Logo
23. mai 2018
20 (1101)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Ettevõtja Allain Karuse: Äratame Valga ellu!

harry  2017-07-12 07:28:48

1. Timoteosele
2:1-15
LÜHIÜLEVAADE
2 Eelkõige kutsun ma üles esitama anumisi, palveid, eestpalveid ja tänupalveid kõiksuguste inimeste eest, 2 kuningate ja kõigi võimukandjate eest,+ et me võiksime elada rahulikku ja vaikset elu, teenides Jumalat täieliku pühendumuse ja tõsise suhtumisega.+ 3 See on hea ja meeldiv meie päästja, Jumala silmis,+ 4 kes tahab, et kõiksugused inimesed pääseksid+ ja õpiksid tõde hästi tundma. 5 On üks Jumal+ ning üks vahemees+ Jumala ja inimeste vahel,+ inimene Kristus Jeesus,+ 6 kes andis iseenda täpselt vastavaks lunastushinnaks kõigi* eest.+ Sellest antakse tunnistust omal ajal. 7 Sel eesmärgil määratigi mind kuulutajaks+ ja apostliks,+ õpetama mittejuutidele+ usku ja tõde. Ma räägin tõtt, ma ei valeta.
8 Ma soovin, et igas teie kogunemispaigas tõstaksid Jumalale ustavad mehed käed palves üles+ ilma viha+ ja vaidlusteta.+ 9 Samuti soovin ma, et naised kaunistaksid end sündsa* riietusega, tagasihoidlikkuse ja kaine mõistusega*; nad ärgu ehtigu end toretsevate palmitsetud soengute, kulla, pärlite ega ülikallite riietega,+ 10 vaid heade tegudega, nagu on kohane naistele, kes tunnistavad end jumalakartlikuks.+
11 Naine õppigu vaikides* ja olgu alandlik.+ 12 Ma ei luba naisel õpetada ega mehe üle valitseda, vaid ta vaikigu*.+ 13 Aadam loodi ju esimesena, seejärel Eeva.+ 14 Ja ega Aadamat petetud, vaid naine oli see, kes peteti ära+ ja kes sai üleastujaks. 15 Ent naisele on kaitseks lastesünnitamine,+ kui ta vaid hoiab usku, armastust ja pühadust, samuti kainet mõistust.+

Feja Räim  2017-07-18 11:50:34
valga oli XVIX sajandil täiesti uhke linn, ilusa arhitektuuriga, lihtinimestel olid puhtad ja korralikud majad, saunad ja kahhelkividest ahjud. Lapsed käisid koolis, ka tüdrukud. Kodud olid puhtad ja ilusad, inimesed käisid ilusti riides. Mul on isegi fotosid. Kui mu 1888 sündinud vanaema tänast Valgat ja neid kummaliselt kaltsudes inimesi näeks, ei usuks ta oma silmi, et nii hullusti võib elu alla käia.

HARRY  2017-07-18 18:41:40
Pauluse esimene kiri tessalooniklastele « 4
Jumalale meelepärasest elust
1 Viimaks nüüd veel, vennad, me palume ja keelitame teid Issandas
Jeesuses, et nagu te olete meilt saanud teada, kuidas teil tuleb elada
ja Jumalale meeldida - nõnda te ju elategi -, et te selles veelgi
enam edeneksite.
2 Te ju teate, millised korraldused me teile oleme Issandas Jeesuses
andnud.

3 Jah, see on Jumala tahtmine: teie pühitsus, et te hoiduksite
hooruse eest,
4 et igaüks teie seast oskaks pidada oma astjat pühitsuses ja aus,
5 mitte himude kires, nõnda nagu paganad, kes ei tea midagi Jumalast,
6 et ükski ei oleks üleastuja ega petaks oma venda
asjaajamises, sest Issand maksab kõige säärase eest kätte, nii nagu me oleme
seda teile ka enne ütelnud ja tunnistanud.
7 Jumal ei ole meid ju kutsunud rüvedusele, vaid pühitsusele.
8 Seepärast siis, kes on selle suhtes hoolimatu, see on
hoolimatu mitte inimese, vaid Jumala vastu, kes oma Püha Vaimu teisse annab.

9 Aga vennaarmastusest ei ole vaja teile kirjutada, sest Jumal on
teid endid õpetanud armastama üksteist,
10 ja seda teie osutategi kõigile vendadele terves Makedoonias.
Meie aga manitseme teid, vennad, et te veelgi edeneksite.
11 Ja arvake auks elada vaikselt, ajada oma asju ning teha tööd oma
kätega, nagu meie teid oleme käskinud,
12 nii et te elaksite kombekalt nende ees, kes on väljaspool, ega
oleks teil kelleltki midagi vaja.

Surnute olukorrast
13 Meie ei taha aga, vennad, et teil jääks teadmata nende järg, kes
on läinud magama, et teie ei oleks kurvad nagu need teised, kellel
ei ole lootust.
14 Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud, siis
usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles need, kes koos temaga on
läinud magama.

15 Jah, seda me ütleme teile Issanda sõnana, et meie, kes me
üle jääme elama Issanda tulekuni, ei jõua ette magamaläinutest,
16 sest Issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna
saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama
Kristuses,
17 pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos
nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu, ja nõnda me saame alati
olla koos Issandaga.
18 Julgustage siis üksteist nende sõnadega!

Nimi 
E-mail