Õpetaja rollist meie kaasaegses ühiskonnas

Kohtla-Järve vapp

Möödunud nädalal, 25. aprillil toimus Kohtla-Järvel esimene rahvusvaheline hariduskonverents. Selle teema oli väga aktuaalne ja päevakajaline – „Õpetaja staatus kaasaegses ühiskonnas“.

Õpetajad, koolijuhid ja aktiivsed lapsevanemad tulid kokku, et mõtiskleda selle üle, kuidas toime tulla õpetajaametiga kaasnevate väljakutsetega ning missugune on õpetaja roll kiiresti muutuvas ühiskonnas, kus on muutunud nii arusaam haridusest kui ka ootused sellele. On muutunud ka õpilased. Ning koos nendega on muutunud ka õpetaja, kes püüab progressile mitte ainult järele jõuda, vaid olla isegi üks samm ees.

Kakskeelsest konverentsist võttis osa 250 õpetajat Ida-Virumaa koolidest ja lasteaedadest, aktiivsed lapsevanemad ja külalised välismaalt. Oma esinemistega toetasid konverentsi nii partnerlinnade esindajad Leedust ja Venemaalt kui ka Haridus- ja Teadusministeeriumi eksperdid, Rajaleidja Keskus, Politsei- ja Piirivalveameti töötajad, psühholoogid, õppekeskus Intellekt ja MTÜ „Lapsele oma kodu“. Tervitussõnadega esinesid linnapea Ljudmila Jantšenko ja Riigikogu liige Valeri Korb. Konverentsi korraldajaks oli Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool.Nii plenaarettekannete ajal kui ka töötubades räägiti sellest, kuidas õpetaja saab õigesti reageerida ning ennast kaitsta õpilase agressiivse käitumise korral, kuidas säilitada positiivne mõtlemine raskes olukorras. Esinejad jagasid oma kogemusi, kuidas õpetaja saab ennast kaitsta kiusamise ja professionaalse läbipõlemise eest, andsid soovitusi, kuidas õigesti suhelda lapsevanematega ja kaasata neid kooliellu, ning rääkisid õpetajate toetamise viisidest.

Johann Wolfgang von Goethe on öelnud: “Pole kohutavamat kui õpetaja, kes ei tea enam midagi rohkem kui seda, mida õpilased teadma peaks.“ Tõepoolest, kiiresti muutuv maailm seab pidevalt õpetajatele uusi nõudeid ja väljakutseid. Õpetaja peab ennast pidevalt täiendama ja arendama, õppima keeli, olema kursis viimaste uudistega ja uute õpetamismeetoditega, kasutama ja looma e-õppevara selleks, et muuta oma tunnid digiajastust pärit õpilastele huvitavamaks. Ka pabertööd koolis ei jää vähemaks. Ühiskonna ootused õpetajate suhtes on kõrged.

Meie kaasaja õpetaja pole enam mentor ja loengute pidaja, vaid partner dialoogis, looja ja eestvedaja. Kuid ta on endiselt eeskujuks nii oma õpilastele kui ka kogukonnale. Ühiskonna suhtumine õpetajaametisse on kui lakmuspaber meie enda arengust.

OLGA GOLOVATŠJOVA
Kohtla-Järve Linnavalitsuse hariduse peaspetsialist,
KE Kohtla-Järve piirkonna liige.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.