Aastaks 2050 plats puhtaks!

Aleksandrovka külas olev kool, kus on alles eesti keele klass, Krimm. Foto: LIIS TREIMANN/SCANPIX

5. novembril 2018 esitas reformierakondlane Jürgen Ligi parlamendis ühelauselise seaduseprojekti: pöörduda valitsuse poole, et venekeelsed lasteaiad muudetaks eestikeelseteks. Selle ettepaneku poolt saadi 50 häält. Kõik reformarid, isamaalased, vabaerakondlased, üks sots ja ei ühtegi keskerakondlast. Vastu olid kaks keskerakondlast. Suur hulk jäi erapooletuks.

Kui oleks saadud veel üks hääl ja ettepanek oleks jõustunud, siis oleks hakanud toimuma järgmine skeem: venelased õpivad kodus vene keelt, lasteaias eesti keelt. Eestlased õpivad nii kodus kui ka lasteaias eesti keelt. Eesti koolis algab vene keele õpe kolmandast klassist ja kaks tundi nädalas. Pealegi ei ole 10-aastane vanus enam keele õppimise aeg – keelt õpitakse ühe-kahe aastaselt. 12 aasta pärast jõuavad lasteaia lapsed tööturule. Venelased saavad igasuguseid töökohti, sest nemad oskavad kahte kohalikku keelt. Pealegi on Tallinnas 2/3 venekeelseid, Kohtla-Järvel 85% ja Sillamäel ning Narvas 96%. Ja see protsent suureneb ukrainlaste arvel. Eestlased oskavad ainult eesti keelt ega kõlba kahte keelt vajavatele töökohtadele. Nad võivad saada transporttöölisteks või koristajateks ja peavad palgasurve tõttu minema Soome või kaugemale.

Muidugi ei ületanud selline eestlaste kodumaalt väljaandmine peavoolumeedia arvates uudisekünnist. Ainult ühel noorel mittekogenud kirjamehel õnnestus väike nupp 5. novembril 2018 Eesti Päevalehte sokutada. Ta imestas, miks selline hea ettepanek, mida 50 saadikut pooldas ja ainult kaks vastu olid, siiski läbi kukkus. Ma muidugi ei arva, et need 50 poolthääletanud rahvasaadikut oleks kõik vene agendid. Hiljem õnnestus pidada neljasilmavestlus suurte juhtide Herkeli ja Seederiga ja nad said minu mõttekäigust aru ega vaielnud vastu. Ilmselt hääletajad ei olnud tahtelised (või võimelised) tagajärgi läbi mõtlema. Ja keegi ei olnud lugenud Eesti Vabariigi 1992. aasta Põhiseadust, mille § 12 räägib, et kõigil on võrdsed õigused. Seega kui venelastele õpetatakse eesti keelt, siis tuleb eestlastele samal tasemel õpetada vene keelt.

Minu enda lapsed on nõukogude võimu ajal käinud segalasteaias, kus kahjuks õppetöö toimus ainult eesti keeles ja venelasi oli alla kolmandiku. Venelased oskasid eesti keelt suurepäraselt. Praegu pidi Pärnus olema aga lasteaed, kus õpe käib kahes keeles. Olen vestelnud paljude inimestega. Enamik saab aru, aga on vanemaid inimesi, kes probleemi ei taipa. Umbkaudsetel arvestustel läheb eestlaste Eestist väljakihutamine maksma umbes 250 miljonit eurot, kuid see ei tohiks olla liiga suur summa „platsi lõplikuks puhastamiseks“.

Feliks Saarevet

11 kommentaari
 1. Olen 5 kuud ago
  Reply

  alati rääkinud, et venekeelsetele ei tohiks peale sundida eesti keele õpet. Ise paljud ei taha seda ja neil ei jää muud üle, kui siit jalga lasta. Väheneb ka eestlaste arv ning nii saaks me rutem poolemiljonilise eduka eestlaste riigi. Kui ka sellest totakast EL-ist välja pääseks. Meil on jätkuvalt kõike seda, mida mujal üha rohkem vajaka jääb. See on: puhas vesi, loodus, rahu, vaikus, puhas toit. Teeniks me piiratud arvu turistide arvel, sest mujal on seisukord vägagi kehv ning otsitakse just rahu ja vaikust kasvõi ainult puhkuse ajaks.

