Logo
23. mai 2018
20 (1101)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Kadunud päevikumärkmed

harry  2017-07-12 08:06:37

Roomlastele
5:1-21
LÜHIÜLEVAADE
5 Niisiis nüüd, kus meid on usu alusel õigeks mõistetud,+ olgu* meil Jumalaga rahu meie isanda Jeesus Kristuse kaudu.+ 2 Tänu temale on meile usu tõttu avanenud ligipääs armule, mis ongi meile nüüd osaks saanud.+ Rõõmustagem* lootuse üle, et Jumal tõstab meid ausse. 3 Kuid ärgem rõõmustagem ainult selle üle, vaid rõõmustagem ka raskuste üle,+ mida kohtame, kuna me teame, et raskused teevad vastupidavaks,+ 4 vastupidavus toob Jumala soosingu,+ Jumala soosing annab lootuse+ 5 ja lootuses ei pea pettuma,+ sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu kaudu, mis meile on antud.+
6 Jumala määratud ajal suri Kristus jumalatute eest, kui me alles nõrgad olime.+ 7 Vaevalt läheb ju keegi surma seaduskuuleka inimese eest, kuigi hea inimese eest oleks mõni ehk isegi valmis surema. 8 Ent Jumal pakub meile oma armastust sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime veel patustajad.+ 9 Kuna me oleme nüüd õigeks mõistetud tema vere hinnaga,+ võime olla kindlad, et me pääseme tema kaudu Jumala viha eest.+ 10 Sest kui meid lepitati Jumalaga tema poja surma kaudu, kui me olime alles vaenlased,+ siis kui palju enam päästetakse meid tema elu kaudu nüüd, kui oleme lepitatud! 11 Seega me rõõmustame ka selle üle, et meil on võimalik olla Jumalaga lähedane tänu meie isandale Jeesus Kristusele, kelle kaudu oleme nüüd Jumalaga lepitatud.+
12 Niisiis, nagu ühe inimese kaudu patt tuli maailma ja patu kaudu surm,+ nii on surm kandunud edasi kõigisse inimestesse, sest nad kõik on patused.+ 13 Patt oli maailmas juba enne Moosese seadust, kuid pattu ei panda süüks, kui pole seadust.+ 14 Ometi valitses surm kuningana Aadamast Mooseseni ka nende üle, kes ei olnud patustanud samamoodi nagu Aadam, kes oli selle sarnane, kes pidi tulema.+

.+

nemo  2017-07-12 11:40:30
kuigi vabsid kasutasid mõningaid natsisümboolika elemente on siinkandis nende otsest seostamist natsisaksamaaga pigem välditud; sm Laiapea paistab sellele vaatele nüüd paraja hoobi andvat – vabsid palunud muuta Eesti protektoraadiks ja lausa „välisminister“ ise soovitab neil sündmuste käivitamiseks riigipööret tarvitada; tõsi, see ei ole 1934 vaid 1939 aasta kuid nagu tekstist selgub esitatakse palve ikkagi vabadussõjalaste, kes Pätsi valitsuse poolt kunagi vaikima sunniti, nimel;

tore siis ju kui Päts-Laidoner-Rei 34ndal aastal fašismi võidulepääsu, mille eest Vilde härra hoiatanud oli, ära hoidsid!

