Autorollo kahjud tasuvad skeemi vahendajad

Virgo Kruve

Autorollo pankrotistamise kriminaalasi lõppes mullu Väino Pentuse ja advokaat Siim Roode süüdi mõistva kohtuotsusega. Nüüd sai läbi tsiviilvaidlus, kus süüdi jäid advokaat Siim Roode ja tema tööandja. Pääsesid skeemi juhtinud Rosimannus ja Pentused.

25.juunil 2018 tegi Riigikohus määruse mitte võtta menetlusse Siim Roode, NJORD Advokaadibüroo OÜ ja OÜ Autorollo (pankrotis) pankrotihaldurite kassatsioonikaebust Tallinna Ringkonnakohtu 2. märtsi otsuse peale. Sellega jõudis lõpule 3.12.2012 esitatud hagi vaidlus Eesti kohtutes, milles pankrotihaldurid nõudsid OÜ Autorollost välja viidud varade ja kadunud sularaha hüvitamist Rain Rosimannuselt, firmat nõustanud (juhtinud) advokaat Siim Roodelt ja tema firmalt NJORD Advokaadibüroo OÜ ning Keit-Pentus Rosimannuselt. Hagi Väino Pentuse vastu jäi läbi vaatamata, sest sama nõue oli esitatud ka Väino Pentuse pankrotimenetluses ja pankrotimenetlus lõppes raugemisega (võlgnikul ei jätku vara pankrotimenetluse kulude katteks). Hagi OÜ Roode & Partnerid vastu lõpetati firma kustutamise tõttu.

Kriminaalmenetlus

Mullu 27. juunil oli Riigikohus jätnud menetlusse võtmata kassatsioonikaebused OÜ Autorollo kriminaalasjas, millega jõustus 1.12.2016 Tallinna Ringkonnakohtu otsus. Sellest kirjutasin 5.07.2017 ajalehes Kesknädal „Autorollo asjus karistused Roodele ja Pentusele.“

Süüdistatavad Väino Pentus ja Siim Roode kasutasid kriminaalmenetluses õigust keelduda ütluste andmisest. Väino Pentus jäi süüdi OÜ Autorollo maksejõuetuse tekitamises, raamatupidamiskohustuse rikkumises, võltsdokumendi kasutamises ja omastamises ning teda karistati kaheaastase vangistusega katseajaga kolm aastat. Siim Roode jäi süüdi maksejõuetuse põhjustamises, kaasabis teise isiku tahtlikule õigusvastasele teole ja liitkaristuseks mõisteti rahaline karistus 500 päevamäära summas 12 740 eurot. Lisakaristusena kehtestati ettevõtluskeeld 4 aastaks.

Tsiviilvaidlus

Autorollo on varade ümberkantimise ja skeemitamise musternäide. Väljaviidud varasid tagasi ei saada, isegi mitte kohtuga, sest firmad kaovad. Skeemi loojad ja juhid jäävad süüdi mõistmata (kriminaalmenetluse) tõendite puudumisel.

Pankrotihaldurite hagiavalduse kohaselt võtsid aprillis 2010 OÜ Autorollo enda kontrolli alla ja asusid seda faktiliselt juhtima Rain Rosimannus ja Keit Pentus-Rosimannus, kes palkasid vandeadvokaat Siim Roode, kelle tööandjaga NJORD Advokaadibüroo OÜ sõlmiti 22.04.2010 õigusabileping. Autorollo ainuosanikuks saanud OÜ Roode & Partnerid(registrikood 10743430, kustutatud 17.09.2015) ja selle juhatuse liige Siim Roode tegid otsuse asutada uus firma AutoHills OÜ (registrikood 11953985, asutatud 11.06.2010, kustutatud 22.02.2012). Sissemakseks anti liisingufirmale kuulunud neli MAN veokit ja üheksa Krone haagist. Selle Autorollost välja viidud vara väärtus oli 176 600 eurot. Autorollo sai selle eest pooled osakud ühisfirmast, mille teine pool kuulus OÜ-le Kiili Autoveod, mis tasus selle eest rahalise sissemaksena 20 000 krooni (1278 eurot).

17. juunil 2010 panditi Autorollole kuuluv AutoHillsi osa fiktiivsete nõuete tagamiseks Renaldo Invest OÜ (11516149, kustutatud 27.10.2015) kasuks ja 22. novembril 2010 sõlmitud müügilepingu alusel võõrandati panditud osa Renaldole. Osa ostuhind oli 200 000 krooni (12 782 eurot) ja Renaldo tasus selle tasaarvestusega. Seejärel kasutas AutoHillsi teine osanik Kiili Autoveod ostueesõigust ja omandas eelnimetatud osa. Nende tehingute tõttu jäi Autorollo lõpuks ilma nii sõidukitest kui ka osalusest AutoHillsis. Siim Roode ei tunnistanud hagi ja väitis, et advokaat kui professionaalne nõustaja ei saa olla juhatuse variliige ning advokaat saab kliendi ees vastutada vaid kliendilepingu rikkumise korral.

Lisaks firma varadele läks kaduma Autorollo kassas olema pidanud sularaha 220 889 eurot 65 senti. Harju Maakohus oli jätnud nõude rahuldamata, sest „ei ole tõendatud, et Autorollo kassas oleks 19.04.2010 olnud sularaha, mille väidetavast kõrvaldamisest hageja nõue tulenes.“ Ülejäänud väiksematest nõuetest saab lugeda 31.05.2017 artiklist „Autorollo lahkamine jätkub ringkonnakohtus“.

Viimase 2.03.2018 Tallinna Ringkonnakohtu otsusega tsiviilasjas 2-12-50785 jäid rahuldamata OÜ Autorollo pankrotihaldurite Martin Krupi ja Katrin Prüki nõuded Keit Pentus-Rosimannuse ning Rain Rosimannuse vastu (varade väljaviimine), lõpetati menetlus OÜ Roode & Partnerid vastu, rahuldati pankrotihaldurite hagi osaliselt Siim Roode ja NJORD Advokaadibüroo OÜ vastu ning neil tuleb solidaarselt tasuda 120 052,41 eurot ja viivis kuni 02.03.2018 (incl) 51 123,55 eurot.

Autorollo skeemitamise jõudmine kohtulahendini on erandlik, sest valdavalt jäetakse aastateks majandusaasta aruanded esitamata ja riik sundkustutab firma(võlad) umbes 3 aastaga, isegi maksuvõlglased (kelle pankrotimenetluseks pole vara).

 

1 Kommentaar
  1. kriibu 4 aastat ago
    Reply

    Kui keegi selle Autorollo värgi ükskord õigeks ajab ja Nilssonid vastutama paneb, siis oleks sellele inimesele ausammast vaja.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.