Logo
16. mai 2018
19 (1100)

Väljaandja:
MTÜ Vaba Ajakirjandus

Kesknädal jätab endale õiguse
kommentaare tsenseerida
Prindi

Põlvkondade koostööna sünnib hingeliigutav filmikunst

harry  2018-05-22 22:17:48
Johannese evangeelium1
Piibel 1997
Jeesus tuleb maailma
1Kuula1 Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal.
2 Seesama oli alguses Jumala juures.
3 Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud
4 tema kaudu, oli elu, ja elu oli inimeste valgus.
5 Ja valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei ole seda omaks võtnud.
6 Oli Jumala läkitatud mees, nimega Johannes,
7 see pidi tunnistust andma, tunnistama valgusest, et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma.
8 Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest.
9 Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas.
10 Ta oli maailmas, ja maailm on tekkinud tema läbi, ja maailm ei tundnud teda ära.
11 Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu.
12 Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse,
13 kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast.
14 Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.
15 Johannes tunnistas temast ja hüüdis valjusti: „Tema ongi see, kelle kohta mina ütlesin: See, kes tuleb pärast mind, on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina.”
16 Jah, meie kõik oleme võtnud tema täiusest, ja armu armu peale.
17 Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu.
18 Keegi ei ole iialgi näinud Jumalat. Ainusündinud Poeg, kes on Isa rinna najal, tema on meile teate toonud.
Ristija Johannes tunnistab Jeesusest
19 Ja see on Johannese tunnistus, kui juudid läkitasid tema juurde Jeruusalemmast preestreid ja leviite küsima: „Kes sina oled?”
20 Tema tunnistas ega salanud, vaid tunnistas: „Mina ei ole Messias.”
21 Ja nad küsisid temalt: „Kes siis? Kas sa oled Eelija?” Ja ta ütles: „Ei ole.” - „Kas sa oled prohvet?” Aga tema vastas: „Ei.”

harry  2018-05-22 22:17:49
Johannese evangeelium1
Piibel 1997
Jeesus tuleb maailma
1Kuula1 Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal.
2 Seesama oli alguses Jumala juures.
3 Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud
4 tema kaudu, oli elu, ja elu oli inimeste valgus.
5 Ja valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei ole seda omaks võtnud.
6 Oli Jumala läkitatud mees, nimega Johannes,
7 see pidi tunnistust andma, tunnistama valgusest, et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma.
8 Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest.
9 Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas.
10 Ta oli maailmas, ja maailm on tekkinud tema läbi, ja maailm ei tundnud teda ära.
11 Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu.
12 Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse,
13 kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast.
14 Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.
15 Johannes tunnistas temast ja hüüdis valjusti: „Tema ongi see, kelle kohta mina ütlesin: See, kes tuleb pärast mind, on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina.”
16 Jah, meie kõik oleme võtnud tema täiusest, ja armu armu peale.
17 Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu.
18 Keegi ei ole iialgi näinud Jumalat. Ainusündinud Poeg, kes on Isa rinna najal, tema on meile teate toonud.
Ristija Johannes tunnistab Jeesusest
19 Ja see on Johannese tunnistus, kui juudid läkitasid tema juurde Jeruusalemmast preestreid ja leviite küsima: „Kes sina oled?”
20 Tema tunnistas ega salanud, vaid tunnistas: „Mina ei ole Messias.”
21 Ja nad küsisid temalt: „Kes siis? Kas sa oled Eelija?” Ja ta ütles: „Ei ole.” - „Kas sa oled prohvet?” Aga tema vastas: „Ei.”

