Teaduse elutööpreemia saavad Jüri Allik ja Richard Villems

Teaduse elutööpreemiate laureaadid Jüri Allik ja Richard Villems. Fotod: Andres Tennus.

Valitsus kinnitas riigi teaduspreemiate tänavused laureaadid, 40 000 euro suurused teaduspreemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest pälvisid Jüri Allik ja Richard Villems. 50 000 euro suurune teaduspreemia väljapaistva avastuse eest määrati Andres Metspalule Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu asutamise ja eestvedamise ning Eesti genoomiprojekti algatamise eest.

Minister Mailis Reps õnnitleb kõiki preemiate saajaid ja tänab neid Eesti teadusse antud panuse eest. „Laureaadid on pühendunud teadlased ja sihikindlad teerajajad oma alal,“ sõnas Reps.

Akadeemik ja Tartu Ülikooli professor Richard Villems on läbi aegade üks Eesti silmapaistvamaid ja mõjukamaid teadlasi. Tema laiahaardeline tegevus on suunatud nii intensiivsetele teaduslikele läbimurretele, teadustegevuse strateegilisele juhtimisele kui ka teadusliku mõtteviisi väärtustamisele. 25 aasta jooksul on ta rajanud Eesti populatsioonigeneetika ja arheogeneetika koolkonna ja viinud selle rahvusvahelise teadusmaastiku absoluutsesse tippu. Ta on oluliselt mõjutanud Eesti teaduspoliitika kujunemist ja õhutanud teaduserialade sünergiat.

Akadeemik ja Tartu Ülikooli professor Jüri Allik on andnud tohutu panuse psühholoogiateaduse arengusse, selle akadeemilise õpetamise edendamisse ning psühholoogia kui eriala arendamisse. Jüri Alliku osalusel on kirjutatud ja publitseeritud esimesed Eesti psühholoogide teadustööd, mis Nõukogude Liidu piiridest välja murdsid. Ta on täiendanud isiksusepsühholoogia valdkonda paljude põnevate nüanssidega. Tema sulest on pärit hulk õpikuid, aimeraamatuid ja avalikkusele suunatud kirjutisi.

Akadeemiku ja Tartu Ülikooli professori Andres Metspalu loodud Eesti geenivaramu kontseptsioon oli oma algusaastatel maailmas unikaalne. Eestis on vastu võetud üks maailma esimesi inimgeeniuuringute seadusi, arendatud mitmete haruldaste haiguste testsüsteemid, geeniandmeid on kaasatud sadade haiguste uuringutesse ja soovijatele antakse tagasisidet nende geneetiliste terviseriskide kohta. Andres Metspalu juhtimisel on geenivaramust saanud geeniinfol põhineva personaalmeditsiini kasvulava, mis võimaldab haigustele reageerimiselt suunduda haiguste ennetamisele ning tagada efektiivsema arstiabi.

Preemiad parimate teadustööde eest

Eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest antakse välja 20 000 euro suurused riigi teaduspreemiad. Preemiad saavad:

Laur JärvManuel Hohmann ja Margus Saal täppisteaduste alal teadustöö „Laiendatud geomeetrilised gravitatsiooniteooriad“ eest;

Tõnis Timmusk keemia ja molekulaarbioloogia alal teadustöö „Neuraalse aktiivsusega reguleeritud geeniekspressiooni mehhanismid“ eest;

Marina Trapido (kollektiivi juht), Niina DulovaMarina Kritševskaja ja Sergei Preis tehnikateaduste alal teadustöö „Süvaoksüdatsiooni tehnoloogiate arendamine kaasaegsete keskkonnaprobleemide lahendamiseks: tugevalt saastatud tööstusreovetest mikrosaasteaineteni õhus ja vees“ eest;

Ana Rebane arstiteaduse alal teadus-arendustöö „MikroRNA-d kroonilistes immuunsüsteemi haigustes“ eest;

Urmas Kõljalg ja Kessy Abarenkov geo- ja bioteaduste alal tööde tsükli „Eluslooduse taksonite kommunikatsiooni uus paradigma: Linné süsteemi täiendus“ eest;

Tobias Ley (kollektiivi juht), Mart LaanpereKairit TammetsTerje VäljatagaKatrin Poom-ValickisLuis Pablo Prieto SantosMaria Jesús Rodriguez-Triana ja Paul Seitlinger sotsiaalteaduste alal tööde tsükli „Piire ületav haridusuuendus tehnoloogiapõhiste teadusuuringute toel“ eest;

Marika Mägi humanitaarteaduste alal monograafia „In Austrvegr: The Role of the Eastern Baltic in Viking Age Communication across the Baltic Sea“ eest.
Tänavuste laureaatide pikemad tutvustused.

1 Kommentaar
  1. Millal 8 kuud ago
    Reply

    saab oma teadusliku elutöö eest 50000€ kätte Jaak Aaviksoo? On ju tema see, kes kehtestas keskalõpetajale 1 palli nõude ja käskis tehnikaülikooli ümber nimetada Taltekiks/tältekiks/Tooltekiks/taltetšiks/tältetšiks/Tooltetšiks/Taltehhiks/Tältehhiks/Tooltehhiks. Ja ega need ainsad teaduslikud …d ole.
    Jaak on seda elutöö auhinda igati väärt!

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.