Logo
23. mai 2018
20 (1101)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Vajame objektiivset ajalookontseptsiooni

Ära  2017-08-09 06:54:02
unusta, et selest viimasest vabariigist sai 2004.a taas liiduvabariik ning iseseisvus kadus. Tegelikult muidugi ärisid meie endi reeturid iseseisvuse ahnusest maha. Vabadussõjas võideldi sakstest peremeeste vastu, nüüd lasti lollil rahval nad koos taanlaste ja rootslastega jälle siia peremehetsema.

  2017-08-09 07:34:52
Mälukaotusega mooses kirjutab varsti uue "ajaloo" valmis, võite kindlad olla, KE maksab selle jura kinni ka veel äkki.

nemo  2017-08-09 09:43:37
võiks ka nii periodiseerida:
I vabariik - 1918 - 1940;
II vabariik - 1991 - 2004

tõega  2017-08-09 10:15:18
Endisel Isamaaliidul, nüüdsel IRL-l, on justkui isamaalisuse monopoli käsitlus, kuhu teistel erakondadel pole asja.Absoluutse tõe pähe on väänatud asju, mis Eesti ajalookäsitlusele au ei tee.Ilmselt loodetakse , et kui tänased pealtnägijad manala teele saadetakse, siis võib meie noorsoole pähe taguda kõikvõimalikku valet.

nemo  2017-08-09 13:40:12
I vabariigi jagamine kaheks kirja autori poolt tundub ülepakutuna – pelgalt poliitilise režiimi vahetumise (üliparlamentalismilt autokraatiale) järgi, kui isegi riigipea jäi samaks (12.03.34 oli K. Päts peaminister riigivanema ülesannetes); ehk siis I vabariigi ajas on lihtsalt kaks aega: üliparlamentarismi aeg 1920 – 34 ja K. Pätsi-Laidoneri aeg 1934 – 40;

lisan puuduva periodiseeringu I ja II vabariigiks jaotumise juurde:
1940; 1944 - 1991 - N Liidu aeg;
2004 - kuni käesoleva ajani - E Liidu aeg

Serviti  2017-08-09 18:16:46
Mil viisil praegune LAARI VABARIIK SÜNNITATI JA kiuidas
nad ise kelgivad, mil moel veerand sajandi eest võim haarati. Mikk Marran, Eve Vungo, Eesti pöördub läände, alapealkirjaga „Laari valitsus” , Kirjastus „Avita”, 1999. Veel loeme impressumist: „Täname Konrad Adenaueri fondi igakülgse abi eest.
Lk 11 Peamiseks vastuolusid tekitanud küsimuseks oli presidendi positsioon Eesti Vabariigis ning tema valimise viis. Loobumine presidendi otsevalimisest ja üleminek esimestel valimistel mitmeastmelisele tähendas, et tekkis võimalus t a k i s t a d a Arnold R ü ü t l i t saamast Eesti Vabariigi esimeseks p r e s i d e n d i k s . Oli ju selge, et otsevalimistel saaks presidendiks Rüütel, kellel tollal oli tohutu toetajaskond – ligi 70 % elanikkonnast. ... Tagantjärele hinnates etendas Assamblees väljatöötatud põhiseadus Eesti edasises arengus määravat osa , valmistades tõhusaimal kombel ette Isamaa võimuletulekut. ... 18. juunil 1992 kiitis Ülemnõukogu ägedate vaidluste järel heaks ka valimisõiguse andmise väliseestlastele. Analüüsides 1992. aasta valimistulemusi, on näha, et seaduses loodud e e l i s t e t a ja väliseestlaste häälteta oleks isamaal valitsuse moodustamine võimatuks osutunud.

raudmees  2017-08-09 19:04:29
Meie riik pole oma iseseisvuse ajaloo jooksul saanud olla iseseisev Ikka on tugevamad määranud mida me tegema peame Lihula kivikangutamine on selge näide kui suur käseb teha oma arusaamise järgi Praegu oleme maailma suurima agressori sõiduvees ja Brüsseli kaanonites kinni Kõiki oma mõõdalaskmisi saame muidugi ajada Putini ja Venemaa kraesse

Ele  2017-08-09 22:26:20
Laari ajalookäsitlus on vale.

õige jutt  2017-08-09 23:10:59
Ele, sul õigus. Kõige "õigem" ajalookäsitlus on burešinil ja tema jüngritel. Etkar kirjutab vaatmata mälulünkadele varsti kõige "õigema" Eesti ajaloo kokku ja saab juba ennetavalt praegu olematu töö eest väärikat tasu. Edu ja ootust "õige" ajalookäsitluse puhul!

Eesti  2017-08-10 07:39:14
ajalugu tuleb jaotada kaheks: ajastu enne Edgarit ja ajastu pärast Edgarit.
Võimatu poleks ka ajastu Edgari kohtupidamise ajal.

Uus ajalugu  2017-08-10 14:30:03
Iidamast-aadamast kuni aastani 1950 - igavene jääpankade sulamiste ja liikumise aeg, igasugused segadused ja kaklused naabritega, eestlasi sündis ja suri.
1950.a-st tänaseni - sündis vabaduse tooja Edgar Savisaar ning algas helge olevik okupantide mineku ja tulekuga, omanditest ilmajäämiste ja tagasisaamistega, vabadusega tilli näidata ja esineda prillikivina.
Kestaks see helge aeg vaid kauem!

  2017-08-10 22:49:20
http://www.charmingrussia.ru/2013/12/blog-post_17.html

meenutaja  2017-08-11 10:54:53
N. Liidus üritasid kunagi mõned ultraleninlikud ajaloolased lagedale tulla ideega kehtestada uus kalender, mis algaks Suurest Oktoobrist. Õnneks jäi siiski ajaarvamine endiseks.

Meil  2017-08-11 16:06:32
nii ongi - käib 68. aasta pärast Edgari sündi. Lühendki olemas - pEs. Varasem on eEs.

eelmisele  2017-08-11 19:34:37
väga tabavalt öeldud :)

nemo  2017-08-12 09:40:04
kui Edgarist saaks märter siis miks mitte, täpselt nagu eKr ja pKr; aga vist ei saa, meie maa ju usult leige (vaat kuidas ateismi kasulikkus ilmneda võib!)

Väljavõte  2017-08-12 10:41:54
mata õpikust:
Mis aastal toimus Ratta Jüriöö ülestõus?
Õige vastus: 607.a eEs.

Nimi 
E-mail