Jällekorratud arvamus -  2017-07-12 15:15:17
Rosenberg näibki olevat võrreldes Hitleriga, suhteliselt mõistlik mees. Hitler võttis tema arvamusi "teadmiseks, mitte täitmiseks"
Nagu natsid Saksamaal kasutasid ära rahva rahulolematust võimule tõusmiseks, nii püüdsid seda teha vabadussõdalased Eestis. Neil oligi edu sest rahvas oli elu-oluga tõesti rahulolematu. Oli mis oli, Päts surus "vabadusvõitlejad" maha, kehtestas oma "kõva käe režiimi" mis oli varasemalt Itaalias kehtestatud, Hitler Saksamaal, vastavaid "liikumisi" oli üle Euroopa, inglismanidel oma Osvald Mosley.Isiklikuks arvamuseks on, et Pätsi riigipööre Vapside summutamiseks, seega rahulolematu rahva summutamiseks oli üks põhjustest miks vägagi nimetamisväärne osa rahvast läks kaasa kommunistliku riigipöördega. Rahulolematus polnud ju kuhugi kadunud, "tuli hõõgus tuha all" Et "rahvas on loll" siis ei adutud milline häda ja viletsus kommusid toetades endile kaela tõmmati.
Kui Vapsid oleks võimule tulnud? On tõenäoline, et "kommunistlik riigipööre ja Nõukogude Liidu annektsioon jäänuks toimumata aga kindlasti mitte Teine maailmasõda. Tõenäoline, et Eesti oleks olnud Suur-Saksamaa liitlane, ebatõenäoline, et Hitler oleks Maailmasõja võitnud ja milline oleks meie saatus olnuks Hitleri ametlike liitlastena. - ? Silmas pidades kuidas Stalin sai Ida-Euroopa, ülim kui tõenäoline, et ta oleks saanud ka Eesti kui otsese Hitleri liitlase. - ??

nemo  2017-07-12 16:03:59
ega sellest, kui Eesti olnuks Saksamaa liitlane kohtumine Elbel ära poleks jäänud; isegi nõnda mõelda tundub kentsakas; ehk siis Ida-Euroopa kuulunuks igal juhul Nõukogude blokki;

küsida võib ainult nii, kas eestlased kui natsid oleks tervikuna teise kohta ümber tõstetud või piirdutud ikka vaid osalise küüditamisega nagu 49ndal

nemo  2017-07-12 16:17:36
Päts ei summutanud rahulolematud rahvast; vabside edu põhines rahva pahameelel „lehmakauplemise“ ehk pidevate valitsuskriiside ja parteilise lõualõksutamise vastu; ehk siis põhjus oli 1920nda aasta Põhiseaduses, mis sellist riigimudelit lubas; Päts ja tema erakonnad olid esimesed, kes Põhiseadust muuta tahtsid; vastu võeti (rahvahääletusel) aga vabside esitatud eelnõu; kuna kohe olid tulemas nii presidendi (riigivanema) kui parlamendivalimised ja vabside esinumbril Larkal olid tõusnud populaarsuse harjal head šansid võiduks, nurjasid Päts-Laidoner (ja Rei) selle riigipöördega; edasi valitses Päts just selle kõva kätt ettenägeva konstitutsiooni järgi nagu ta juba ammu soovinud oli; selle üle oli ka rahvas rõõmus kuigi vaikima sunnitud opositsioon muidugi kiskus käsi rusikasse; Pätsi „diktatuur“ oli kõige pehmem Euroopa vähegi sarnastest kusjuures kolme aasta möödudes alustas ta ise tagasiliikumist vähema autoritaarsuse suunas, alustades meie kolmanda Põhiseaduse väljatöötamist

. . .arvamus.  2017-07-12 20:41:22
Egas Sa "nemo" minuga ometi vaidle? - Leian küll, et Sa pigem täendad mind. Mul vastuväiteid ei ole. Kui nasjas sügavuti minna, võibki heietama jääda.

nemo  2017-07-12 22:15:52
kui "täiendused" võeti vastu mida siis enam vaielda ongi?