 2. ... 5 kuud ago
  Reply

  Vene keel tuleb kiiresti teiseks riigikeeleks kuulutada. See on kõikide eestlaste ühine soov. venemaa ei ole meile kunagi halba teinud, vaid tahab aidata meil välja pääseda sellest kohutavast vaesusest, mkuhu Reformierakond meid viinud

 3. Triin 5 kuud ago
  Reply

  Eestlasteta Eesti poole oleme ju ammu teel. Alustas sellega Laari “Isamaa” valitsus, kes ei kasutanud võimalust kasutada Genfi Konventsiooni vastavaid sätteid (okupeeriv riik ei tohi asustada oma elanikega okupeeritud territooriumit–okupeerimise fakti ju tunnistavad enamus EL, i riike ja Põhja-Ameerika.) ja kõik ebaseaduslikud illegaalid siit välja saatnud. Veel hullemini käitus oma räpast minevikku varjav nn. president L:Meri, kelle initsiatiivil jäeti Eestisse isegi sõjaväepensionärid, kelledest paljude käed on koos eestlaste verega. Venestamist ja eestlaste väljatõrjumist jätkasid oravad 17 aasta jooksul, kus ei tehtud mitte ühte ainustki tegu, et lõpetada vene keele pealetungi, aga sellest rääkima olid kõvad. Nüüd tõrjutakse eestlased välja ka maalt (“edukate” sotsialistidest põllumeeste poolt–eestlane ei kõlba, ei lüpsjaks, ei traktorirooli ei maasikaid korjama), otse “loomulikult ei kõlba eestlane ka ehitusele, keevitajaks jne. jne.—EKRE püüab vastu sõdida, aga on ju selgelt juba näha, et eestlane süüakse omade eestlaste poolt kodumaalt välja (ka nendesamade liberite , kuhu ka oravad kuuluvad, eestvedamisel) ja seda venelaste kahjurõõmsal heakskiidul. (kuulake või seda vene kabõlat–Toomi, õudne hakkab). Tundub, et ega eestlastel muud üle ju jäägi, kui minna siit minema, Soomes ja mujal eestlane ju kõlbab nii ehitusele kui põllule, lauta. Veel on see varjatud tegevus kuid varsti ilmselt juba avalikult kuulutatakse Eesti Venemaa oblastiks.

 4. ...kui 5 kuud ago
  Reply

  …oleks hoolitud, et Eesti oleks siiski eestlaste kodumaa, poleks vaja tööle saamisel nõuda vene keele oskust. Just see ükskõiksus 30 aasta jooksul kõikide valitsuste ja RK. koosseisude poolt, on võimaldanud eesti keelele “Põhiseaduse” vastase staatuse anda ja jätnud venelased umbkeelseteks, kellede pärast peabki nüüd noor eestlane oskama okupante teenindada neile ainsana arusaadavas keeles. Muidugi on sellides olukorras eelistatud venelane, kes veidigi tonkab ka eesti keelt. Kas selline olukord oleks mõeldav näiteks Saksamaal (kus elab väga palju türklasi, kes kutsuti Saksamaale), mitte nagu siin, kus vene hordid ise siia trügisid, millist hingelist valu nad tekitasid neis, kes venelaste käe läbi olid kaotanud oma lähedased, venelaste käe läbi olid kaotanud oma kodud ja vaba kodumaagi. Kõige hirmsamad oma oma rahvuse mahasalgajad ja reeturid, keda on meie hulgas ikka väga palju. Alustades nendest, kes neid vene hordid siia lasksid jääda (oleks pidanud andma nende siinviibimise õiguspärasuse Haagi kohtusse, mitte lasta ennast käsutada vene rahade poolt ülalpeetava OSCD emmissaril M:V:d:Stoeli.

 5. Nojah 5 kuud ago
  Reply

  Eesti keele õpetamine peab kondlasti olema lasteaias.Väike laps omandab keele kiiresti. Kui vanemad tahavad panna lapse eestikeelsesse lasteaeda siis las paneb kui aga venekeelsesse siis peaksid seal olema kasvatajad kes valdavad nii eesti kui ka vene keelt. Vene koolis on eesti keele õpetajatel kergem õpetada vene lastele eesti keelt õpilaste lasteaiast saadud keeleoskuse tõttu. Mõnesid õppeaineid õpetatakse vene koolis juba ammu eesti keeles nagu näiteks eesti kirjandust, kultuurilugu jt. Keemiat, füüsikat vähemalt peaksid õpilased saama õppida emakeeles.

