KENA rahvakohtumisel koguti palju häid ideid

EHA VÕRK

25. mail kogunesid Mustamäele rahvakohtumisele Keskerakonna Naistekogu (KENA) eestvedamisel tegusad naised. Kogunemise kohaks oli Mustamäe Laste Loomingu Maja ning võõrustajaks selle perenaine, KENA juhatuse liige Erna Podanjova.

Üritust ette valmistades koguti rohkesti ideid ja murekohti, mida naised soovivad arutada ning millele tuleks lahendusi pakkuda.
Laudkondade juhtideks olid KENA juhatuse liikmed Siret Kotka-Repinski, Tiia-Liis Jürgenson, Reet Trei, Gert Üprus Sõnajalg ning Erna Podanjova.

Avasõnas kutsusin naisi julgelt arutlema ning lahendustena välja pakkuma ideid, mis esmapilgul tunduvad utoopilised,
tuues näitena Tallinna kogemusi tasuta ühistranspordi korraldamisel. Ükski hea ja väärt idee ei jää kauaks sahtlisse. Julged ja edasiviivad ettepanekud saavad ellu viidud pigem varem kui hiljem.

Rahvakohtumisel arutleti kuuel põletaval teemal, milleks olid hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamine tavaklassis, vähiravi rahastamine, palgalõhe ja tööhõive 50+ naistel, perekonnapoliitika teemad. Europarlamendi saadik Yana Toom kutsus arutlema ka perevägivalla üle, millest meil räägitakse siiski vähe ning liialt ühekülgselt.

Igas laudkonnas oli elav ja tuline arutelu, ideid lahendusteks palju, kirja pandi hetkel neist parimatena tundunud, milledest loodetavasti nii mõnigi leiab koha Keskerakonna valimisplatvormis.

Siinkirjutaja soovib lugejani tuua väikese valiku:
* Vähiravi rahastamise teemat arutlenud naised pakkusid välja mõtte, mis kindlasti annab lisaväärtust perepoliitikasse: „Meditsiiniliste näidustuste korral haigekassa tasustagu seemne- ja munarakkude külmutamist ja samuti sellisel juhul ka kunstlikku viljastamist.“
* Perepoliitikat arutanud naised tegid ettepaneku, et väikelaste haigestumise korral teeks iga perearst/pereõde koduvisiite.
* Perevägivalla teemat lahates märgiti, et Leedus on ellu kutsutud konkreetne regulatsioon, mida tasuks ka meil Eestis rakendada, kuivõrd see on juba naabrite juures tulemusi toonud.
* Erivajadustega laste õpetamisel peeti vajalikuks, et koolieelsetes lasteasutustes kogutud informatsioon edastataks koolidele.

Leian, et üritus oli igati kordaläinud. Eraldi väärtuseks tuleb pidada asjaolu, et kohal olid lisaks KENA-dele ka tegusad kaaslinlased, kes ei kuulu Keskerakonda ega ole KENA-de ridades.

Arutelud jätkusid hiljem trühvlite valmistamise töötoas Signe Tiitso juhendamisel.

Kohtumiseni sügisel Nõmmel KENA 101 rahvakohtumise raames!

Eha Võrk,
KENA president

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.