Jüri Ratase täismahus kõnes Keskerakonna volikogus 29. september 2018

Pildil Jüri Ratas. ELMO RIIG/SCANPIX

Austatud erakonnakaaslased!

Head külalised!

Meie kõigi igapäevase töö ja pühendumise toel on Keskerakond tänaseks juhtinud valitsust 676 päeva. Seda on kauem, kui on ametis püsinud enamik valitsusi iseseisvuse taastanud Eestis. Soovin teid kõiki meie ühise saavutuse eest südamest tänada.

Loomulikult ei arva ma, et kaks aastat võimul olla on pikk aeg – kaugel sellest. Reformierakond püsis valitsuses seitseteist ja pool aastat järjest. Võime neid paljuski kritiseerida ning tehtud poliitikaga mitte nõustuda, kuid peame tunnistama, et võimu hoida oskas Reformierakond hästi. Meie kõigi teha on, et Keskerakonna praegune valitsusperiood oleks samuti alles millegi märksa suurema algus.

Ajalisest mõõtmest kordades olulisem on loomulikult poliitika sisu. Eesti Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa valitsus on vähem kui kahe aasta jooksul murdnud palju poliitilisi dogmasid ning teinud otsuseid, mida varem peeti võimatuks. Mäletate, et veel mõne aasta eest arutati tõsimeeli, kas riigile on jõukohane tõsta inimeste maksuvaba tulu kümne või viieteistkümne euro võrra aastas. Seejuures oli käesolevaks aastaks seatud siht viia tulumaksuvaba miinimum 190 euro ning 2019. aastal 205 euro peale.

Meie juhitud valitsus tõstis maksuvaba tulu enamikule inimestest 500 euroni, suurendades seeläbi sadade tuhandete sissetulekuid. Viimaste numbrite kohaselt tõusis või jäi samaks 86% tulusaajate netosissetulek. Täna ei söanda meie maksureformi enam tagasi pöörata ükski erakond.

Seeläbi oleme juba saavutanud selle sajandi kõige olulisema maksulangetuse keskmise ja madala palgaga inimeste jaoks. Lähenevate Riigikogu valimiste eel on meie kehtestatud 500-eurone maksuvaba tulu uueks lähtekohaks. Isegi Reformierakond lubab säilitada senise tulumaksuvaba miinimumi, soovides seda küll laiendada ka kõrgema sissetulekuga inimestele. Keskerakond loomulikult ei toeta maksukingitusi kõige jõukamatele. Meie taotleme, et igast maksumuudatusest võidaks ühiskonna vaikiv enamus, mitte häälekas vähemus.

Maksureform pole aga kaugeltki meie ainuke saavutus. Riigikogu valimistel lähme kaitsma kõiki praeguse valitsuse olulisemaid otsuseid. Soovime tagada ka edaspidi vajaliku lisaraha solidaarsele tervishoiule. Peame õigeks jätkata üleminekutoetuste maksmist põllumeestele. Plaanime hoida ning tõsta kohalike omavalitsuste tulubaasi ja õigusi. Taotleme jätkuvat palgatõusu õpetajatele, kultuuritöötajatele, IT-spetsialistidele, veterinaaridele ning sotsiaalhoolekande sektori ja siseturvalisuse valdkonna töötajatele.

Samuti tuleb jätkata üliolulist tööd Eesti ühiskonna sidususe tõstmisel – aastakümneid kestnud inimeste vastandamine peab lõppema.

Kohaliku elu suuremaks väärtustamiseks seadustasime aga tänavu omavalitsuspäeva, mida tähistatakse edaspidi 1. oktoobril riikliku tähtpäevana. See on väike, kuid märgiline samm näitamaks, et hindame kõigi Eestimaa omavalitsuste igapäevast tööd ja panust inimeste elujärje parandamisel.

Austatud erakond!

Riigikogu valimiste hingust on iga päevaga üha enam tunda. Meie peamised konkurendid on närvilised, sest arvamusuuringud näitavad Keskerakonna positsioonide tugevnemist. Seetõttu rünnatakse meid igal rindel, igal võimalusel ning üha sagedamini. Oleme selleks valmis!

