Saaremaal saab tasuta sõita

ENN EESMAA

Saaremaa vallavalitsus võttis vastu majandus- ja taristuministri Kadri Simsoni ettepaneku minna Saaremaal üle tasuta ühistranspordile ning esitab vallavolikogule vastava eelnõu. Siinjuures on oluline märkida, et riik on ka varem toetanud bussisõitu, aga nüüd hakkaks dotatsioon olema lihtsalt täies mahus.

2017. aastal kulus Saaremaal maakondlike bussiliinide peale ligi 1,8 miljonit eurot, sellest dotatsioonina 1,4 miljonit eurot ning piletitulu oli ca 0.4 miljonit eurot. Tänavu on planeeritud 1. juulist tasuta sõidu tagamiseks kokku ligikaudu 1,8 miljonit eurot; sellest riigi dotatsioon on 1,6 miljonit eurot ning esimese poolaasta oodatav piletitulu 0,2 miljonit eurot.

Liinide tihendamiseks Eestis on 3,3 miljonit eurot
Ühtlasi on eraldi rahad liinide tihendamiseks, kogu riigi peale 3,3 miljonit eurot. Saaremaa osa sellest selgub vastavalt vallavalitsuse poolt tehtud avaldustele. Taotlused omakorda peab kinnitama Maanteeamet. Siinkohal on saarlastel endil võimalik esitada oma soove vallavalitsusele saavutamaks paremat ühistranspordi taset. Kuigi Saaremaal puudub eraldi ühistranspordikeskus, on vallavalitsuse ressursid kohaliku liinivõrgu arendamiseks varasemast suuremad. Vallavalitsusel on võimekus panna bussid liikuma sobivamatel aegadel, lisada peatusi ning tihendada graafikuid ja liine.

2017. aastal tehti Eestis maakonnaliinidel ligikaudu 18 miljonit sõitu
Auto ei tohi ega saa olla ainuke transpordivahend, eelmise aasta 18 miljonit sõitu maakonnaliinidel seda ka näitab. Kohalik omavalitsus koostöös riigiga peab tagama ühistranspordile võimalikult head tingimused – lisarahastus liinide tihendamiseks ning piletivaba sõit on kindlasti samm selles suunas.

Saaremaa bussisõitjale jääb rohkem raha kätte
Palju on neid, kes töötavad küll Kuressaares, kuid elavad linnast eemal. Näiteks Laimjala inimesed sõidavad tööle-koju 80 km ning igakuine kokkuhoid bussipileti pealt oleks neil ligikaudu 60 eurot. Kindlasti on need summad lähtuvalt asukohast ja sõidutihedusest erinevad, kuid võib julgelt tõdeda, et alates 1. juulist jääb Saaremaa inimestele rohkem raha kätte.
Loodan, et sarnaselt Saaremaa ning Põlva ja Võru maakonnaliinidele lähevad teisedki maakonnad üle tasuta ühistranspordile.

ENN EESMAA,
Riigikogu I aseesimees

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.