Maaeluminister: püügivõimaluse jaotuse süsteem vajab täiendavat analüüsi

Foto: Maaeluministeerium
Täna Maaeluministeeriumis kogunenud kalandusnõukogu istungil tegi maaeluminister Tarmo Tamm ettepaneku jätkata püügivõimaluste jaotuse süsteemi analüüsimist.

„Oleme analüüsimas kehtiva püügivõimaluste jaotuste süsteemi kitsaskohti. Esialgsete tulemuste põhjal saame öelda, et edasine analüüs peaks keskenduma süsteemi rakendamise tehniliste meetmete toimimisele,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm.

Maaeluminister Tamm tõi näiteid võimalikest muudatustest: „Ebaseadusliku kalapüügi ohjamiseks isikute püügiõigusest ilma jätmine või isikute püügivõimaluste vähendamine. Samuti püügivõimaluste andmata jätmine isikutele, kes ise tegelikult kutselise kalapüügiga ei tegele“.

Lisaks tutvustati Euroopa Komisjoni ettepanekuid Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) eelnõu kohta aastateks 2021–2027. „Väga oluline on siinjuures poliitika lihtsustamine, kus liikmesriikidele peaks jääma paindlikkus ise otsustada sekkumisloogika üle,“ lisas Maaeluministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Siim Tiidemann.

Samuti teavitati kalandusnõukogu liikmeid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kauplemistavasid.

Kalandusnõukogusse kuuluvad Maaeluministeeriumi, Eesti Maaülikooli, Eesti Mereakadeemia, Eesti Kalakasvatajate Liidu, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti, Rahandusministeeriumi, Eesti Rohelise Liikumise, Eesti Kalaliidu, Peipsi Alamvesikonna Liidu, Eesti Kalapüüdjate Ühingu, Veterinaar- ja Toiduameti, Maaelu Edendamise Sihtasutuse, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi, Eesti Kaugpüüdjate Liidu, Keskkonnaministeeriumi, Eesti Kalaspordi Liidu, Keskkonnainspektsiooni ja Eesti Kalurite Liidu esindajad.

 

3 kommentaari
 1. Püügiõiguse 4 aastat ago
  Reply

  eraldamises tuleb vastakuti asetada soovijad ja lubatavad kogused. Toetuda tuleks üksikisikutele kõigepealt. Kui neist jääb püügilube üle, siis juba rühmadele väiksemast suuremani.
  Eraldi tuleb käsitleda koguseid, sest unnaga ikka niipalju ei püüa kui võrguga. Seega tuleb ette näidata ka püügivahendid ja nende korrashoid. Samuti tuleb sõlmida leping, millal kuskil püütakse. Kui ei püüa siis, langeb püüdja välja. Nii saab kõrvaldada võltskalamehed, keda tahaks sokutada suured kalaärikad.
  Ei arvagi, et see täielikult sujuks, sest inimese loomuses on petta ja eks saa ametnikkegi kergesti ära osta. Kontrolle aga pole.

 2. Paukgaasi aparaat 4 aastat ago
  Reply

  Pinnapealsete ja ajutiste lahenduste pakkumine on halenaljakas.
  Maaelule annab tiivad paukgaasi aparaadi kasutamine autode ja traktorite mootoritel mis hoiab kokku kulutusi bensiinile ja diislile 90% !!!

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.