oleme ärkvel või
magame, üheskoos temaga elaksime.
11 Seepärast julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist, nagu te
seda teetegi!

Nõuandeid koguduse eluks
12 Ent me palume teid, vennad, tunnustada neid, kes teie seas
tööd teevad ja teid Issandas juhatavad ning noomivad,
13 ja pidada neist armastuses üliväga lugu nende töö pärast. Hoidke
omavahel rahu!
14 Meie aga manitseme teid, vennad: noomige korratuid, julgustage
pelglikke, aidake nõrku, olge pika meelega kõikide vastu!
15 Vaadake, et keegi teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid taotlege
alati head üksteisele ja kõikidele!

16 Rõõmustage alati,

17 palvetage lakkamatult,

18 tänage kõige eest - sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses
Kristuses!

19 Ärge kustutage Vaimu,

20 ärge põlastage prohvetiandi,

21 katsuge läbi kõik, pidage kinni heast,

22 hoiduge igasuguse kurja eest!

Lõputervitused
23 Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja
hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse
Kristuse tulemiseks!
24 Ustav on see, kes teid kutsub; küll tema teebki seda.

25 Vennad, palvetage meie eest!

26 Tervitage kõiki vendi püha suudlusega!
27 Ma vannutan teid Issanda nimel, et see kiri loetaks ette
kõikidele vendadele!

28 Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teiega!

  2017-07-18 21:42:46
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-juri-ratas-kohtus-londonis-theresa-mayga?id=78907298

Nimi 
E-mail