2018. aasta küsitluste järgi on Keskerakonna toetus tõesti samm-sammult, aga kindlalt tõusmas. Soovin selle eest tänada iga erakonnaliikme ning kõigi meie toetajate panust ja pühendumist. Küll aga toonitan siinkohal, et kõrge reiting üksinda ei anna veel mitte ühtegi häält valimistel. Iga valija usaldus tuleb järgmiste nädalate ja kuude jooksul välja teenida, hoida ning kinnistada.

Poliitikas on viis kuud igavik. Selle ajaga võib kogu pilt tundmatuseni muutuda. Näeme, kuidas täna moodustatakse mitut uut erakonda ning kõik poliitilised jõud koguvad aktiivselt uusi kandidaate valimisteks. Mitte keegi ei maga ning kõige vähem saame seda endale lubada meie.

Keskerakonna suurim roll ja kohustus on edukalt juhtida Eesti riiki, meie pealinna ning kümneid omavalitsusi üle Eesti. Selle kõige kõrvalt tuleb aga leida piisavalt aega ka valimiskampaania jaoks.

Ma olen väga tänulik ja õnnelik, et Keskerakonna tööd Eestimaa elu edasiviimisel on märgatud ja väärtustatud. Ma ei pea silmas ainult kõrgeid toetusnumbreid arvamusuuringutes, vaid ka uusi liitujaid.

Keskerakonna meeskonnaga liitus tänavu Janek Mäggi, kes on ennast tõestanud nii riigihalduse ministri ametis kui enne seda eduka ettevõtjana. Hea Janek, suur tänu Sulle nii liitumisotsuse kui kogu töö ja panuse eest valitsuse väga olulise ning aktiivse liikmena.

Samuti tänan Kaido Höövelsoni, kes ühines meiega septembris. Kaido on aktiivne maaelu eestvedaja ning tugev ekspert Aasia suunal. Baruto saavutused spordis ja televisioonis on toonud Eestile palju positiivset kajastust. Olen kindel, et temast saab sama tugev tegija ka poliitikas.

Hiljuti astus Keskerakonda veel Jaan Õunapuu, kes on endine regionaalminister ning varem panustanud Riigikogu liikme ja Tartu abilinnapeana. Jaani kogemused, teadmised ja töötahe leiavad Keskerakonnas väärt rakendust. Tere tulemast meeskonda!

Eesti Keskerakonda on tulnud palju uusi ja asjalikke inimesi erinevatest eluvaldkondadest ning mitmed endised keskerakondlased on leidnud tee tagasi meie erakonda. See kõik näitab, et oleme õigel teel.

Head erakonnakaaslased!

Riigikogu valimiste põhiline vastasseis on üha selgem. Kas me soovime jätkata hooliva ja õiglase riigi ehitamist, kes seisab iga oma inimese eest sõltumata tema soost, vanusest, rahvusest või elukohast? Või me valime parempöörde ning võimule tulevad erakonnad, kes vastandavad erinevaid ühiskonnagruppe ning jaotavad meie inimesi „õigeteks“ ja „valedeks“, „omadeks“ ja „üleliigseteks“.

Keskerakond väärtustab kõiki rahvusi ning nii eakaid, ettevõtjaid ja tööinimesi kui noori ja lapsi. Meie valimisplatvorm pakub seetõttu erakorralist pensionitõusu, õiglast maksupoliitikat ning noorte perede senisest suuremat toetamist. Meie keskendume Eestimaa inimeste elu edasiviimisele, mitte ei otsi ühiskonnas rahvavaenlasi.

Siinkohal ma palun kõiki erakonnakaaslasi – ärme allu konkurentide provokatsioonidele. Ärme lase valimisdebatti kiskuda rahvusküsimuste peale. Meie argumentidest on vähe kasu, kui vastaspool manipuleerib inimeste emotsioonide ja hirmudega. Oleme korduvalt näinud, kui kaugele on vastutustundetud poliitikud valmis häälte nimel minema.

Pakume oma sajandat juubelit tähistavale Eestile sisulist ja väärikat tulevikku vaatavat debatti. Algatame laiapõhjalise arutelu parima maksusüsteemi, mõistliku majanduspoliitika, jätkusuutliku tervishoiumudeli ning õiglase regionaal- ja maaelupoliitika üle. Otsime parimaid lahendusi, kuidas ühiskonnast välja juurida korruptsioon, alkoholism ning perevägivald. Need on tegelikud küsimused ja teemad, mis mõjutavad Eestimaa inimeste igapäevast heaolu ja turvatunnet.

