Mäggi valis Muhu vallajuhtidega kohtumispaigaks Kesse laiu

Riigihalduse minister Janek Mäggi külastab reedel Muhu valla koosseisus olevat Kesselaidu, kus kohtub Muhu vallajuhtidega, tutvub väikesaare eluga ning selgitab välja püsielanike peamised probleemid.   

„Kesselaiul puudub meretranspordi püsiühendus ning see on kindlasti suurim murekoht ühe väikesaare elanikele,“ ütles riigihalduse Mäggi. „Püsiühenduse puudumisel on keeruline tagada arstiabi kättesaadavust ning pakkuda postiteenust. Riikliku meretransporti me igale väikesaarele korraldada ei suuda, kuid koostöös omavalitsusega on kindlasti võimalik muuta olukord paremaks.  Kuue elanikuga väikesaarel on inimeste vajadused ja võimalikud lahendused kindlasti paindlikumad kui mõnes suuremas kohas.“

Kesselaiule tekkis asustus juba 16. sajandil, mil laid kuulus Muhu Võlla mõisale. „Nüüdseks elab Kesselaiul rahvastikuregistri andmetel kuus inimest, kuid suveperioodil võib seal kokku elada ligi 25 inimest. Seda on väikesaarele kohaselt vähe, kuid siiski tuleb kõiki neid saari kohelda erilise hoolega,“ lisas Mäggi.

Perioodil 2011-2017 on väikesaarte programmist toetatud 23 Saare maakonna projekti. Toetussumma on kokku enam kui 1,2 miljonit eurot ning sellest on Muhu vald saanud üle 233 000 euro, mis kõik on suunatud Kesselaiu arendamisesse.

2012. aastal alustati Kesselaiu elektrivarustuse rajamise esimest etappi ja seda toetati üle 60 000 euroga. Samal aastal toetati Kesselaiu päästepunkti rajamist ja varustamist 62 000 euroga. 2014. aastal toetati Kesse-Jaani sadama sildumiskai rajamist ligi 37 000 euroga ning 2016. aastal toetati Kesselaiu abaja paadisilla rajamist rohkem kui 15 000 euroga. 2017. aastal toetati väikesaare elektrivarustuse rajamise teist etappi ligi 59 000 euroga.

Kesselaid on Eesti vanim ja kõrgeim laid ning selle pindala on ligi 1,7 ruutkilomeetrit. See asub mandri ja Muhu saare vahel, mõlemast umbes nelja kilomeetri kaugusel.

BNS/Kesknädal

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.