to neemo  2017-07-15 09:00:08
"Pätsi „diktatuur“ oli kõige pehmem Euroopa vähegi sarnastest kusjuures kolme aasta möödudes alustas ta ise tagasiliikumist vähema autoritaarsuse suunas, alustades meie kolmanda Põhiseaduse" Tule taevas appi, pani praktiliselt kõik vabadussõdalased pikaks ajaks vangi, tõenäoloselt lasi mõrvata nende juhi, kinkis ära Riigi (juriidiliselt korrektselt). Vabadussõdalased tahtsid seda, mida praegi hädasti vaja oleks. Kõigepealt mäepealsed poole peale- riigirüüstamine väheneks poole võrra. Riik on ära kingitud nagu tookord, iseseivust samapalju kui kui ENSV- ajal. Kas see on mingi iseseisva riigi juht: "Eesti peaminister Jüri Ratas nõuab kõigilt Euroopa Liidu riikidelt Kreekas ja Itaalias asuvate põgenike ümberasustamise kokkuleppest kinnipidamist, sest vastasel korral"….. https://is.gd/zUwWJ7 No ei ole erilist vahet kas käsud tulevad zdanovid või junkerid...Üks edendas koloniseerimist idast, teine Aafrikast. Praegune homomultikulti ideoloogia on hullem kommunistlikust propagandast. Kas praegu ähvardab ka mingi hullem okupatsioon kui ei allu nn. liitlase käskudele?

nemo  2017-07-15 12:48:32

Päts ju valitseski vabside 1933 aasta põhiseaduse järgi kuni 1938 jõustus kolmas Põhiseadus ehk siis riigivalitsemise alal langesid vabside ja Pätsi ning tema erakonna vaated laiad laastus ühte;

vahe oli isikutes aga ka suhtumises vasakpoolsusesse, viimaseid vabsid nagu Soome lapualasedki ei sallinud; just sellepärast võib riigipöörajate Pätsi ja Laidoneri kõrvale lisada ka Rei (sots, juhtinud Asutavat Kogu) ehk siis kui Päts ja Laidoner pärast vabadussõjalaste arreteerimist parlamendi ette läksid, tervitati neid aplausiga ning Tõnissoni (vabas vormis) tunnustavad sõnad olid, et sa tegid selle ikka ära; just Pätsi ajal oli riik vaba ja sõltumatu ning pööras majanduslikule tõusule kuni tema saatust hakkasid määrama sellised välised jõud millest jagusaamiseks oli vaja ühendada Briti Impeeriumi, USA ja N Liidu kogu võimsus – ükskõik, mida Eesti teinuks, tema saatus olnuks mõnede variatsioonidega (näiteks terve rahva, mitte ainult kümnete tuhandete küüditamisega) ikka selline nagu ta lõpuks oli;

igatseda täna Pätsi või vabse tähendab üht - ihalust presidentaalse või poolpresidentaalse vabariigi järele, mida taasiseseisvunud Eesti ja meie endi poolt heaks kiidetud 1992 Põhiseaduse järgi olla ei saa

udujutt Pätsust  2017-07-15 15:11:41
Päts tuli võimule ebaseaduslikul teel. Kuulutas "rahva haigeks" ja see andis talle õiguse võim haarata ja riik ära kinkida juriidiliselt korrektselt, nagu Zdanov soovis. Ainuke võimalus tehing ebaseaduslikuks kuulutada on see, et Päts polnud legitiimne riigijuht. Jahumine heast elust eimuuda võimuhaaramist seaduslikuks. Kes teda legitiimseks valitsejaks arvab, peab tunnistama ka vabatahtlikku liitumist NSVL-iga. Jutt hirmutamisest ja ähvardamistest ka ei päde- oleks võinud siis kohvrid laevale tõsta. Praegune olukord sarnaneb sellega üks ühele: rahvas on "haige" ja kartellierakonnad püüavad viimaseid riismeid riigist maha parseldada! Kus jäi kesikute 2016 aasta lõpus lubatud referendum inimkaubanduse asjus?