harry  2018-05-22 22:17:50
Johannese evangeelium1
Piibel 1997
Jeesus tuleb maailma
1Kuula1 Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal.
2 Seesama oli alguses Jumala juures.
3 Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud
4 tema kaudu, oli elu, ja elu oli inimeste valgus.
5 Ja valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei ole seda omaks võtnud.
6 Oli Jumala läkitatud mees, nimega Johannes,
7 see pidi tunnistust andma, tunnistama valgusest, et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma.
8 Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest.
9 Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas.
10 Ta oli maailmas, ja maailm on tekkinud tema läbi, ja maailm ei tundnud teda ära.
11 Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu.
12 Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse,
13 kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast.
14 Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.
15 Johannes tunnistas temast ja hüüdis valjusti: „Tema ongi see, kelle kohta mina ütlesin: See, kes tuleb pärast mind, on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina.”
16 Jah, meie kõik oleme võtnud tema täiusest, ja armu armu peale.
17 Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu.
18 Keegi ei ole iialgi näinud Jumalat. Ainusündinud Poeg, kes on Isa rinna najal, tema on meile teate toonud.
Ristija Johannes tunnistab Jeesusest
19 Ja see on Johannese tunnistus, kui juudid läkitasid tema juurde Jeruusalemmast preestreid ja leviite küsima: „Kes sina oled?”
20 Tema tunnistas ega salanud, vaid tunnistas: „Mina ei ole Messias.”
21 Ja nad küsisid temalt: „Kes siis? Kas sa oled Eelija?” Ja ta ütles: „Ei ole.” - „Kas sa oled prohvet?” Aga tema vastas: „Ei.”

harry  2018-05-22 22:17:50
Johannese evangeelium1
Piibel 1997
Jeesus tuleb maailma
1Kuula1 Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal.
2 Seesama oli alguses Jumala juures.
3 Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud
4 tema kaudu, oli elu, ja elu oli inimeste valgus.
5 Ja valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei ole seda omaks võtnud.
6 Oli Jumala läkitatud mees, nimega Johannes,
7 see pidi tunnistust andma, tunnistama valgusest, et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma.
8 Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest.
9 Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas.
10 Ta oli maailmas, ja maailm on tekkinud tema läbi, ja maailm ei tundnud teda ära.
11 Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu.
12 Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse,
13 kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast.
14 Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.
15 Johannes tunnistas temast ja hüüdis valjusti: „Tema ongi see, kelle kohta mina ütlesin: See, kes tuleb pärast mind, on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina.”
16 Jah, meie kõik oleme võtnud tema täiusest, ja armu armu peale.
17 Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu.
18 Keegi ei ole iialgi näinud Jumalat. Ainusündinud Poeg, kes on Isa rinna najal, tema on meile teate toonud.
Ristija Johannes tunnistab Jeesusest
19 Ja see on Johannese tunnistus, kui juudid läkitasid tema juurde Jeruusalemmast preestreid ja leviite küsima: „Kes sina oled?”
20 Tema tunnistas ega salanud, vaid tunnistas: „Mina ei ole Messias.”
21 Ja nad küsisid temalt: „Kes siis? Kas sa oled Eelija?” Ja ta ütles: „Ei ole.” - „Kas sa oled prohvet?” Aga tema vastas: „Ei.”

harry  2018-05-22 22:17:51
Johannese evangeelium1
Piibel 1997
Jeesus tuleb maailma
1Kuula1 Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal.
2 Seesama oli alguses Jumala juures.
3 Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud
4 tema kaudu, oli elu, ja elu oli inimeste valgus.
5 Ja valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei ole seda omaks võtnud.
6 Oli Jumala läkitatud mees, nimega Johannes,
7 see pidi tunnistust andma, tunnistama valgusest, et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma.
8 Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest.
9 Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas.
10 Ta oli maailmas, ja maailm on tekkinud tema läbi, ja maailm ei tundnud teda ära.
11 Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu.
12 Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse,
13 kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast.
14 Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.
15 Johannes tunnistas temast ja hüüdis valjusti: „Tema ongi see, kelle kohta mina ütlesin: See, kes tuleb pärast mind, on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina.”
16 Jah, meie kõik oleme võtnud tema täiusest, ja armu armu peale.
17 Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu.
18 Keegi ei ole iialgi näinud Jumalat. Ainusündinud Poeg, kes on Isa rinna najal, tema on meile teate toonud.
Ristija Johannes tunnistab Jeesusest
19 Ja see on Johannese tunnistus, kui juudid läkitasid tema juurde Jeruusalemmast preestreid ja leviite küsima: „Kes sina oled?”
20 Tema tunnistas ega salanud, vaid tunnistas: „Mina ei ole Messias.”
21 Ja nad küsisid temalt: „Kes siis? Kas sa oled Eelija?” Ja ta ütles: „Ei ole.” - „Kas sa oled prohvet?” Aga tema vastas: „Ei.”

Nimi 
E-mail