Kindlasti ei saa valimisdebatti pidada lahmides ja niisama juhulubadusi õhku visates. Kui mõni erakond soovib sotsiaalmaksu kaotada, siis tuleb see selgelt välja öelda. Täpselt samamoodi tuleb sel juhul valijatele ausalt selgitada, milliseid makse vajaliku 3,2 miljardi euro korvamiseks tõsta soovitakse. Kas me räägime tulumaksu või käibemaksu mitmekordistamisest? Või on plaanis kehtestada rida uusi makse, millest avalikult rääkida ei soovita?

Ma väga loodan, et eesmärk pole kaotada riiklikku pensioni ja ravikindlustust. See oleks üdini vastutustundetu samm ning tähendaks solidaarse ühiskonnakorralduse lõppu.

Kallid aatekaaslased!

Me ei lähe Riigikogu valimistel võimatut lubama ega tühjade loosungitega inimesi lollitama. Valijatesse tuleb suhtuda ausalt ja austavalt. Keskerakond läheb kaitsma seni saavutatut ning loomulikult uute selgete eesmärkidega järgmiseks neljaks aastaks. Oleme valitsuses palju saavutanud, kuid meil on veel palju häid mõtteid ja ettepanekuid, mille ellu viimiseks vajame suuremat mandaati.

Palume Riigikogu valimistel rahva toetust erakorralisele vanaduspensioni tõusule, nii et keskmine vanaduspension tõuseks 2020. aastal kokku 100 euro võrra. Samuti soovime tagada koduhoolduse või hooldekodu koha igale abi vajavale eakale.

Plaanime tõsta esimese ja teise lapse toetuse saja euroni, et väärtustada iga Eestimaal sündivat last. Ühtlasi peame õigeks anda noortele peredele võimalus soetada kodu ilma omafinantseeringuta.

Taotleme põhimaanteede Tallinn-Tartu, Tallinn-Narva ja Tallinn-Pärnu neljarajaliseks ehitamist laenuraha toel. Vastasel korral neist ainult räägitakse veel järgmised kakskümmend seitse aastat.

Ühtlasi toetame kütuseaktsiisi ja elektriaktsiisi langetamist, et pidurdada hinnatõusu ning olla naaberriikidega konkurentsivõimeline. Alkoholiaktsiiside osas lubame maksurahu, kuna nende liiga kiirel tõstmisel on teinud vigu nii eelmine kui praegune valitsus.

Ühtlasi soovime tuua Eestimaa inimesed reaalselt riigijuhtimise juurde – seadustada presidendi otsevalimised ning laiendada rahvaalgatuse ja rahvahääletuse võimalusi. Samuti võiksime järgmisel valitsusperioodil rakendada kaasava eelarve printsiipi ehk lasta inimestel ise otsustada teatud summade üle riigieelarves. Tegemist ongi ju maksumaksjate endi tööga teenitud rahaga.

Keskerakond pole kunagi kartnud rahva arvamust küsida ega sellega arvestada. Vastupidi – me toetame rahva otsuseid ka siis, kui need ei lange alati sajaprotsendiliselt kokku meie eelistustega.

Just seetõttu olen ametisse astumisest peale öelnud, et ma ei ole ainult Keskerakonna valijate peaminister. Minu eesmärk on olla peaminister kõigile Eestimaa inimestele. Igale Reformierakonna, Isamaa ja Vabaerakonna valijale, igale EKRE toetajale või sotsiaaldemokraatliku maailmavaate kandjale. Täpselt samast printsiibist tuleb lähtuda kõigil poliitikutel nii riigis kui kohalikul tasandil.

Rahva suurema kaasamise kõrval plaanime jätkata ka senisest veelgi jõulisema regionaalpoliitikaga. Kogu Eesti peab elama, mitte ainult suuremad tõmbekeskused. Pean õigeks hoogustada riigipalgaliste töökohtade maakondadesse viimist, sest meie ühiskonda panustavad inimesed kogu Eestis. Seetõttu peab ka riigi kohalolek olema tuntav igas maakonnas.