nemo  2017-07-15 18:09:20
eelkommenteerija „võitleb“, vaenlaseks omaenda tuuleveskid;

riigipööre on alati tegevusena ebaseaduslik, selles pole ju küsimus, öeldes „riigipööre“ antaksegi juriidiline hinnang toimunule; kommija aga vatrab edasi, suu vahus, „õigusest haarata võim“, „riik ära kinkida“ „jahumisest heast elust“;

presidendi ähvardamisest ja hirmutamisest pole ma aga üldse rääkinud; et kui sul „vahtu“ ei jagu, kas siis hakkad välja mõtlema?; kogu rahva küüditamine on lihtsalt alternatiiv, millega tuli igaühel arvestada, kaasa arvatud sinu esivanematel, mitte ainult riigi juhtkonnal;
või kui sa vihjasid võimalusele põgeneda – mida see muutnuks – Balti riikide saatus oli ühesugune, nii neis, kus seda võimalust kasutati kui ka seal, kus mitte;

Päts oli legitiimne valitseja, kelle teostatut parlament aktsepteeris, tervitades seda aplausiga meeste Riigikokku ilmumisel vahetult pärast 34 aasta pööret ning valides ta 1938 Presidendiks;

eelkommenteerija meenutab mulle Kamat, muidu asjalikku meest, kes Eesti jaoks otsustaval hetkel jättis iseseisvuse poolt hääletamata, uskudes rohkem oma „kännuotsa“ skeeme
iseseisvuse katkematust kestmisest alates selle Endla teatri rõdult väljakuulutamisest ignoreerides vahepealseid sündmusi;
on aga, fakt et alles Ülemnõukogu tahteavaldus ja sellele järgnenud Venemaa tunnustus muutis seni eestlasi vaoshoitusele kutsunud Bush-seeniori ja Kohli arusaaamu; Kama ja eelkommenteerija on sarnased selles, et klammerdudes oma juriidilistesse dogmadesse ignoreerivad nad elukaugetena tegelikke arenguid, tekitades oma armastatud kodumaale tegelikult kahju

"haige rahva esindaja"  2017-07-15 23:57:39
"1934. aastal teostas ta koos Johan Laidoneriga riigipöörde ja kehtestas autoritaarse riigikorra, mis sai tuntuks Vaikiva Ajastu nime all. On selge, et Päts püüdis selle sammuga riiki tugevdada, kuid demokraatia kadumine muutis selle ilmselt siiski pigem haavatavamaks. Kõige kaheldavama väärtusega oli aga tema tegevus 1939. ja 1940. aastal, mil Eesti Vabariik hävis. Pätsi ennast ootasid ees aga 16 aastat kestnud vintsutused, misjärel ta 1956. aastal Kalinini linna lähedases haiglas suri". http://www.eestiajalugu.ee/?event=Show_main_layers&layer_id=110
Riigipöörajate võimuhaaramist ei saa mingi nukuparlament ja aplaus seaduslikuks kuulutada. Ka hilisem ENSV parlament kiitis heaks palju juriidiliselt ebaseaduslikke akte. Tuleb leppida paratamatusega- kui Päts oli seaduslik riigipea, siis oli ka ENSV seaduslik moodustis. Muide "haige rahva" kuulutas terveks alles okupatsioonivõim. Päts seda ei teinud, vaid kinkis "haige rahva" NSVL-ile. Mina pole kohanud kedagi, kes oma esivanemad haigeks oleks tunnistanud. Haiged on need, kes riigi müüsid siis ja teevad seda nüüd.

nemo  2017-07-16 12:25:28
avalõigus leiab eelkommenteerija üsna ühemõtteliselt 1934. aasta sündmused olevat teostatud riigi hüvangu eesmärgil; samas on kummaline Eesti Vabariigi esinduskogu nimetamine „mingiks nukuparlamendiks“ - kas kõik I Vabariigi parlamendid olid sellised ja kui, siis miks? - selle kohta pole vähimatki vihjet; lihtsalt halvustamine heast peast aga samas tahaks kommenteerija demokraatiat, oletades, et just see aidanuks riiki kaitsta – kuidas „nukuparlament“ sellega toime tuleks – jälle ei sõnagi; arvaksin, et põhimõtteliselt on autoritaarne isamaaline valitsus tõhusam kui 100 pealine marionettide kari (parlamendi olemus eelmise kommenteerija järgi);

