Linnad ja vallad tutvustavad kohalikele elanikele oma eelarvet

Foto allikas: Rahandusministeerium
Sel kevadel on 70 omavalitsust kohalikele inimestele mõeldes kokku pannud 2022. aasta eelarve lühiülevaate, mis toob selgemalt välja omavalitsuste peamised tulu- ja kuluallikad.

Eelarve lühiülevaade kajastab kohaliku omavalitsuse finantsseisu ja annab aimu selle mõjust järgnevate aastate rahalistele võimalustele. „Ülevaates tuuakse välja olulisemad tegevused ja investeeringud, mis võimaldavad nii kogukonnal kui omavalitsusjuhtidel saada kiire ja kokkuvõtlik pilt jooksva eelarveaasta rahaasjadest ehk kust tulevad tulud ning millele raha kulutatakse,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Eelarve sisu peab olema kergesti mõistetav, et inimestel oleks võimalik näitajate kaudu oma kodukoha arengutest ülevaade saada.“

Lühiülevaate koostasid tänavu 79 kohalikust omavalitsusest 70 ning koostamise aktiivsus on aasta-aastalt kasvanud. 2016. aastal esitas kokkuvõtte 19%, sel aastal aga juba 89% omavalitsustest. „See on selge märk, et linnad ja vallad mõistavad oma rolli kohaliku kogukonna teadlikkuse kasvatamisel ja avaliku raha kasutamise läbipaistvuse suurendamisel,“ märkis Aab.

Maakondadest on aktiivsemad Hiiumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa, Põlvamaa, Raplamaa, Saaremaa, Tartumaa ja Viljandimaa, kus eelarve lühiülevaate koostasid kõik omavalitsused. Kõige rohkem lisandus uusi tulijaid Harjumaale, kus esmakordselt esitasid eelarve ülevaate neli omavalitsust.
Kokkuvõte ülevaadetest: eelarved 2022, lühiülevaated leiab omavalitsususte veebilehtedelt.

Eelarve tutvustamine on üks avatud valitsemise suundi, suurendamaks maksumaksja raha kasutamise läbipaistvust ja arusaadavust kogukondlikul tasandil.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.