Oleme juba algatanud kaks olulist regionaalset programmi Ida-Virumaa ning Kagu-Eesti arendamiseks. Võiksime astuda sammu edasi ning viia Eesti Energia peakontori Ida-Virumaale ning Riigimetsa Majandamise Keskuse Kagu-Eestisse. Samuti tuleb meil toetada piirkondlikku ettevõtlust ja taristuprojekte. Olgu näitena toodud Sillamäe Sadam, kus on koostöös erasektoriga võimalik taastada Sillamäe-Kotka laevaliin. Taolised regionaalsed investeeringud loovad uusi töökohti ning tõstavad kogu Eesti majanduskasvu ja turismipotentsiaali.

Keskerakonnal on tõesti palju häid ideid, kuidas Eestimaa elu edasi viia. Ma tõin välja vaid mõned olulisemad mõtted kümnete ja sadade seast. Avaldame Keskerakonna tervikliku valimisplatvormi jaanuaris ning oleme hea meelega valmis kõiki oma seisukohti kaitsma ja selgitama.

Head kaasteelised!

Riigikogu valimiste võitmiseks on meil vaja toimivaid lahendusi, kaalutletud argumente ning tugevat ja ühtehoidvat meeskonda. Sama oluline, kui mitte veelgi olulisem on vigade vältimine. Ärme ava debatte, mida me ei soovi pidada. Ärme langeta otsuseid, mida me järgmisel päeval kahetseme. Ärme mine valimisvõitluses isiklikuks ega labaseks. Hoiame tasakaalukat ja mõistlikku, keskerakondlikku joont.

Viimastel kuudel oleme juba näinud mitmeid vastastikuseid välistamisi ning nii-öelda punaste joonte tõmbamist. Keskerakond ei pea õigeks taolisi liivakastimänge, vaid austab valija tahet. Valimisvõidu korral moodustame valitsuse nende erakondadega, kellega saame kõige suuremal määral oma programmi ja lubadusi ellu viia.

Meie punased jooned ei jookse mööda erakondi või isikuid, vaid lähtuvad Keskerakonna maailmavaatelistest seisukohtadest. Me ei ole nõus tervishoiu hiiliva erastamisega. Me ei luba ellu viia maksumuudatusi, millest võidab vaid jõukam osa ühiskonnast. Kindlasti ei ole meile vastuvõetav ühiskonda lõhestav poliitika ning haridusmaastiku hoogtöö korras ümberkorraldamine. Meie toetame õiglast, tasakaalukat ning kogu ühiskonda edasi viivat poliitikat.

Kallid mõttekaaslased!

Meid ootavad ees viis rasket, väljakutsuvat, kuid ka huvitavat ja võimalusi pakkuvat kuud. Kõigil meie liikmetel tuleb pingutada nii riigis kui igas omavalitsuses, kus oleme võimul. Ja veelgi enam tööd teha seal, kus oleme täna opositsioonis.

Oleme valmis töötama nii maal kui linnas, nii argipäevadel kui nädalavahetustel. Keskerakond on niivõrd kogenud erakond, et me ei looda valimisi võita viimase hetke spurdi või kalli reklaamkampaaniaga. Rahva usaldus tuleb välja teenida päevast päeva tööd tehes ning pingutada nii enne kui pärast valimisi.

Seejuures tuleb Keskerakonnal senisest märksa enam panustada ka sotsiaalmeedias ja internetis laiemalt oma kandepinda suurendada. Seda tööd saab ja tuleb igaühel meist teha igapäevaselt, mitte kampaania korras. Meie aktiivsus on veelgi olulisem, kuna täna võtab volikogu loodetavasti vastu märgilise avalduse seoses e-valimistega. Teeme ettepaneku lõpetada ebaratsionaalne vastasseis ning selle asemel otsida lahendusi, kuidas muuta e-valimised läbipaistvamaks ja turvalisemaks.

Head sõbrad!

Lähenevate Riigikogu valimiste põhiküsimus pole, kes võidab ja kes kaotab. Põhiküsimus on, kuidas pärast valimisi ehitada edasi õiglasemat, jõukamat ja sidusamat ühiskonda. Eestimaa inimesed väärivad valitsust, mis seisab kõigi siinsete inimeste heaolu eest. Mitte äärmusparempoolset koalitsiooni, kes ehitab müüre, mitte sildu ning otsib sõbrakäe ulatamise asemel vaenlasi.