järgmisena on vaatluse all riigi juhtkonna tegevused aastatel 1939 – 40, seega siis baaside leping, lisavägede tulek ja Vares-Barbaruse ametissenimetamine; kommenteerija lühihinnangu järgi on need toimingud kaheldavad, sest Eesti Vabariik hävis;
olen eespool kirjutanud, et „just Pätsi ajal oli riik vaba ja sõltumatu ning pööras majanduslikule tõusule kuni tema saatust hakkasid määrama sellised välised jõud millest jagusaamiseks oli vaja ühendada Briti Impeeriumi, USA ja N Liidu kogu võimsus – ükskõik, mida Eesti teinuks, tema saatus olnuks mõnede variatsioonidega (näiteks terve rahva, mitte ainult kümnete tuhandete küüditamisega) ikka selline nagu ta lõpuks oli“;
kui kommenteerijal on retsept, mis aidanuks halba tagajärge vältida tulnuks see välja käia, nüüd aga ikka et „kaheldav“, „kaheldav“ ja „kaheldav“; on üsna ilmne, et head lahendust ei olnudki, millele muide viitab ka sinu poolt lingina lisatud üsna algeline (siinne kommentaarium on sügavam) Pätsi teema käsitlus seal Interneti leheküljel;

nemo  2017-07-16 12:28:58
parlament ongi rahvas kontsentreeritud kujul (1 iga 10 000 kohta näiteks); võim kuulub rahvale (pole kuulnud? või ei usu?); seega kui parlament ütleb, et see, mida tegid on õige, siis nii ongi; nõnda ka siis, kui parlament ütleb, et jooge sõbrad, jooge tänaval või pargis, vahet pole ja tõstavad oma 101 kätt; aga kui nad järgmisel päeval otsustavad risti vastupidi, tõstes jälle 101 kätt, siis avalikus kohas enam juua ei tohi – ehk siis, mida parlament otsustab, nõnda on; pealegi on Pätsil kahekordne garantii, ta valiti 38ndal Eesti Vabariigi esimeseks presidendiks – ma ei ole näinud sinu põhjendusi, miks see otsus ei peaks kehtima;

kõrvalepäikena: Janukovitš kukutati riigipöördega, siis korraldati valimised millised võitis Porošenko, isegi Putin aktsepteeris tulemust kuigi seaduslik riigipea varjub senini just sellelsamal Venemaal – mis ma sellega öelda tahan, on, et pole mingit probleemi riigipöörajate käsitlemisel legitiimsetena ei tollases ega nüüdses õiguses;

kui sa ENSV seaduslikkuse vaidlustada tahad, siis soovitaksin sul tegelda hoopis Riigivolikogu, kes Eesti nõukogude vabariigiks kuulutas, valimiste temaatikaga; kui leiad sealt rikkumisi tuleb järgnevalt aru pidada, kui suured need olid, kuidas mõjutasid tulemusi jne, jne

Päts nimetas rahvast haigeks, nähes kuidas vabadusõjalaste massiivne ja räige propaganda massidele peale läks, leides ühtlasi et ravida saab kuid ainult autoritaarse korra raames (ehk siis seesama sinu alguses välja toodud mõte riigipöörajate headest kavatsustest siin ehedamal kujul);
pärast kolme aastat nõnda valitsemist alustas Päts, jälgides rahva tervist ja nähes paranemise märke (majanduslik tõus, vabadusõjalaste fluidumi hajumine ja terve eestluse kinnistumine) tagasiliikumist vähema autoritaarsuse suunas, mis päädis kolmanda põhiseaduse väljatöötamise ja parlamendi kokkukutsumisega; seega ei saa öelda, et patsiendi tervist jälgitud poleks ja ravi vastavalt tema seisundile ajakohastatud; Pätsi ajal tõusis elujärg, edendati eksporti, eestistati nimed ja kaunistati kodud; see mis lõpuks juhtus, selle ärahoidmine ei sõltunud ühe väikeriigi tahtest; praegu pole midagi sarnast; või kui sa tead kuidas meid globalistlike struktuuridega liitumata jätmisel karistatud oleks, avalikusta see!

