Triin Varek: Rakvere linn areneb jõudsalt!

Kesknädalale andis intervjuu Rakvere abilinnapea Triin Varek, kes on tänaseks olnud selles ametis üheksa kuud.

Keskerakond on Rakveres esmakordselt koalitsioonis, ja peale kohalike omavalitsuste valimisi sai sinust abilinnapea. Kuidas on läinud?

Läinud on väga töiselt ja tempokalt.  Poliitiline juhtkond on tegus, oleme lühikese aja jooksul palju ette võtnud. Teoks on saamas nii eelmis(t)e linnavalitsus(t)e algatatud projekte kui ka mitmeid uusi julgeid algatusi. Olen rahul!

Mille poolest erineb ametniku ja poliitiku töö erasektoris tegutsemisest?

Olen kiire kohaneja  ja avatud suhtleja, seega sisseelamine läks lihtsalt. Erineb töö iseloom, mis eeldab sageli ettenähtust pikemaid töötunde ja suhtlemist töövälisel ajal. Pere pidi harjuma, et koosolemisaega on varasemast vähem. Rakvere linnavalitsuses töötavad väga kompetentsed ja abivalmid inimesed; meie koostöö sujus algusest peale. Erasektoriga võrreldes on linnajuhtimises muudatuste kavandamine, otsuste langetamine ja protsesside elluviimine tunduvalt aeganõudvam ning eeldab suuremat meeskonnatööd. Kui varem otsustasin ja tegutsesin üksi, siis nüüd näeb mitmetes asjades tulemust alles aastate pärast. Eriti minu valdkondade nn sisutegevustes.

Mis on sinu vastutusvaldkonnad, millega igapäevaselt tegeled?

Minu vastutusalas on kõik, mis seotud hariduse, sotsiaalelu, kultuuri või spordi valdkonnaga. Sisuliselt kõik linna hallatavad 14 allasutust (lasteaiad, koolid, sh muusika- ja spordikool, raamatukogu, spordikeskus, noortekeskus, kultuurikeskus, sotsiaalkeskus). Erasektorist tulnuna näen mitmeid võimalusi allasutuste arendustegevuste ja omavahelise koostöö efektiivistamiseks.

Sotsiaalkeskusele on lisandunud uusi ülesandeid, näiteks kodutute varjupaiga teenus, mida linn enne erasektorist sisse ostis.

Juunis algas kauaoodatud esmatasandi-tervisekeskuse ehitamine. See valmib 2019. aasta sügiseks ja selles asuvad tänapäevastes ruumides tööle 10 perearsti koos pereõdedega, füsioterapeut, 2 psühhiaatrit ja ämmaemand. Ehituse maksumus on 2,263 miljonit eurot, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi toel 1,334 miljoni euro ulatuses.

Kuidas Rakverel läheb? Teoks on tehtud palju uusi arendusi?

Nii see on. Peagi algab Rakvere Vallimäe rekonstrueerimist ettevalmistav töö – linn on saanud EAS-i kaudu Euroopa tõukefondide tuge enam kui 2,4 miljonit eurot, et ehitada 4000+ statsionaarse istekohaga esinemispaik. Korda saavad kõnniteed, luuakse parkla, tulesüütamiskoht ning liikumisruumid rongkäikudele. Lisanduvad tänapäevased käimlad, kerkib uus laululava jne.

Rekonstrueerimisele läheb Rakveres ka Pikk tänav. Tööde valmissaamist oodatakse 2019. a sügiseks. Ligi 2 miljoni eurose toetusega saab Euroopa tõukefondide toel sellest linna esindustänav.