Mina usun Eestimaa inimeste tarkusesse valida oma riigile parim arengutee. Meie kohustus on tõestada, et just Keskerakond seisab iga inimese heaolu eest ning soovib ja suudab valitsusvastutust kanda. Seda nii headel aegadel kui raskematel hetkedel. Seda nii suurtes keskustes kui maapiirkondades. Seda sõltumata sellest, millist erakonda inimene seni on valinud.

Kallid erakonnakaaslased, ma tänan teid kõiki viimaste aastate ja aastakümnete jooksul tehtud töö ja vaeva eest.

Samuti soovin teid juba ette tunnustada meie ühiste pingutuste eest järgmise viie kuu vältel ja vajaliku pühendumuse eest edaspidi.

Jõudu Eestile!

Jõudu Keskerakonnale!

8 kommentaari
 1. Triin 3 aastat ago
  Reply

  ……..”Kui kaugele on VASTUTUSTUNDETUD poliitikud valmis häälte nimel minema!” Jah, tõepoolest ——Mitte mingil juhul lõpetada lepingut meile (ja mitte ainult meile) üdini vaenuliku riigi juhtivparteiga. Mitte mingil juhul heita oma ridadest välja Yana Toomi, kes käib ühena vähestest Euroopa Parlamendi saadikutest kohtumas oma rahva tapja ja mürgitaja Assadiga. Kes ilgub kahjurõõmsalt eesti keele kadumise üle (järsult on suurenenud Venemaalt venelaste juurdevool Eestisse ja seda niigi juba liiga suure arvu juures rahvastikus). Kes tahaks kultuuriautonoomiat rahvale, kes siia tulnud tankide sabas, etnilise puhastuse ja ümberrahvastamise eesmärgil—-Kultuuriautonoomiat antakse mingil territooriumil elavatele igipõlistele rahvastele, mitte rahvastele, kelle esindajad on meist üle 100 korra suurema rahvuse, keele ja meele kandjad.. Te toetate Kõlvartit, kes tahab, et venelased ei oskaks jätkuvalt eesti keelt—-seega on just teie partei süüdi segregatsioonis. Te targu vaikite ja toetate avalikult venelaste umbkeelsust, teavitades neid vaenulikus ja Eestit ning eestlasi mustavas telekanalis. Miks te seda kõike teete—–sest kardate kaotada venelaste hääli ja seda on teil tarvis nii võimul püsimiseks kui võimule jäämiseks. Majanduse arendamise asemel, toetate populistlikku “hea onu mängimist” ja tasuta jagamist, et saada selle varal endale HÄÄLI juurde. Kelle arvel te kõike seda teete—jäägu teie südametunnistusele. Jah, meil polekski ei “Õigeid” ega “valesid”, ei “omasid” ega “üleliigseid” kui teie ei õhutaks oma pseudotolerantsusega impeeriumiihalejate egosid. Austaks eesti meeste mälestust, kes hukkusid kaitstes oma kodumaad võõras mundris , te ei tee seda kunagi. KUI TEIE JA TEIE ERAKOND POLE VALMIS AUSTAMA JA HOIDMA OMA RAHVUSKAASLASI, SIIS TEGELIKULT POLE TE VÕIMELISED SEDA TEGEMA KA VÕÕRASTEGA, sest te ei tee mitte midagi, et need võõrad omadeks saaksid.