Head kavatsused  2017-07-16 15:31:28
olid hästi kinni makstud GRU rahadega. Keeldus allkirja andmast, aga raha võttis. Teise poole argumente ei võeta praegu arvesse, sest olukord üsna sarnane. Isehakanud riigipead ei saa ükski institutsioon seaduslikuks kuulutada. Pätsu kohta võib kokkvõtlikult lugeda siit:: http://vapsid.weebly.com/paumltsi-diktatuur.html#.WWqAGoTyivE
Praeguste kohta võid vaadata siit: https://is.gd/aEWCWz https://is.gd/saMV6o
"Jüri Ratas nõuab kõigilt Euroopa Liidu riikidelt Kreekas ja Itaalias asuvate põgenike ümberasustamise kokkuleppest kinnipidamist, sest vastasel korral"….. https://is.gd/zUwWJ7
Milline neist teenib seda maad ja rahvast? Või on rahvas jälle haigeks jäänud?

  2017-07-16 15:48:27
"Janukovitš kukutati riigipöördega, siis korraldati valimised millised võitis Porošenko". Enne P võitmist oli vaja J maha võtta, aga sellest jäid mõned hääled puudu..Et parlament võib otsustada ükskõik mida ja kohe seaduslik? Riigil on Põhisedus, nad annavad ju vande teenida SEDA RIIKI, mitte mingeid muid isandaid? Kurb tõsiasi on see, et enamus neist seda ei tee. Aga see ei tähenda, et see seadulik oleks. Ei ole nii, et täna on 2x2 kolm ja homme viis, kuigi mõni ennasttäis mäepealne seda arvata võib!

nemo  2017-07-16 20:53:34
ELi astumisega loovutas Eesti suure hulga suveräänsusest; ELi vormistumisel föderatsiooniks (hetkel veel paar sammukest puudu), muutume autonoomseks üksuseks, olemata riik – seda tõsiasja olen Kesknädala kommentaariumis küll mitmeid kordi varemgi välja öelnud, peaksid teadma;
aga ise me sinna ju astusime, rahvas nõnda otsustas (lausa siinmail haruldasel referendumil olgu peale et pärast seda kui nende ajud kaasaegsete „Võitlus“ stiilis häälekandjate ja kohalike prominentide poolt poolt puhtaks pestud olid);
aga situatsioon aastal 2004 polnud ju selline nagu II maailmasõja künnisel mil lisaväed piiri taga rünnakukäsku ootamas ajal kui Pariis oli just Saksa võidukate vägede kätte langemas; nii et see võrdlus „siis“ ja „nüüd“ ei päde;

ehk siis siit edasi järgmine, juba veidi korduv juba küsimus, mille samuti vastamata jätsid – milline oli see alternatiivne käitumine suure sõja eelõhtul aastatel 1938 – 40 mis päästnuks meid langemisest N Liidu rüppe; sellist varianti polnud (ja ka sina pole seda näidanud, lihtsalt vaikid kui küsitakse) ja kui polnud, siis ei saa seda liini, mille Päts ja Eesti juhtkond valisid pidada katastroofi põhjuseks; ka ükskõik milline teistsugune tee viinuks iseseisvuse kaotusele mis andiski meie juhtkonnale vabaduse käituda just nii nagu oma parimate kavatsuste kohaselt õigeks pidasid, kartmata ajaloo kohut; kui sina tead võiduteed, näita meile seda nüüdki, oma tänaste teadmiste pinnalt , mida neil olla ei saanud, aga sa oled vait, vait nagu hirmunud loom;

