Maaelu arengukavasse lisati riskijuhtimise toetusmeede

Foto: Maaeluministeerium

16. augustil kiitis Vabariigi Valitsus heaks Eesti maaelu arengukava 2014–2020 kolmanda muudatuse, millega muu hulgas lisati arengukavva uus riskijuhtimise toetusmeede. Samuti suurendatakse mahepõllumajanduse toetuse eelarvet, põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetuse eelarvet ning suunatakse lisaraha arengukava rahastamisvahendisse. 

„Riskijuhtimise meede on uus toetusskeem, mis on ette nähtud erinevate põllumajandustootmist mõjutavate riskidega tegelemiseks. On oluline, et põllumehed tegeleksid riskijuhtimisega, mis aitaks leevendada ilmakahjusid ja tagasilööke turgudel,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Riigi roll on eeskätt riskijuhtimist soodustava keskkonna loomine, ent riskide hajutamisel jääb põhivastutus peamiselt põllumajandusettevõtjale endale,“ lisas Tamm.

Riskijuhtimise meetme eelarve on kaks miljon eurot ja selle raames toetatakse saagi, loomade ja taimede kindlustamise makseid. Appi tullakse selliste juhtumite puhul, kus kahjustunud on rohkem kui 20% põllumajandustootja keskmisest aastatoodangust. Toetust antakse 70% ulatuses kindlustusmaksete maksumusest ning võimalike kindlustatavate esemete loetelu hõlmab kõiki meil enim kasvatatavaid põllumajanduskultuure ja enim peetavaid põllumajandusloomi. Meede peaks rakenduma 2019. aastal.

Teise olulise muudatusena tõi Tamm välja mahepõllumajanduse toetuse eelarve suurendamise 4,8 miljoni euro võrra. „Eesti mahepõllumajandussektor on kiirelt arenenud ning oluliselt on suurenenud ka toetuse taotlejate arv. Koos taotlejate arvuga kasvab ka mahepõllumajandusmaa pindala, mille kohta toetust taotletakse, mistõttu on tekkinud toetuse eelarves puudujääk ning ületaotlemise korral tuleks toetuse ühikumäärasid vähendada. Et sellist olukorda ära hoida, oleme teinud tihedalt koostööd põllumajandustootjate esindusorganisatsioonidega ja otsinud lisavahendeid puudujäägi katmiseks,“ lisas Tarmo Tamm.

Raha meetmete eelarvete suurendamiseks ja uue riskijuhtimise meetme jaoks tuleb arengukava seest seni enamjaolt vähem aktiivse rahakasutusega meetmete arvelt (nt keskkonnasõbraliku majandamise toetus ja piirkondlik veekaitse toetus). Arengukava muudatusettepanekuid on kõigi huvigruppide esindajatega arutatud maaelu arengukava seirekomisjonis.

Kesknädal.ee

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.