  • to Triin 3 aastat ago

   viharavi aitab. Nimetad siin nimesid, ega suvatse põhjendada, miks nad sulle nii vastukarva on? Mis sinu elus muutus hetkest kui Toom käis Assadi juures kuna tahtis lihtsalt teada mis seal toimub. Temaga käis kaasas ka ajakirjanik. Kas peamegi kõikidele sündmustele vaatama läbi roosade prillide ja uskuma seda mida meedia meile ette paiskab. Ja mis see Kõlvart sulle ette jääb? Alles hiljuti juhtusin vaatama saadet kus Kõlvart andis selgitusi sellel teemal ja ta ei öelnud seal kordagi, et venelased ei peaks oskama eesti keelt. Ta ütles, et see aeg tuleb, aga läheb veel aega ja kõike peab tegema õige kiiruse ja mõistusega. Ei ole nii, et homsest on kõik eesti keelne ja vaadake ise kuidas hakkama saate. See kõik võtab aega ja ressurrsssi ja kuna 25 aastat pole siin riigis selle teemaga süvitsi tegeletud, siis arvab keegi Triin et kogu süü lasub Keskerakonnal.
   Sa Triin tegeled ju valetamisega, mina eestlasena ei tunne kuskilt otsast et minust ei hoolitaks või ei austataks. Kui sind ei austata, siis ehk peaksid kõigepealt ise ennast rohkem austama, õppima ka teistest lugu pidama ja siis ei ole see elu sul ka nii mustades värvides.
   Peab ikka viha sees olema, et iga jumala kord siia ühte ja sama teksti toksida. Mis sul viga on? Mõni halb naaber või pereliikmed ei hooli sinust? Tundub kuidagi isikliku laadi probleem sul olevat, mida tahad nüüd kõik KE kaela ajada.

 2. ja veel 3 aastat ago
  Reply

  Teie ja teie erakond toetab vaikimisi (mõni ka avalikult) seda meelsust, mis valitseb 9 mail ja see ei ole ju ammu lein, vaid oma ühtsuse demonstratsioon Venemaaga ,samas on teil ükskõik, mida tunnevad samal ajal eestlased.

 3. Enne 3 aastat ago
  Reply

  valitsusse pugemist Jurka kuulutas, et tal on ropult häid mõtteid ja nüüd viiakse need ellu. Kuhu need head mõtted nüüd on jäänud? Ainult rehvide totakate kavade ülikiire elluviimine, altkäemaksud võimalikele valijatele ja sotsialismi ehitamine täie auruga. Tuleb järeldada, et Jurkal pole kunagi olnud mingeid häid mõtteid. Kuidas kaotada töökate nöökimine, kuidas toetada tootmist, leida turge, kuidas küsitluste põhjal ümber korraldada ühisvedu, kuidas tagada abivajajatele kindel osa eelarvest jpm. Nagu ütles kunagi keskbande toetaja Eino Baskin: ei koera sittagi!

 4. maali maalt 3 aastat ago
  Reply

  Triin on millegipärast väga vihane kõikide peale. Viha on see, mis hävitab inimest nii vaimselt, kui ka füüsiliselt. Vihatakse isegi teiste maade valitsejaid ja teisi rahvuseid. Soovitan neid teemasid inimestel enne mitte ette võtta, kui te pole täielikult endale selgeks teinud poliitika kõrgpilotaaži maailmas. Süürlased ja Assad võitlevad oma vabaduse ja suveräänsuse eest. Assad on legitiimselt valitud oma rahva poolt valitseja, kes 2011a. hakkas vastu USA agressioonile. Meil, väikerahvana ei ole mingit õigust kritiseerida teisi riike, sest ka meil ei ole kõik paigas nii iseseisvuse kui ka suveräänsusega.

  • Asjata 3 aastat ago

   õigustad Assadit. Kui ka seaduslikult valitud ninamees hakkab ebaseaduslikult oma rahvast mõrvama, siis tema enda seaduslikkus katkeb, sest rahvamõrvu ei näe riigi seadused ette.

 5. maali maalt 3 aastat ago
  Reply

  To Asjata. Kas te olite seal kohal, kui Assad oma rahvast keemiaga hävitas. Ei maksa siiski nii naiivne ja jobu olla, et usute kõike seda jama, mis meie peavoolu meedia kokku kirjutab. Uurige seda, mida süüria rahvas ise räägib, mitte aga kinnimakstavaid terrorirühmitusi. Te ju peaks teadma, et meil ei ole vaba ajakirjandust. Uurige veidi välismaa ajalehti ja teile avaneb hoopis teine loogiline pilt.

 6. kõikidele maalidele maalt. 3 aastat ago
  Reply

  Ainult väga alatu inimene võimutseb oma rahvuskaaslaste üle võõraste, vaenulike sovjettide abil. Kui suur on % eestlaste hulgas, kes teid valivad—–14, eks võite tõesti uhked olla.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.