ÜRO ootab, et Leedu avalikustaks uurimise CIA salavangla kohta

CIA salavangla Rumeenias (AP Photo/File)/Scanpix

VILNIUS, 27. juuli, ÜRO inimõigustekomitee kutsus Leedut üles hajutama täielikult kahtlused, et riigis tegutses USA Luurekeskagentuuri (CIA) salavangla.

“Komitee on mures, et kohtueelne uurimine № 01-2-00015-14 ei ole lõpule viidud, mingeid kahtlusaluseid ei ole tuvastatud ja kogu teave selle uurimise käigu ja tulemuste kohta on salastatud,” seisis komitee järelduses.

Euroopa inimõigustekohus teatas 31. mail, et Leedus tegutses 2005-2006. aastal CIA salavangla, kus hoiti terrorismis kahtlustatavaid isikuid.

Strasbourg’i kohus kohustas Leedut maksma Saudi Araabia päritolu palestiinlasele Abu Zubaydah’le 130 000 eurot valuraha.

Leedu valitsus kavatseb augustis otsuse edasi kaevata. Leedu esindajad väitsid protsessil, et Vilniuse Antaviliai eeslinnas asus luure toetuskeskus, mitte vangla.

ÜRO komisjon kutsus Leedut üles uurima riigiametnike osalemist inimõiguste rikkumises selles ja teistes salajase vahi all hoidmise juhtumites.

“Riik peab ühtlasi tagama, et süüdlased saaks kohtu ette toodud ja nende süüdimõistmisel kohaselt karistatud; ohvritele peab olema aga tagatud ligipääs tõhusale õiguste kaitsele,” teatas ÜRO komitee.

“Riik peab ühtlasi mõistliku aja jooksul viima lõpule kohtueelse uurimise № 01-2-00015-14 ja tagama tõhusa läbipaistvuse ning ühiskondliku kontrolli selle tulemuste üle,” võeti asi kokku.

ÜRO inimõigustekomitee hindab korrapäraselt, kuidas riigid peavad kinni rahvusvahelisest kodaniku- ja poliitiliste õiguste paktist. Leedu olukorda arutati juuli alguses Genfis.

BNS/Kesknädal.ee

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.