Logo
21. veebruar 2018
7 (1088)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

„Kaardimaja“ kukub kokku

HARRY  2017-11-19 18:49:02
Johannese kolmas kiri«
Tervitus
1 Vanem - armsale Gaiusele, keda ma armastan tões.
2 Armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja
sa oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su hingel.
3 Ma ju rõõmustasin väga, kui vennad tulid ja andsid
tunnistust sinu elamisest tões, nii nagu sa käidki
tões.
4 Mul pole millestki suuremat rõõmu, kui kuulda oma lapsi
käivat tões.

Rändjutlustajate kohtlemisest
5 Armas, sa oled ustav olnud selles, mida sa oled iganes teinud
vendadele, koguni neile, kes on sulle võõrad.
6 Nad on tunnistanud sinu armastusest siinse koguduse ees.
Sa teed hästi, kui sa läkitad nad edasi väärikal viisil
Jumala ees.
7 Nad on teele läinud tema nime pärast ega võta midagi
vastu paganatelt.
8 Seepärast me oleme kohustatud nendesuguseid vastu võtma,
et saaksime tõe kaastöölisteks.

9 Ma kirjutasin mõne sõna kogudusele, aga Diotrefes, kes püüab olla
nende seas esimene, ei võta meid vastu.
10 Seepärast, kui ma tulen, siis ma tuletan talle meelde
teod, mida ta teeb, laimates meid kurjade sõnadega ja
rahule jäämata sellega, et ta ise ei võta vastu vendi,
takistab veel neidki, kes tahavad seda teha, ning heidab nad
kogudusest välja.

11 Armas, ära võta eeskujuks paha, vaid head! Kes teeb head, on
Jumalast, kes teeb paha, ei ole Jumalat näinud.
12 Demeetriosele on antud tunnistus kõigilt ja tõelt
eneselt; ning meiegi tunnistame, ja sina tead, et meie
tunnistus on tõsi.

Lõputervitus
13 Mul oleks sulle palju kirjutada, kuid ma ei taha sulle
kirjutada tindi ja sulega.
14 Aga ma loodan sind peatselt näha ja siis räägime silmast
silma.

15 Rahu sulle! Sind tervitavad sõbrad. Tervita sõpru nimepidi!

Vaatasin  2017-11-21 08:22:03
Kaardimaja paari osa, mulle ei istunud. Vist ameerikalik mõtteviis ja lavastus. Millegipärast on kõik ameerika filmid kuidagi multifilmilikud ehk mitteusutavad ja tehislikud. Sealsetele neegritele see läheb ehk peale, meie omadele mitte.
Kliki ETV-s aga oleks lahend selline, et ERR-i klikk aetaks kaikaga laiali ning sinna ei lastaks kallutatud isikuid. Mis tahes uudis ei tohi olla poliitiliselt kallutatud, tuleb esitada ainult sündmus ise. Selgitada võib muudes eri saadetes, kusjuures alati peab saatekavas ja ette teatades olema teade, kelle vastu see saade peab tulema. Siis on klikipoolne häälestatus kohe teada ning saab mujale üle minna.

Nimi 
E-mail