Ratas Euroopa Parlamendis: EL on meie väärtuste ja vabaduste parim kaitsja

Jüri Ratas Euroopa Parlamendis kõnet pidamas. Foto: Jürgen Randma (Riigikantselei)

Prantsusmaa, Strasbourg, 3. oktoober 2018 – Peaminister Jüri Ratas rõhutas Euroopa Parlamendi saadikutega Euroopa tulevikku arutades, et Euroopa Liit on tänapäeva maailmas meie ühiste väärtuste ja vabaduste parim kaitsja.

Esinedes sõnavõtuga Euroopa Parlamendi saadikutele tõi peaminister Jüri Ratas esile Euroopa Liidu ühtsuse olulisust ning vajadust tegelda nii kodanike muredega kui ka liidu ees seisvate suurte väljakutsetega, millega liikmesriikidel üksi on keeruline toime tulla. Nendeks on näiteks turvalisus, kliimamuutused ja ränne. „Me töötame Euroopa tuleviku nimel iga päev, tegeldes kodanike jaoks oluliste praktiliste küsimustega ning tuues nii Euroopat neile lähemale. Euroopa Liidu järgmine mitmeaastane eelarve peab kindlasti meie ees seisvaid suuri väljakutseid arvestama,“ sõnas peaminister.

Ebaseadusliku rände vähendamisest kõneldes rõhutas Ratas liikmesriikide solidaarsuse olulisust, vajadust tihendada koostööd riikidega väljaspool Euroopa Liitu ning partnerlust Aafrikaga.

Rääkides Euroopa Liidu mõjust maailmamajandusele märkis peaminister vajadust arendada ühisturgu teenuste- ja digivaldkonnas. „Euroopa siseturg on parim näide, kuidas koos oleme suuremad ja tugevamad ning meil tuleb selle piiriülest potentsiaali maksimaalselt kasutada,“ sõnas peaminister. „Peame ka enam kasutama võimalusi, mida pakuvad andmete vaba liikumine, andmete kaubandus ning tehisintellekt,“ lausus peaminister.

Ratas peatus sõnavõtus ka Euroopa sise- ja välisjulgeoleku teemadel ning pidas pikaajalise eesmärgina oluliseks keskenduda kuritegevuse ennetamisele liidu välispiiril. „Tugev isikute ja kaupade kontroll Euroopa Liitu sisenemisel aitab meil tagada elanike turvalisust. Selleks on vaja rohkem investeeringuid ning kehtestada välispiirile ühtsed nõuded,“ ütles Ratas.

Peaminister lisas, et Euroopa ei saa tegelda üleilmsete julgeolekuohtudega üksi, vaid peab selleks tegema koostööd partneritega, sealhulgas USAga. „Samuti on vaja tihendada liikmesriikide kaitsealast koostööd ning me kõik peame sellesse rohkem panustama,“ lisas Ratas ning toonitas ka tugeva koostöösuhte jätkumise olulisust ELi ja NATO vahel.

Peaminister märkis vajadust suurendada kodanike Euroopa Liitu kuulumise tunnet ning võidelda populismi vastu. „Hea võimaluse kodanikele poliitiliste otsuste paremaks selgitamiseks annavad ka tuleval aastal toimuvad Euroopa Parlamendi valimised,” lisas Ratas.

Loe peaminister Ratase kõnet: https://www.valitsus.ee/en/speech-prime-minister-estonia-juri-ratas-euro…

Kesknädal.ee

2 kommentaari
 1. Kuidas 4 aastat ago
  Reply

  mõista seda, et jurka luulutab seal EBASEADUSLIKU rände vähendamisest, kui igasugune ebaseaduslikkus tuleb LÕPETADA? Et ükski rott üle piiri ei pääseks. Kes aga pääseb, see tuleb nii kauaks kitsasse ja vastikusse puuri pista, kuni ise avaldab soovi koju emme juurde tagasi minna.
  Samuti ei saa aru, miks räägib populismist see tegelane, kes ise kasutab kõiki vahendeid valijatele altkäemaksuks jagamiseks.

 2. Meie 4 aastat ago
  Reply

  väärtused on euroopalikud väärtused ehk rahva oedestamine ja islaamistamine.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.