Logo
21. märts 2018
11 (1092)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Uudiseid koduvabariigist

Kas pole surematud sõnad!?  2017-09-13 11:30:45
„Teoreetiline turvarisk ei ole risk. Sellises turvariskis ma tahangi elada.“ Tehku järele, kes saab, sest rahapuudust ei tunne.

  2017-09-15 20:27:34
http://publik.delfi.ee/news/inimesed/vahur-kersna-loodud-vuntsidega-kaljulaid-lukati-heategevusoksjonilt-tagasi-olgu-see-mulle-opetuseks-et-oma-nina-ei-tasu-toppida-voorasse-kohta?id=79519396

  2017-09-15 21:00:49
https://www.nelli.ee/kirjanik-reet-kudu-lahkab-kaasaegsete-kommunistide-kuritoid-

HARRY  2017-09-19 21:10:29
Pauluse esimene kiri Timoteosele « 4


Eksiõpetuste tõrjumisest
1 Aga Vaim ütleb selge sõnaga, et tulevastel aegadel mõned
taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuste
poole
2 nende valerääkijate silmakirjalikkuse mõjul, kes on põletanud
tulemärgi oma südametunnistusse.
3 Nad keelavad abiellumast ja käsivad hoiduda roogadest, mis Jumal
on loonud usklikele ja tõde juba mõistnutele tänuga vastuvõtmiseks.
4 Sest kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski pole taunitav,
mida võetakse vastu tänuga,
5 sest seda pühitsetakse Jumala sõna ja palve läbi.

6 Kui sa seda vendadele õpetad, siis sa oled Kristuse Jeesuse
tubli teenija, üles kasvanud usu ja hea õpetuse sõnades, mille järgi
sa oled hakanud käima.
7 Aga labased kõned ja vananaistejutud lükka tagasi, harjuta end
jumalakartuses!
8 Sest kehalisest harjutamisest on vähe kasu, aga jumalakartus
on kasulik kõigeks ning sellel on praeguse ja tulevase elu tõotus.
9 See sõna on ustav ja väärib igati vastuvõtmist:
10 selleks me ju näeme vaeva ja võitleme, sest me oleme oma
lootuse pannud elava Jumala peale, kes on kõigi inimeste, iseäranis
usklike Päästja.

Juhised Timoteosele
11 Seda käsi ja õpeta!
12 Ärgu keegi mõtelgu üleolevalt sinu noorusest, vaid saa
usklikele eeskujuks kõnes, käitumises, armastuses, usus, puhtuses!
13 Ole hoolas ette lugema, ergutama, õpetama, kuni ma tulen!
14 Ära jäta hooletusse vaimuandi, mis sulle anti ennustuse läbi,
kui vanemad panid oma käed sinu peale!
15 Nende asjade peale mõtle, ela selles, et su edenemine oleks
avalik kõigile!
16 Pane tähele iseennast ja õpetust, jää kõigesse sellesse püsima,
kui sa seda teed, siis sa päästad enda ja need, kes sind kuulavad.

Nimi 
E-mail