Päts, arendades edasi eelkäijate algatatut, tegigi Eesti suureks niivõrd kui see noore, alles sakste alt vabanenud maa puhul võimalik oli: arenesid nii majandus kui kultuur, eestlaste hulgas valitses terve meelsus ja rahvuslus, talude toodangut eksporditi, tekkis arvestatav tööstus, maa polnud ühegi globaalse organisatsiooni kannaalune, kelle pilli järgi laulda – MIDA SAAV ÜKS RIIGIMEES VEEL OMA MAA HEAKS TEHA!
nii et see I ja II Vabariigi vahele võrdusmärgi panemine ei päde – omas ajas oli Esimene kindlalt edukam;

jääb ainuke argument,millega veel vehkled – isehakanud;
mismoodi isehakanud?; jälle vaikus;; Päts oli seaduslikult oma ametipostil kui 1934. aastal vabadussõjalased vangistas ning 1938 valiti ta esimeseks Presidendiks; aga ma ei pane faktidele vilistamis imeks – massiivne ajupesu just oligi vabside häälekandja Võitlus, millele viitad ja mille fänn sa ehk oledki, stiil;

P. S. vabside„Võitlust“ lugesin originaalis juba aastaid tagasi, nii et see partei või rahvaliikumise propaleht pole mulle uudis

  2017-07-16 22:47:32
"aga ise me sinna ju astusime, rahvas nõnda otsustas" Mitte SINNA ei astunud meie. Siis oli see tolliliit, mitte inimkaubanduse abil riike ja rahvaid hävitav moodustis. Olukord on analoogne, kusagile tuleb tõmmata piir nii siis kui praegu. Soome käitus teisiti ja jäi riigiks. Ungari, Poola..ja veel mitmed käituvad ka praegu riigina. Kui isehakanu vangistab oma oponendid, saab makstud võõrriigi luure poolt ja annab riigi vabatahtlikult käest, siis ei võta keegi seda riiki tõsiselt. Täpselt sama olukord on praegu- need kes käituvad RIIGINA selleks ka jäävad. P lasi oma territooriumilt Soomet pommitada, praegused mõistavad hukka Poolat ja Ungarit. Halvustad vapside ajakirja, ega lükka ümber seal toodud fakte. Et P Venemaalt raha sai pole mingi saladus, ka siinses ajalehes on sellest mitmel pool juttu olnud. Kui nüüd riigina käituksime, mis meiega siis juhtuks? Mõnede soojad kohad Brüsselis lähevad kaotsi? See oleks kole küll, oma rahva huvide mahamüümine (nii siis kui praegu) oleks selle kõrval tühiasi.
P.S. Kui lugesid, siis lükka faktid ümber. Mille eest siis P raha sai?

nemo  2017-07-16 23:19:55
tule taevas appi! kas häma on sinu ainus meetod võitmaks vaidlust? üsna vabside omaaegse ajupesu sarnane lähenemine!
Igaüks teab, et tolliliit asutati 1948, Euroopa Ühendus 1957 (Rooma leping) ja Euroopa Liit 1992 (Maastrichti leping); see oli Euroopa Liit, kuhu me 2004 astusime;
küll töötleb, täitsa „Võitluse“ jüngrite vääriliselt

nemo  2017-07-16 23:30:50
armas sõber! ma hindan sinu patriotismi (aga mitte sinu hämamisi); ja olen mõttes Ungari ja Poolaga nagu sinagi; kuidas sa selles kahelda võisid?; nii et selles pole küsimus?; miks meie ei käitu nagu Ungari; no rahvas ei valinud ja rahvuslasi etteotsa, nagu isegi tead; kuigi sinu arusaamise järgi me ei astunud „sinna“ ei taha me (rahvas) ju ka nüüd, kui EL on üha silmnähtavam oht riigina kestmisele, muutusi, kui valimistulemuste järgi otsustada

1 | 2 | Järgmine

Nimi 
E-mail