 6. lisaks .... 5 kuud ago
  Reply

  ..ukrainlastele (kelledest enamus on siiski venelased), trügib Eestisse aina rohkem ja rohkem Venemaa venelasi, (minu jaoks täiesti mõistmatu fenomen, on ju venelased üldjuhul oma mõttemaailmalt punased putinoidid ja tulla “fašistlikku” rahva kodumaale, on ikka väga väärastunud mõttemaailmaga inimesele kohane. Ostetakse siia kinnisvara /kinnisvarahaid ju reklaamivad pidevalt vene saitidel “eksklusiivseid” Tallinna kortereid, mainitakse ka hakkamasaamist vene keelega (otsene riigikeelele näkkusülitamine) ja PPA muudkui vorbib venelastele alalisisi elamislubasid. Ja see, et meie pealinnas on varsti (ei lähegi nii kaua aega 2050) palju varem suudetakse Tallinn, sarnaselt Ida-Virumaa linnadega, venestada täielikult. Hingelt eestlased põgenevad ilmselt enamus välismaale, sest ega ju ka maal pole varsti meile kohta. Need “Kõigi Eesti tühisüdamed” eesotsas globalistist “Meie Eestiga” muidugi jäävad, samas ongi ka sellistel kodune suhtluskeel vene, nagu meie soroslasest presidendil.

 7. Soo 5 kuud ago
  Reply

  Ligi püüab venelastele ära panna ja eks kaasanoogutajad annavad ka selle eest reformierakndlastele hääli. Ansipi ja Rõivase valitsused ei teinud mitte midagi meie rahva heaks vaid ükas vale otsus järgnes teisele. mille tõttu vaesus aina kasvas. Aga kuidagi peab ju tegutsema ja siis on Eestis elavad venelased luubi all. Paistab et sellest ei piisa häälte saamiseks et pidevalt käib laimukampaania, Kõige naeruväärsemad on valesüüdistused mida reformierakondlased välja mõtlevad jäädes ise millegi pärast karistusest vabaks.

 8. loll jutt 5 kuud ago
  Reply

  ega ma enam imesta kui nii lolli juttu räägib-räägitakse.

 9. loll jutt 5 kuud ago
  Reply

  loll jutt

 10. Ükskõik 5 kuud ago
  Reply

  kus mingi riiklik teade ilmub, on tekst lisaks eesti keelele ka russkis ja inglissis. Vaid nende järjekord vaheldub nagu selle avaldajale meeldib.
  Teine tähelepanek: kui kohatakse ukrainlast või valgevenelast, siis minnakse kohe üle russkile, sest mitte ükski klikkar ei kujuta ette, et ka nemad võiks õppida omakeelses koolis ja neile võiks venekeelses ajakirjanduses olla omakeelsed lõigud. Samuti pole meil ukrainakeelseid lasteaedu, kuigi kohati on nende arv selleks küllaldane. Millegipärast on eesti keele ära õppinud valdavalt juudid. Sest juba nende valitsemispõhimõte ütleb, et kohalikku elanikkonda tuleb sulanduda, alles siis saab kohalike üle võimu võtta.
  Kolmas tähelepanek: kuigi meil on ka selline naaberriik nagu Läti, ei õpita meie üldhariduskoolides üheski latviešut. Vene keelt õpitakse, mõnes valitud koolis ka suomeat ja svenskat, isegi deutsch ja français on valitsuse vaenutegevusest hoolimata mõnes kohas säilinud, kuid latviešut mitte. Kuigi piiriäärsetes valdades või koolides 30km kaugusel piirist oleks see arukas. Ei peagi latviešut õpetama nagu inglissit või russkit, kuid mingi tiheõpe hea õpsi juhtimisel poleks võimatu. 2 kuud selles koolis, 2 teises ja nii terve piiriläheduse ulatuses. Kuid meie lätakatest laste ema Mailis ise õppida ei viitsi ega luba ka lastele.

 11. noo 1 kuu ago
  Reply

  Ei tohi unustada et emakeel on lapsele püha. Venekeelses lasteaias õpivad lapsed ka eesti keelt. Nagu vene koolis õpitakse paljusid aineid eesti keeles. See et peavad olema eestikeelsed lasteaiad vene lastele on veel üks vaenuavaldus venelaste vastu ja pole ime et isamaalased selle poolt on et oleksid eestikeelsed lasteaiad vene lastele.Nad kasutavad igat võimalust et venelastele ära panna.

Vasta lisaks ....-le Tühista vastus

Sinu meiliaadressi ei avaldata.