Veel üks raamat Eesti lähiajaloost

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul ilmus MTÜ Eesti Eruohvitseride Kogu väljaandel endise Eesti Kaitsejõudude Peastaabi ülema asetäitja ning rahvusvahelise julgeolekupoliitika doktori Jüri Kadaku viieosaline raamat „Teine okupatsioon. Algus ja lõpp“.

Autori väitel 20. sajandil ründas idanaaber Eestit viis korda. Vabadussõjas ja 1924. a detsembris hakkas Eesti vastu ja säilitas iseseisvuse. 1939. a alistuti vastupanuta ja 1944. a Eesti okupeeriti ligi pooleks sajandiks. 1991. a augustisündmuste ajal toimus üldrahvalik vastupanu ja Eesti taasiseseisvus. Kui sõjaeelsest Eesti Vabariigist on palju kirjutatud, siis aastate 1944–1995 kohta pole terviklikku käsitlust.

Raamatu esimeses osas käsitletakse 1944. a sõjasündmusi. Asjaolusid, millest lähtus Jüri Uluots, kutsudes rahvast ja eesti sõdureid üles osutama vastupanu Punaarmeele. Kaitselahingud Narva ja Sinimägede all toimusid aastail 1922–1940 rajatud Laidoneri liinil. On kajastatud viiepäevast Eesti Vabariiki (18.–22. sept. 1944) ning sõjajärgset metsavendade jätkusõda.

Teises osas käsitletakse okupatsiooni ja anneksiooni perioodi (1944–1991). Pärast metsavendade vabadusvõitluse mahasurumist algas veretu võitlus oma iseseisvuse taastamiseks alates Balti Apellist kuni laulva revolutsioonini.

Kolmas osa käsitleb „Kolmepäevast sõda“ (19.-21. august 1991) Nõukogude relvajõudude, KGB ja neid toetava Interliikumise vastu ning taasiseseisvumist 20. augustil 1991.

Neljandas ja viiendas osas käsitletakse läbirääkimisi okupatsiooni lõpetamiseks ehk Vene vägede täielikuks lahkumiseks Eestist tingimustes, kus toimus äge sisepoliitiline võimuvõitlus põhiseadusliku korra taastamiseks ning Eesti välis- ja julgeolekupoliitiliste suundade kinnistamiseks.

Raamat on saadaval Eesti Eruohvitseride Kogu vahendusel (eesti.eruohvitseride.kogu@eesti.ee) ja Apollo raamatupoodides.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.