Terik: avalik sektor võiks palgavõrdsuses olla eeskujuks

Foto: Facebook

Keskerakondlane Tiit Terik leiab enne teisipäeval riigikogus arutlusele tulevat soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmist, et just avalik sektor võiks palgavõrdsuses olla eeskujuks.

„Ettepaneku eesmärk on aidata kaasa soolise palgalõhe vähenemisele Eestis,“ ütles riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Terik. „Kindlasti on neid, kelle jaoks meeste ja naiste võrdne tasustamine on pseudoteema, millega ei peaks riik tegelema ja laskma turul ise seda küsimust reguleerida. Mina nii ei arva. Usun, et Eesti ühiskonnas ei peaks töötasu kokkulepete juures vaatama, kas palkad mehe või naise.“

Teriku sõnul on naiste ja meeste palgalõhe Eestis pidevalt püsinud üle 20 protsendi. „2016. aastal oli naiste ja meeste palgalõhe Eestis Statistikaameti andmetel 20,9 protsenti,“ ütles Terik. „Eelnõu eesmärk on ühtlasi aidata tööandjatel ka senisest paremini neile seadusest tulenevaid kohustusi täita, luues võrdse palga põhimõtte rakendamiseks organisatsioonides senisest mugavamad lahendused.“

Teriku sõnul puudub kehtivas õiguses tõhus järelevalve võrdse palga maksmise kohustuse täitmise üle. „Ettepanekutega antakse tööinspektsioonile volitused teha võrdse palga põhimõtte järelevalvet avaliku sektori tööandja, sealhulgas riigi osalusega äriühingu tööandja üle,“ selgitas Terik. „Eesmärk on tagada, et riigiasutused järgivad seaduses ette nähtud naistele ja meestele võrdse tasu maksmise põhimõtet, näidates samal ajal eeskuju teistele asutustele ja organisatsioonidele.”

Seaduse muutmisega tahetakse luua senisest efektiivsemad ja mugavamad võimalused soolise palgalõhe analüüsiks, kehtestatakse riiklik ja haldusjärelevalve naiste ja meeste võrdväärse töö eest makstava palga võrdsuse põhimõtte üle avalikus sektoris ning täpsustatakse kehtivat regulatsiooni eesmärgiga toetada võrdse palga maksmise nõude rakendamist ja loodavat järelevalvet.

BNS

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.