Olulise otsuse langetas Rakvere linnavolikogu juulikuu erakorralisel istungil, andes nõusoleku linnavalitsuse esitatud eelnõule sõlmida üle poole miljoni euro suurune hankeleping Arvo Pärdi muusikamaja projekteerimiseks. Pidulik lepingu allkirjastamine leiab aset Arvo Pärdi sünnipäevanädala raames 9. septembril. Tehtud positiivne otsus on Rakvere jaoks märgilise tähendusega, kuna Rakveres koolis käinud maestro Arvo Pärdi nime kandva muusikamaja rajamise temaatikaga hakati maakonnakeskuses tegelema juba kümmekond aastat tagasi ning uut linnagaleriid ja muusikamaja on oodatud siin juba üle mitmekümne aasta! Praegune linnavõimuliit pidas ülioluliseks muusikamajaga edasi minna. 2009. aastal Rakvere linnavalitsuse poolt korraldatud arhitektuurivõistlus, mille abil sooviti leida ideelahendus Vabaduse platsi planeerimiseks ja Pauluse kiriku restaureerimiseks, kujunes üheks suuremaks taasiseseisvunud Eestis. Muusikamaja prognoositav kogumaksumus on linna aastaeelarvet arvestades väljakutsuv – umbes 9 miljonit eurot. Vabaduse väljaku väljaehitamine ja maa-aluse parkla rajamine nõuaks arvestuslikult 3 miljonit eurot.

Kas nende objektide puhul on tegemist koalitsioonilepingu punktide täitmisega? Kui palju on Keskerakond valimisplatvormis lubatut suutnud Rakveres teostada?

Jah, nägime oma valimisplatvormis ette, et need on projektid, millega tuleb positiivsete rahastusotsuste korral kindlasti edasi minna, ja need punktid said ka koalitsioonilepingusse. Minu igapäevatöö osa on ju ka meie lubaduste eest seismine, töö selle nimel, et lubatu ellu viia. Mul on hea meel, et see vilja kannab – näiteks augustis algab algselt plaanis olnud ühe kergliiklustee asemel lausa kahe kergliiklustee ehitamine.

Valmivad kauaoodatud kergliiklusteed Vaala keskuse suunal ning Põhjakeskuse suunal. Samuti otsustati valmis ehitada Lennuki tänava kõnnitee, mis oluliselt parandab liiklusturvalisust. Tööde käigus saab asfaltkatte ka selle linnaosa korvpalliväljak.

1. augustil avame ketasgolfiraja Rakvere haigla taga linnametsas ning linna sportimisvõimalused täienevad peagi kahe uue jõulinnaku näol. Lisaks on tellitud projekteerimis-ehitustöövõtt Lai tänav 7, Vahtra puiestee 81 ja Põhja tänav 7 asuvate mänguväljakute rekonstrueerimiseks. Ja linnainfot jagav leht, mille vajalikkust valimiste ajal inimestega kohtumised kinnitasid, hakkab linlaste postkastis olema juba augustis ja septembris.

Ei julgenud loota, et kõik eelpoolmainitu nii lühikese ajaga saab realiseeritud aga nii see on!

Olen teinud mitmeid ettepanekuid ka s uuteks sündmusteks kultuurivaldkonnas – Eesti Vabariigi sajandale sünnipäevale pühendatud EV100 kontsertide sari; 20. augustil taasiseseisvumispäeva tähistamine Rahvaaias (tasuta kontsert kell 12, linnapea tervitus, pakutakse torti) ja tšilli-sügislaat 6. oktoobril Kastani puiesteel.

Millised väljakutsed ootavad ees?

Suurim neist on Rakvere põhikoolivõrgu korrastamine, mis vajab suurt panustamist koolimajade tänapäevastamiseks, arvestades uudseid ideelahendusi, tänapäevast õpikeskkonda ning kaasava hariduse põhimõtteid. Linnavolikogu ootab ees otsustamine, missugune krunt anda riigile riigigümnaasiumi rajamiseks. Vastav arutelu ja otsustamine peaks volikogus aset leidma augustis. Võimaliku asukohana on koalitsioonis enim arutletud Koidula tn 11b, mis paikneb rajatava Vabaduse väljaku ja Arvo Pärdi muusikamaja krundi piiril.

Nende objektide rajamine annab linnale kindlasti uue ilme ning hingamise.

Rakvere panustab tugevalt parema elukeskkonna loomisse ja areneb jõudsalt! Tere tulemast!

Küsis Indrek Veiserik

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.